plukk

Av redaksjonen

2017-01

«Street Cleaner» av Banksy. (Foto: Dan Brady)

Lavtlønte i privat sektor

En ny Fafo-rapport viser at Norge ikke lenger er et land med små forskjeller mellom folk. Norge er i kraftig endring, og de lavest lønte taper. Lønna til de lavest lønte i privat sektor har nærmest stått stille siden 2008, i følge en ny Fafo-rapport. Nå ligger Norge i Norden-toppen hva gjelder forskjellen mellom de som er lavtlønte, og de som har en «vanlig» lønn. Blant dem som tjener minst er det ni av ti som jobber i tjenesteytende sektor. Forskerne Bård Jordfald i Fafo og Roger Bjørnstad ved Samfunnsøkonomisk analyse har foretatt et dypdykk ned i materien på oppdrag fra LO. Funnene viser at gruppen lavtlønte i privat sektor består av stadig flere innvandrere.

(Fri Fagbevegelse)

Verdens gjeld er på 3,25 «årslønner.»

“Den globale gjelden økte i løpet av de ni første månedene i fjor til 325 prosent av verdens brutto nasjonalprodukt. Økende rente og dyrere dollar legger press på kreditorene. Over 1300 milliarder dollar i obligasjoner og lån forfaller i løpet av året, inkludert 48 milliarder dollar i Kina og 32 milliarder dollar i Mexico, i følge en kvartalsrapport fra Institute of International Finance, en bankgruppe med base i Washington. Med økende lånekostnader i modne og fremvoksende markeder i kjølvannet av presidentvalget i USA, er bekymringen for den voksende gjelden igjen kommet i forgrunnen, advarer instituttet. Den globale gjelden økte med hele 11 000 milliarder dollar i løpet av de tre første kvartalene i 2016. Dempet vekst, «fortsatt svak fortjeneste for bedriftene» og en sterkere dollar er viktige faktorer som bidrar til bekymringen. Det gjelder ikke minst for «regjeringer og bedrifter med stort behov for refinansiering», heter det videre i rapporten.» (nrk.no)

LO-kongressen

Forholdet til EØS-avtalen, konsekvensutredning i Nord-Norge og 6-timersdag vil skape høy temperatur på LO-kongressen 8. til 12. mai. Landsmøtet kan vanskelig vedta en uttalelse om konsekvensutredning uten at Fellesforbundet blir tilfredsstilt. Samtidig kan mye av lufta i ballongen ha gått ut hvis Ap-landsmøtet vender tommelen ned. Holship-dommen i Høyesterett gir EØS-motstanderne kraftig vind i seilene. I tillegg har Fagforbundet varslet kamp for en langt sterkere formulering i forhold til å innføre 6-timers dag i arbeidslivet. (Fri Fagbevegelse)

Tromsø boikotter Israel

Vedtak: «Tromsø kommunestyre viser til at kjøp av israelske varer/tjenester som er produsert i områder under folkerettsstridig okkupasjon strider mot Tromsø kommunes etiske retningslinjer. Tromsø kommune vil på denne bakgrunn avstå fra å kjøpe israelske varer og tjenester som er produsert i okkuperte palestinske områder.

Kommunestyret ber admi­n­i­strasj­onssjefen sørge for at Tromsø kommune krever dokumentasjon på at varer som kjøpes ikke kommer fra okkuperte områder, slik som okkuperte områder i Palestina, Vest-Sahara, og lignende, i de tilfellene hvor dette er en aktuell problemstilling. Dette gjelder også kommunale foretak og andre selskaper eid avTromsø kommune.

Kommunestyret ber adm. sjefen legge frem en sak om hvordan innkjøpsreglementet kan brukes for å styrke menneskerettighetene.»

Vedtatt med 25 mot ­18 stemmer

 

FN om utbyggingene på Vestbredden

«Etter at USA brøt sin langvarige praksis med å legge ned veto i Israels favør, kunne FNs sikkerhetsråd kreve full byggestans i bosetningene på Vestbredden. Israel omtaler sikkerhetsrådets vedtak som «antiisraelsk» og «skammelig».

– Avgjørelsen som ble fattet, var skammelig og fordomsfull, men vi tåler det. Det vil ta tid, men denne avgjørelsen vil bli annullert, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu lørdag.

Statsministeren kom med uttalelsen under en lystenningsseremoni som ble sendt på israelsk TV.

Ifølge Haaretz sa Netanyahu også at Israels forhold til FN vil bli gjennomgått. Som et første steg vil israelsk finansiering av FN-organer som er spesielt fiendtlig innstilt til Israel, bli stanset umiddelbart, sa Netanyahu ifølge avisen.

Ansatte i Det hvite hus sier årsaken til at USA lot resolusjonen gå gjennom i FNs sikkerhetsråd, var at de hadde gått tom for måter å overbevise Israel om at landets byggeaktivitet på palestinsk jord ødelegger håp om fred.

USA brøt dermed med sin mangeårige praksis med å legge ned veto i Israels favør.

Fredagens resolusjon krever full byggestans i bosetningene på den okkuperte Vestbredden og fastslår at bosetningene på okkupert, palestinsk land er ulovlige. Den er den første FN-resolusjonen siden 1979 som fordømmer Israels bosetningspolitikk.»

(Aftenposten 24/12)