Innhold nr 2A 2020

Av Redaksjonen

2020-02A Innholdsliste

Tilbud til nye abonnenter: ETT ÅRS ABONNEMENT TIL 100 KR! Send kodeord gnist + e-postadresse til 2090. Obs! Husk e-postadresse!

Leder: Handelsavtalene truer de fattiges helse … 4
Aurora Hagen: Regelendringer i krisetider … 6
Sofie Marhaug: Tre bud for venstresiden etter krisen … 12
Olav Randen: Kriseforståing og nasjonal politikk … 16
Mark Heywood: Kampen om gratis helse­tjenester etter apartheids fall i Sør-Afrika … 20
Marie Sørhaug: Jîn, jîyan, azadî! – kvinne, livet, frihet! … 24
Erling Folkvord: Kor viktig er Kurdistan i kampen mot imperialismen i Midtausten? … 30
Johan Petter Andresen: Motstand mot undertrykking er meningen med livet … 36
Matt T. Huber: Miljøpolitikk for arbeiderklassen … 42