Fra forfatterne

Av Martin Hart-Landsberg, Paul Burkett

2005-02A

Dette er forordet i Rødt!s norske utgave av Martin Hart-Landsberg og Paul Burkett: Sosialismen i Kina – hvor blei den av?

Erfaringer fra kinesisk økonomi er fortsatt en viktig kilde til kunnskap når det gjelder utfordringene ved å bygge sosialismen. Dessverre er det vi ser i dag, stort sett negativt. Tragisk nok har den kinesiske regjeringas program for "markedsreform", som det blei sagt skulle blåse nytt liv i sosialismen, i stedet ført til ei utvikling med økende kapitalistisk og utenlandsk dominans. Resultatet har blitt enorme sosiale kostnader, både innenlands og internasjonalt. Det gjør ikke saken bedre at mange progressive, også mange som kaller seg sosialister, fortsetter å forsvare den kinesiske økonomiske politikken og oppfordrer meningsfeller i andre land til det samme.

Vi tror at dette kommer av betydelig allmenn forvirring omkring hvordan kapitalismen utvikler seg og hva sosialisme er, noe som må klares opp i om vi skal kunne gjøre framskritt på vegen mot en bedre verden. Vi håper at denne studien av erfaringene med kinesisk "markedssosialisme" kan være et lite, men meningsfullt bidrag i den retning.

Mange har bidratt til vår forståelse av Kinas erfaringer, og også av hvordan dette ideologisk og økonomisk virker inn på dagens verden. Spesielt må vi framheve Mike Lebowitz, Barbara Foley, Leo Panitch, Sam Ginden, Patrick Bond, Minqi Li, Andong Zhu, David Kotz, Victor Wallis, Susan Williams, Stephen Frost og Tim Pringle. Vi vil også takke redaktørene av Korean Journal of Political Economy, som publiserte en tidligere versjon av tankene i denne boka. I tillegg takker vi Aimin Chen for at vi fikk tilgang til hennes eksemplarer av Statistisk årbok for Kina, Andrew Nash og hele staben hos forlaget Monthly Review Press for hjelp og oppmuntring, og familiene våre for den støtta de har gitt heile tida: Sylvia Hart-Landsberg, Leah Hart-Landsberg, Rose Hart-Landsberg og Suzanne Carter, samt Patrick Burkett og Molly Burkett. Vi vil ikke unnlate å nevne at vi står i gjeld til arbeidsfolk i Kina, ikke bare for innsatsen de har gjort for sosial forandring, men også for innsatsen i dag mot "sosialistisk kapitalisme" og for en virkelig sosialisme.