Dikt: Om å slutte for tidlig

Av Asbjørn Elden

1995-01

Om å slutte for tidlig

Selve direktøren
kom inn på presseriet:
Det sies dere slutter
så alt for tidlig her?

Ser De, arbeidstiden
den må overholdes!
Det har NAF og LO
en klar avtale om.

En av kara svarte:
Det er vel nokså riktig
at altfor mange slutter
så altfor tidlig her.

Langt før pensjonsalder
har mange, mange slutta
på grunn av akkordpresset,
og andre forhold her.

En femtigåring slutta
med metallstøv på lunga.
En førtiåring slutta
med stiv, forkalka rygg.

En tredveåring slutta
med magesår og nerver,
og mange folk har slutta
for tidsstudietvang.

Jo, det er nokså riktig
som direktøren sier,
at alt for mange slutter
så altfor tidlig her!

A. E Moss
(Asbjørn Elden)

Fra Ukas dikt i Klassekampen utgitt på Oktober A/S 1977