Rødt! nr 4/2014 Innhold

Av

Innholdsliste

Innhold Leder: TISA sine bomber…………………………………………………………………………… 2 Plukk……………………………………………………………………………………………………. 4 Oscar Dybedahl: Om sosialistisk metode………………………………………………………. 6 Intervju med Helle Linné Eriksen: Valg i Skottland………………………………………….. 12 Mathias Bismo: Den grønne utfordringen……………………………………………………… 22 Mari Eifring: Fra små til store partier i Europa……………………………………………….. 34 Willy Dahl: Kan vi stole på Store Norske Leksikon?………………………………………… 40 Rolv Rynning Hanssen: TISA – en trussel mot velferd og demokrati…………………….. 50 Olav Boye: Markedsliberalistene raserer. Hva må bli LOs strategi?…………………….. 60 Morten Harper: Schengen og EØS – farlige forbundsfeller…………………………………. 68

Øyvind Andresen: På vei mot et nytt krakk?………………………………………………….. 76

Marianne Gulli og Eva Maria Fjellheim: Norsk næringslivsbistand i konflikt med grunnleggende menneskerettigheter i Guatemala…………………………… 82 Per Velde: Slaget ved Dien Bien Phu, 1954………………………………………………….. 90 Bård A. Bergh: Samene og 1814……………………………………………………………….. 98 Geir Christensen: 1814–1905: Mot svenskekongen. 2014: Mot EØS…………………. 108 Fra regjeringa i Kobanê………………………………………………………………………….. 116 Erling Folkvord: Kjære kurdiske vener! ………………………………………………………. 117 Torstein Dahle: Loven om profittratens fallende tendens………………………………….. 118 Bokomtaler

 • Vigdis Hjort: Et norsk hus
 • Vigdis Hjort: Leve Posthornet
 • Kvinnepolitisk utvalg i Rødt: Kvinnefrigjøring!
 • Svetlana Aleksijevitj: Krigen har intet kvinnelig ansikt
 • Jonas Gahr Støre: I bevegelse. I samtale med Jonas Bals – Veivalg for det 21. århundret
 • Aksel Braanen Sterri: Tilbake til politikken. Hvordan Arbeiderpartiet igjen skal bli folkets parti
 • Elisabeth Eide og Terje Skaufjord: Afghanistan – ingen fred å få
 • Ken Silverstein: The secret world of oil
 • Richard Heineberg: Snake oil. How fracking’s false promise of plenty imperils our future
 • David Harvey: Seventeen contradictions and the end of capitalism
 • Tore Linné Eriksen: Mist ikke lenkene