Innhold 1 2018

Av

Innholdsliste Nr 1 2018 Siste nummer

Leder: Hva med skolen? Av Stian Bragtvedt

Plukk

Samtalen: Kjønn, klasse og etnisitet i skolen
Guro Sibeko: Dikt: Ansvar
Jorunn Gulbrandsen: Flytt skolen ut av skolen!
Stian Bragtvedt: Skoledebatt for 100 år siden Jorunn Folkvord:Testregimene i skolen: Kvalitet eller bare et helvete?
Magnus Henrik Sandberg: Hvis IKT ikke fantes i skolen

Cathrine Egeland:Deltid – ubehagelige spørsmål og urovekkende svar?
Geir Christensen: Organisasjonsaristokratiet
Harald Berntsen: Halkavarre 1972: Offiserer med soldater på kornet
Arnulf Kolstad: Berge og Stoltenbergs helomvending
Unni Kjærnes og Erik Ness: metoo – et vendepunkt i kvinne­kampen? Intervju med Marielle Leraand
Jørn Magdahl: Fra Arbeiderpartistat til multikulturalisme?

Bokomtaler:

Cecilie Winger og May-Irene Aasen: Da tenåringene tok makta,Trettisju års opprør i fristaten Forsøksgym
Harriet Bjerrum Nielsen (red.): Forskjeller i klassen – nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen
Stephen Gowans: Washington’s long war on Syria
Zeshan Shakar: Tante Ulrikkes vei
Marie Landmark: Hendelser uten navn
Harald Minken: Hjelp til å forstå Kaptialen bok 2
Fred Magdoff og Chris Williams: Creating an Ecological Society – towards a revolutionary transformation
Tariq Ali: The dilemmas of Lenin: terrorism, war, empire, love, revolution.
Bodil Chr. Erichsen: Norske Kvinners liv og kamp bind 1 1850–2000

Bokhjørnet til Tore Linné Eriksen:

-Ian Angus: A redder shade of green
-Leo Panitch og Greg Akbo (red.): Rethinking democracy. Socialist Register 2018
-China Mièville: October: The story ofthe Russian revolution
-Ronald Gregor Suny: Red flag unfurled. History, historians and the Russian revolution 137

Revolusjonens A – Å Jokke Fjeldstad: Sosial reproduksjon