Enkel rettslære

Av Jan Erik Vold

Nr 2a 2012

Utlendningsloven, paragraf
69, gyldig
fra 15. mai
2008, sier: «En norsk statsborger kan ikke

utvises. En utlending
som er født
i riket
og som senere uavbrutt har hatt

fast bopel
her, kan ikke utvises." Konklusjon: Norge bryter
mot Norges lover
om Norge nekter opphold

for Nathan Eshete, 7 år, født på Stord
som ikke har
bodd noe
annet sted enn i Norge

Jan Erik Vold