Lenin 100 år

Av Redaksjonen

1970-02

I anledning Lenin-jubileet 22. april 1970 arrangerer Oslo Filmklubb en Lenin-uke i samarbeid med Rød Front-styret i Det Norske Studentersamfund. Det vil bli kjørt tre Lenin-filmer, to av M. Romm fra 30-åra og en etterkrigsskildring, for å vise omslaget i sovjetisk filmproduksjon.

  • Mandag 20/4 kl. 19 i Folkets Hus, Lille sal: 

    • Lenin i oktober.
  • Torsdag 23/4 kl. 19 i Kroa

    • Lenin i Polen.
  • Søndag 26/4 kl. 18 i Folkets Hus, Lille sal:

    • Lenin i 1918.  Debattmøte. Innledning ved studiegruppa.

I tillegg til denne serien gjør vi oppmerksom på at Nils Holmberg fra Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna (KFML) i Sverige kommer til Kroa onsdag 22. april for å snakke om Lenin. Adgang for alle.