RETTELSE

Av Redaksjonen

1970-05

Redaksjonen beklager en nokså stygg trykkfeil i forrige nummer av RØDE FANE. I lederartikkelen (s. 4) sto det å lese følgende: « … når distriktsledelsen, etter eget forgodtbefinnende, nekter å akseptere lovlig fattete vedtak i Østkant-lagets årsmøte — og deretter innkaller et nytt årsmøte for så til slutt å danne et nytt «Østkantlag» av joviale revisjonister …»

Selvsagt kan også revisjonister være joviale, men det riktige i denne forbindelse var lojale — altså: lojale revisjonister.