ALBA i Karibien og Mellom-Amerika

Av Elin Volder Rutle

Nr 3a 2008

Skal man se på ALBAs betydning i Karibien, bør man også se på PETROCARIBE (PetC). PetC omfatter ikke bare landene i Karibien, men også mange land i Mellom-Amerika. ALBA og andre samarbeidsprosjekter i regionen henger sammen, og den store innsatsen for samarbeid i Karibien handler om å knytte alle landene i Amerika sør for USA tettere sammen.

Av Elin Volder Rutle


PetC startet opp i juni 2005, og 14 land var med fra begynnelsen av. I starten var de 15 karibiske øystatene tilknyttet det Karibiske Fellesskap (CARICOM) de viktigste partnerne utenom Venezuela og Cuba. Etter hvert har også flere land i Mellom-Amerika kommet til.

 

PetC startet opp som et energisamarbeid som i all hovedsak betydde at Venezuela solgte billig olje til de andre landene. Nå eksporteres mer enn 77 000 fat hver dag til landene som er med i samarbeidet. Mye av oljen gis som lån med 2 % rente. Lånene kan tilbakebetales i penger eller med de landbruksvarene landene produserer der noen av de viktige er ris, bananer og sukker. Venezuela dekker også utgiftene til transport og utviklingen av oljeinfrastruktur. Etter hvert har avtalene økt fokuset på andre energiformer, og på å bygge opp oljeinfrastrukturen. I løpet av 2008 har også PetC begynt å fokusere på støtte til landbruk, som en konsekvens av den internasjonale matvarekrisen. I tillegg til annen støtte ble det avgjort at for hvert oljefat Venezuela
selger utenfor de ALBA-tilknyttede samarbeidene, skal 0,5 US Dollar gå til et fond som støtter landbruksprosjekter som styrker matsikkerheten i landene. PetC har også et fond, det ALBA-Karibiske fondet, som støtter utviklingsprosjekter internt i landene. Dette finansieres delvis gjennom petroleumspenger, og delvis gjennom overskudd fra handel direkte mellom medlemslandene. Venezuela sikret en startkapital på 50 millioner US dollar da det ble etablert i juni 2008.

 

PETROCARIBE og ALBA

PETROCARIBE kan sammen med PETROAMERICA og PETROSUR sees som samarbeid som handler om å styrke regionen og båndene landene imellom. Venezuela bruker sitt beste forhandlingskort, oljen, for å styrke den regionale integreringen og få landenes politikk i en mer radikal retning. Sluttdeklarasjonen etter Petrokaribe-toppmøtet i juli 2008 slo fast at PetC er i harmoni med de prinsippene i ALBA som forsøker å sikre større uavhengighet og bedre økonomisk og sosial utvikling.

Det sikreste tegnet på at PetC har hatt positiv betydning for landene som er med er at så mange av dem har ønsket seg et tettere og mer politisk samarbeid, og har i tillegg gått med i ALBA. Venezuela og Cuba var med i ALBA allerede fra staren av PetC, mens Antigua og Barbuda, Dominica and St. Vincent og Grenadinene ble med i februar 2007, og Honduras ble med i august 2008. I forbindelse med Dominicas inntreden i ALBA erklærte Roosevelt
Skerritt, landets statsminister, at dette var et steg for å «gi borgere i denne verden en mulighet til å overleve».


Medlemsland i Petrocaribe

Antigua og Barbuda, Bahamas, Belize, Cuba, Dominikanske Republikk, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Surinam, San Cristóbal og Nieves, San Vicente og Grenadinene, Santa Lucia, Surinam og Venezuela. Costa Rica kunngjorde i juli 2008 at de også ønsker å slutte seg til samarbeidet (august 2008).