Forbrukerguiden (dikt)

Av Marge Piercy

Nr 3 2006

Diktet trykkes med forfatterens tillatelse og er oversatt av Elvis Bling Laden.
Det ble trykt i Monthly Review i april 2006
og finnes i diktsamlinga The Crooked Inheritance (Knopf).


Hvis du abonnerer på et blad om hundehold,
så kan du regne med å få hundebilder og gode råd. Voff!
Hvis du kjøper en vinterjakke, så kan du regne med
at den sannsynligvis er varmere å gå med enn uten.
Hvis du kjøper katta i sekken, vil du ihvertfall få et mjau.
Men hva får du hvis du kjøper en krig?

For det første; milliarder i gjeld.
Hver granat som eksploderer, ka-ching! ka-ching!
Hver krigsforsendelse, hvert eneste fly, hvert eneste kjøretøy.
Ser du røyken? Det er penger som brenner.
Det er dine skattepenger i arbeid. Om det hjelper deg?
Det er bedre enn å reparere den brua

du kjører over på pendelturen hver morra?
Er det bedre enn å sørge for oppvekstvilkår for ungdommen
så de ikke blir frista til å stjæle bilen din?
Er det bedre enn å forsikre deg om
at du vil få sjukehusplass hvis du skulle trenge det?
Er det finere enn å rense opp lufta du puster

eller utstyre gruvearbeiderne så de ikke dør
i hopetall nede i det støvete mørket?
Hva får du når du kjøper en krig?
Trygghet? Neh, landet du invaderer
er proppfullt av folk som hater deg.
De gisper etter å invadere tilbake.

Shopping er vårt favoritt tidsfordriv.
Vi går på super'n og vandrer og kikker på
tinga. Mer ting. Vi er tynga ned av ting.
Men du kan ihvertfall ta på deg den oransje
kashmir-genser'n. Du kan ete pizzastykket.
Hva får du når du kjøper en krig?

Død. Kontantdød eller på avbetaling.
Flyttelass med død. Du kan få
ung død, gammal død. Babydød.
Halvdøde kroppsdeler sprengt vekk,
hoder i bandasje, ryggmark
rivi ut, svidd hjernemasse. Deres død

og vår. Du får motvilje og
hat i tiårsleveringer. Du kjøper
voldtekt og plyndring, du kjøper
tortur og korrupsjon, bestikkelser og tjuveri.
Dine barnebarn vil betale regninga.
Er du fornøyd med kjøpet av denne krigen?


Buyer Beware

If you subscribe to a magazine about dogs,
it comes full of canine advice and pictures. Woof.
If you buy a winter coat, you can reasonably
count on its being warmer than your bare skin.
If you buy a pig in a poke, it should oink at least.
What do you get when you buy a war?

Trillions of dollars in debt, for one thing.
Every grenade that explodes, ka ching ka ching.
Every ordinance, every vehicle, every plane:
see the smoke rising? That's money on fire.
That's your taxes at work. Does it help you?
Is it better than repairing the local bridge

you drive across every commuting morning?
Is it better than putting kids through college
so they aren't motivated to steal your car?
Is it better than having health insurance
that actually pays your hospital bills entire?
Is it nicer than cleaning up the air you breathe

or equipping miners so they don't die
by the dozen down there in the smokey dark?
What do you get when you buy a war?
Security? No, the country you invade
is chock full of people who now hate you.
They're dying to invade you back.

Shopping is our favourite entertainment.
We go to the mall to wander and eyeball
stuff. More stuff. We're stuffed with stuff.
But at least you can wear that orange
cashmere sweater. You ca gobble that pizza.
What do you get when you buy a war?

Death. You get death retail and whole
sale. You get death by the planeload.
You get young death, old death, baby
death. You get part death–limbs blown
off, heads racked with shrapnel, spines
torn apart and brains toasted. Theirs

and ours. You are delivered mistrust
and hatred by the decadeload. You
purchase rape and pillage, you purchase
torture and graft, bribery and looting.
Your great grandchildren will pay off the debt.
Are you happy with your purchase of this war?