Arkiv for Nr 3a 2008

Ingen kategorier

Bolivia i endring

Nr 3a 2008

Bolivia har gjennom hele si historie vært prega av de store skillene mellom urfolka og de spansktalende, etterkommerne etter kolonistene.

Les resten av artikkelen

ALBA sikrer solidariet, likhet og matsikkerhet

Nr 3a 2008

Handel med jordbruksvarer utgjør en viktig del av ALBA-samarbeidet. Remmy Gonzales er for rural utvikling, og jobber med avtaler mellom ALBA-landene. Han mener at ALBA i tillegg til å være et godt rammeverk for jorbrukssektoren betyr mye for Bolivia som helhet og for regionen.

Les resten av artikkelen

Yo, sí puedo – Ja, jeg kan

Nr 3a 2008

15 damer fra 70 år og oppover, en skriveblokk og en visjon om å erklære Bolivia fri for analfabetisme i løpet av 2008. Av Helene Heger Voldner Etter tur sitter de bøyd over skriveblokka med pennen i hånda og tunga ut av munnen i dyp konsentrasjon. Det ser ut som om de skriver en og […]

Les resten av artikkelen

Nasjonenes utfordring

Nr 3a 2008

Quechua, Aymara, Izozeño, Guarayos, Sirionó, Yuqui, Tapiete, Guarasug’we, Chiquitano, Mojeño, Baure, Tacana, Ese Ejja, Cavineño, Araona, Toromona, Chimanes, Mosetenes, Mataco Noctene, Chipayas, Niurato, Iruito, Ayoreo, Chacobo, Yaminahua, Paguara og Moré. Dette er noen av folkeslagene og språkene i Bolivia. Av Helene Heger Voldner     Over halvparten av Bolivias befolkning er urbefolkning. De to største […]

Les resten av artikkelen

La tierra es de quien la trabaja – Jorda tilhører de som jobber på den

Nr 3a 2008

Jordreform har vært en del av den politiske diskursen i Boliva i flere tiår, og et sentralt mål for flere sosiale bevegelser.

Les resten av artikkelen

Nasjonalisering av gass i Bolivia

Nr 3a 2008

Heidi Lundeberg har vært studentstipendiat på NUPI, og avsluttet nylig masteroppgaven sin om nasjonalisering av gassressursene i Bolivia. Hun forteller blant annet at nasjonaliseringen har ført til betydelige inntekter for staten, men at det fortsatt er forbedringspotensial.

Les resten av artikkelen

Et sosialt og offentlig vannselskap

Nr 3a 2008

«Vann er en menneskerettighet, og kan ikke reduseres til en vare.»
(President Evo Morales, 2006)

Les resten av artikkelen

Den doble arbeidsdagen

Nr 3a 2008

Vi kommer hjem til Elva sent søndag ettermiddag, og møter et hektisk og veldig engasjert menneske med møkkete hender etter en dag med potetplukking. Etter at vi har fått satt oss, må hun bare ta en rask tur med vaskefilla før hun er klar til å snakke med oss. Selv om hun jobber mye med
kjønnsrolleproblematikk, er det tydelig at det ikke er full likhet på hjemmebane.

Les resten av artikkelen

Konflikt i Bolivia

Nr 3a 2008

Det siste året har det blitt svært vanskeleg å gjennomføre sosialt og politisk arbeid for grasrotorganisasjonar i store delar av Bolivia. Konflikten eskalerar og høgresida trapper opp bruken av vald og terror for å skape frykt og ustabilitet i samfunnet.

Les resten av artikkelen

Kampen om regionene

Nr 3a 2008

2008 har vært et turbulent år selv til Bolivia å være, og det virker som om det ingen ende vil ta.

Les resten av artikkelen

ALBA-landene og handel med andre

Nr 3a 2008

At et land er med i ALBA, sikrer ikke nødvendigvis at hele handelspolitikken går mot venstre. Flere av landene er også med i eller forhandler om mer nyliberale handelsavtaler. De som tør å stille krav, har mye å vinne.

Les resten av artikkelen

Sosiale bevegelser – med eller mot makta?

Nr 3a 2008

De folkelige, sosiale bevegelsene er viktige drivkrefter for radikal politikk. I Argentina er det viktig for de sosiale bevegelsene å distansere seg fra regjeringens politikk, mens de sosiale bevegelsene i Bolivia samarbeider tett med regjeringen. Hvorfor har de valgt så ulike strategier?

Les resten av artikkelen

Det røde Latin-Amerika?

Nr 3a 2008

Det blåser en venstrevind over Latin-Amerika. Likevel er det stor forskjell på hvor langt til venstre de ulike landene står. Hva betyr venstreregjeringene for
vanlige folk? Fører det til økt motstand mot USA, EU og andre nyliberale krefter i regionen?

Les resten av artikkelen

Et Sør-Amerikansk EU?

Nr 3a 2008

Unionen av søramerikanske nasjoner (UNASUR) er et frihandelsområde som omfatter hele Sør-Amerika med unntak av Fransk Guyana, Falklandsøyene og Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyene. I desember 2004 underskrev representanter fra 12 søramerikanske nasjoner Cuzco-erklæringen, som er en intensjonserklæring som annonserer Fellesskapet for søramerikanske nasjoner (CSN ). Panama og Mexico var til stede som observatører. Tanken var å ha EU som modell med felles valuta, parlament og pass.

Les resten av artikkelen

Banco del Sur

Nr 3a 2008

Vel ett år etter av den ble lansert er Banco del Sur, presentert som en alternativ bank for Latin-Amerika, fortsatt på tegnebrettet. Finanskrakket 2008 gjør trolig at hvelvet blir stengt ennå en stund.

Les resten av artikkelen

Motstanden fortsetter

Nr 3a 2008

En tur i Costa Rica vinteren 2007 levnet ingen tvil om at det nylig hadde vært en folkeavstemning i landet. Det var vanskelig å unngå å se de mange slagordene for Nei til CAFTA og Stem Nei som prydet vegger stort sett overalt. Vi møtte Eva Carazo, en av svært mange aktivister som jobbet mot costaricansk medlemskap i avtalen.

Les resten av artikkelen

Cuba og ALBA

Nr 3a 2008

Avtalene som Venezuela og Cuba underskrev 15. oktober 2007 gir et godt innblikk i karakteren av ALBA og betydningen det har for landene som deltar i dette samarbeidet. I denne artikkelen er det først og fremst fokusert på betydninga for Cuba, for landets økonomiske sjølstendighet og for befolkningens levestandard.

Les resten av artikkelen

ALBA i Karibien og Mellom-Amerika

Nr 3a 2008

Skal man se på ALBAs betydning i Karibien, bør man også se på PETROCARIBE (PetC). PetC omfatter ikke bare landene i Karibien, men også mange land i Mellom-Amerika. ALBA og andre samarbeidsprosjekter i regionen henger sammen, og den store innsatsen for samarbeid i Karibien handler om å knytte alle landene i Amerika sør for USA tettere sammen.

Les resten av artikkelen

Ikke smuler fra de rikes bord

Nr 3a 2008

Til tross for fine ord fra verdens statsledere blir det ikke færre sultne, men flere. De siste årene har verdens skjevfordeling fått følge av galloperende matvarepriser, og prisene på ris og hvete er mer enn doblet. ALBA-landene satser på landbruket. I Bolivia betyr det at regjeringa jobber for å sikre
rettferdige priser både til produsenter og konsumenter.

Les resten av artikkelen

Miljø og klima

Nr 3a 2008

ALBA har ført til positive endringer for folk i medlemslandene. Samtidig vet vi at en stor del av prosjektene er finansiert med penger fra olje og gass. Det er positivt at inntekter fra naturressurser kommer de fattige til gode, men dette kan ikke dette være en bærekraftig strategi i det lange løp.

Les resten av artikkelen

Neste side »