PLUKK nr 1/20

Av Redaksjonen

Nr 1 2020

NY BOK AV PIKETTY

Thomas Pikettys bok Kapitalen i det 21 århundre fra 2013 blei ein internasjonal bestselgar og prega debatten i tida etter. Så den nye boka om kapital og ideologi blir truleg også ei bok ein må forholda seg til framover. For dei som ikkje kan nok fransk og ikkje vil venta til ho kjem på engelsk eller norsk, så har historikar Kjetil Ansgar Jakobsen oppsummert boka i eit 15 siders notat hos Agenda Magasin. https://agendamagasin.no/ artikler/ulikhetenes-verdenshistorie-thomas-pikettys-capital-ideologie-forklart/

Av redaksjonen

Tilbud til nye abonnenter: ETT ÅRS ABONNEMENT TIL 100 KR! Send kodeord gnist + e-postadresse til 2090. Obs! Husk e-postadresse!

MINSTELØNN UAKTUELT I NORGE?

EU-kommisjonen vil ha minstelønn som en del av en pakke om sosiale rettigheter. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen slår imidlertid med en gang fast at lovfestet minstelønn i Norge er helt uaktuelt melder frifagbevegelse.no.

Bare seks av EUs 28 medlemsland har ikke offisiell minstelønn. Tre av disse landene er våre nordiske naboer Sverige, Danmark og Finland. «I likhet med Norge har de et godt etablert system der partene i arbeidslivet fastsetter lønnsnivået. De nordiske EU-landene frykter at en fellesordning kan undergrave denne modellen», sier Gabrielsen.

Til Frifagbevegelse.no uttaler Arbeiderpartiet seg mot minstelønn. Det gjør også Høyre. Fremskrittspartiet og Venstre er imidlertid for en lovpålagt minstelønn, ifølge frifagbevegelse.no. Så spørs det hva partiene vil mene hvis det kommer et EU-direktiv. Fram, til i dag har vetoretten i EØS bare blitt brukt en gang, mot det såkalte Postdirektivet. Og da ble vetoet trukket når regjeringen Solberg overtok.

IRAN OG ATOMVÅPEN

Robert Kelley, som ledet FN-byrået IAEAs våpeninspeksjoner i Irak, avviser at Iran er i ferd med å skaffe seg atomvåpen melder Klassekampen. Han er overbevist om at Iran sluttet å prøve å utvikle atomvåpen i 2004. Forrige uke sa Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian til RTL at Iran kan rekke å utvikle atomvåpen innen ett til to år.

Storbritannia, Tyskland og Frankrike har klagd inn Iran for brudd på atomavtalen fra 2015. Avtalen ble inngått mellom Iran, USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU for å sikre omverdenen innsyn i

Irans atomprogram mot at sanksjoner mot landet skulle løftes. President Donald Trump, en nær alliert av Irans erkefiender Saudi-Arabia og Israel, trakk USA fra atomavtalen i 2018. Trump fulgte opp med å underlegge Iran omfattende sanksjoner.

LETTERE FOR UTENLANDSKE FIRMAER Å TA MED SEG BILLIG ARBEIDSKRAFT FRA LAND UTENFOR EØS

Norge er klaget inn for Eftas overvåkingsorgan, ESA, fordi Norge praktiserer for strenge regler for utenlandsk arbeidskraft, melder frifagbevegelse. no. ESA har sendt brev til Norge, der de spør hvordan Norge kan nekte en person som har arbeidstillatelse i et annet EU-land arbeidstillatelse. De spør også om dette ikke er en begrensning i EØS-borgernes rett til å tilby tjenester i andre EØS-land. ESA har nå gitt regjeringen frist til 7. februar til å komme med utfyllende opplysninger, ifølge frifagbevegelse.no.

Det har vært en voldsom økning av ukrainere som søker arbeid i Polen. UDI har tidligere tolket det som at arbeidstakeren må arbeide for firmaet som sender vedkommende til

Norge etter at oppholdet i Norge er avsluttet. Men nå har UDI endret praksis. Det blir med andre ord lov for polske foretak å rekruttere ukrainere direkte til arbeid i Norge så sant de har arbeidstillatelse i Polen.

En polsk gjennomsnittslønn utgjør 25 prosent av en norsk. Lønnsnivået i Ukraina er under ti. prosent av det norske. LO-sekretær Trude Tinnlund sier til Magasinet at hun er svært bekymret for denne utviklingen.

«Grunnen til at utenlandske firmaer vil ha med seg tredjelandsborgere er fordi de da kan betale dem enda dårligere. Når polakker blir for dyrt, leier de inn ukrainere»: sier Tinnlund.

URO I IRAK

I Bagdad og flere byer sør i Irak har det vært demonstrasjoner i flere måneder, melder Dagsavisen. Protestbevegelsen som er dominert av unge mennesker, har preget de sjiadominerte delene av landet siden oktober. De siste ukene har imidlertid det høye spenningsnivået mellom USA og Iran lagt en demper på situasjonen.

Søndag 19. januar var imidlertid sinte demonstranter igjen å se i gatene, og hundrevis av dem var ute på Tahrir-plassen og Tayaran-plassen i hovedstaden Bagdad.