Innhold 1993 1–2

Av Redaksjonen

Nr 1–2

 1. Pål Steigan: Vi gjenreiser Røde Fane (leder)
 2. Pål Steigan: Grip dagen, grip timen! (Til hundreårsdagen for Maos fødsel)
 3. Rolf Nilsen: Mao Zedongs feil
 4. Morten Falck: Den langvarige kampen for å tjene folket
 5. Sissel Henriksen: Europa for Kari og Fatima?
 6. Arnljot Ask: Kampen om Europa
 7. Jan Hårstad: Tysklandsforståelse
 8. Erik Ness: Reformer eller revolusjon (samtale mellom Torstein Dahle og Terje Valen)
 9. Tollef Hovig: Holder m-l-m-visjonens politiske økonomi?
 10. Vidar Haagensen: En lesende students tanker
 11. Bokomtaler
 12. Trond Hofvind: Jorun Gulbrandsen med forførerisk bok om gutter og jenter
 13. Erik Ness: Nylesning av en gammel bok: Et sosialpolitisk eksempel
 14. Kjersti Røhme og Birger Thurn-Paulsen: Thorvald Steen, Darwin og den politiske litteraturen
 15. Siri Jensen: Ut av sosialdemokratiet
 16. Anne Søyland: Likestillingsmyten