Innhold nr 2A 2021

Av Redaksjonen

2021-02A Innholdsliste

Leder: Ikke vår stat … 4
Yngve Solli Heiret: Stat, marked og makt – et overblikk over marxistisk statsteori … 8
Intervju med Siavash Mobasheri: Ikke bare resultater i valg … 18
Visa om staten … 26
Intervju med Maren Rismyhr: Bydels­systemet tilslører … 28
Jorun Gulbrandsen: Skolen – oppbevaring og kontroll … 36
Intervju med Jan Reidar Andreassen: Tønsviking Middelaldertun – Undergang for et unikt livsprosjekt … 44
Rolv Rynning Hanssen: Illusjonen om regjeringas makt … 48
Alf Jørgen Schnell, Daniel Vernegg og Yngve Solli Heiret: Grønn ny deal: gjenoppstått keynesianisme eller sosialistisk strategi? … 54
Ina Dølerud: Folketrygden som forsvant … 62
Helene Bank: Velferdsstaten – En kamp som aldri er vunnet for godt … 72
Hans Günther Bonenberger: Eg trur på sosialistar … 83

Debatt:

Makt, motmakt og regjeringsspørsmålet. Svar til Einar Braathen og Anders Ekeland … 84
Arbeiderklassen, Rødts klasseanalyse … 88
Vi må snakke om strategi i miljørørsla! … 94

Bokomtaler:

Elin Anna Labba: Herrene sendte oss hit. Om tvangs­flyttingen av samene … 98
Ivar Hippe: Korstoget mot velferdsstaten. På inn­siden av nyliberale tenketanker. … 102
Ursula Huws: Reinventing the welfare state – digital platforms and public policies – an urgent call to radically redesign the welfare state for the 21st century … 106