Innhold

Av

2012-04A

Leder, side 3

Plukk, side 4

Jokke Fjeldstad: Det lønner seg med en slektning i partiet, side 6

Arne Overrein: Kinas grenser og Kinas identitet, side 10

Rebecca E. Karl: Mao Zedong, Kina og verda i det tjuande hundreåret side, side 24

Zhun Xer: Venstresida i Kina etter Mao, side 34

John Bellamy Foster og Robert W. McChesney: Den globale stagnasjonen og Kina side, side 42

Irene León intervjuer Samir Amin: Verda sett frå Sør, side 74

Boktips av Jon Børge Hansen, side 82