Nr 3- 2015: Kapitalisme på norsk

Av

Innholdsliste Siste nummer

Innhold rn 3- 2015

Leder
Plukk
Hans Ebbing: Sosialismens uutholdelige letthet.
Fortellingen om å kjøre segway sammen            6
Asta B. Håland: Arbeiderpartiet og kvinnene        14
Marie Sneve Martinussen: Fire fakta om forskjells-Norge  22
Harald Berntsen: Det «norske» klassekompromisset       28
Terje Skog: Historia om Hovedavtalen – fagbevegelsens svøpe     44
Tellef Hansen: Gradvis avvikling eller nyorganisering av fagbevegelsen?     54
Jokke Fjekldstad: Fagforening – en vare? side 62
Trond Hofvind: Sterkere sammen?          66
Markus Hansen: En kampvillig fagbevegelse betyr flere organiserte          74
Anders Ericson: Historieskriving fra gølvet           80

Internasjonalt
Liv Signe Navarsete: TISA-avtala og folkestyret    86
Kathrine Kleveland: Ut av EØS   92
Lill Fanny Sæther: Sinn Féins posisjon i irsk politikk       96
Arnljot Ask: Hellas mot røkla – støtter vi dem fortsatt?     100

Krigsfare?
Terje Valen: Blir det en ny storkrig?        106
Pål Steigan: Hvor er den røde telefonen? 115
Sahra Wagenknecht: EU politikken har ødelagt Ukraina og skadet Europa           121

Jan Myrdal: Om kampen i samfunnets overbygning         126
Olav Randen: Arbeidsbehovet i Norge     132

Debatt
Sindre Mørk og Anders Ekeland: Kritiske merknader til Rødts miljøpolitikk           140
Ebba Wergeland: Solidaritetsarbeid        144

9 Bokomtaler 146

Tore Linné Eriksen: Mist ikke lenkene 179