Finnes det et venstrealternativ til Listhaug-populismen?

Av Andreas Tharaldsen

2016-02A

Det er på tide å ta et oppgjør med strenghetstyranniet som rir asylpolitikken som en mare.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug har fått sette dagsorden i debatten om norsk asylpolitikk.

Skal venstresiden ta rollen som den moralske forsvarer av systemet eller er det mulig å reformere norsk asylpolitikk på en liberal og solidarisk måte?

Andreas Tharaldsen er medlem i Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) samt redaksjonsmedlem i Manifest Tidsskrift. Teksten ble publisert hos Manifest Tidsskrift 6. april.

Etter to år i regjering gjorde Fremskritts-partiet i høst et katastrofalt dårlig kommune-valg med en oppslutning på under ti prosent. Det kunne se at ut til at den norske høyrepopulismen gjorde sine siste krampetrekninger, da Fremskrittspartiet fånyttes dro innvandringskortet i valgkampen.

Da flyktningkrisen kom til Europa, fikk høyrepopulistiske partier vind i seilene. Samtidig som Fremskrittspartiet slikket sine sår etter valgnederlaget, var det høyrepopulistiske Sverigedemokraterna Sveriges største parti på meningsmålinger.1 Enn så lenge så det ut til at Fremskrittspartiets strenge asylpolitikk ikke lenger hadde noen grobunn i Norge.

The times they are a-changin’

Men så kom flyktningkrisen syklende over grensestasjonen Storskog i Sør-Varanger. Hundrevis av asylsøkere passerte russergrensen daglig. Samtidig som syklene hopet seg opp, forandret debatten seg. Et stort flertall av nordmenn ville nå ha strengere asylregler. Nesten halvparten ville stenge grensen til Russland.2

Fremskrittspartiet krevde innstramminger i asylpolitikken. Det som vekket avsky i september, skapte nå ny begeistring blant Fremskrittspartiets frafalne velgere, og partiet vokste på meningsmålingene. Ingen partier, med unntak av Rødt, Sosialistisk Venstreparti (SV) og Miljøpartiet De Grønne (MDG), våget annet enn å følge etter.

I ekspressfart ble Stortinget enige om en ny asylinstruks. Den gjorde det i praksis umulig for syriske flyktninger som hadde reist langs den arktiske ruten å få realitets-behandlet sine asylsøknader. I et bredt forlik ble Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti (KrF), Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet enige om å stramme inn norsk asylpolitikk. Parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet Harald Tom Nesvik sa følgende om forliket:

Vi er veldig fornøyde. På punkt etter punkt har vi fått gjennomslag. Vi har kjempet for mye av dette i 30 år (…) Når vi fremmet slike tiltak tidligere, kastet folk egg på oss. Nå er det et klart flertall med 161 representanter som kommer til å stemme for.3

Listhaug-populismens triumf

Som svar på et år med rekordmange asylsøkere til Norge, ble Fremskrittspartiets nye populistiske stjerne Sylvi Listhaug innvandrings- og integreringsminister i en nyopprettet ministerpost. Listhaug hadde knapt gjort statsrådsstolen varm før hun la frem 40 innstramningsforslag i asylpolitikken. Hun hevdet at asylsøkere ikke kan «bli båret på gullstol inn i Norge»4 og at asylstrømmen kan «få voldsomme konsekvenser for vårt velferdssamfunn».5 For å få familiegjenforening måtte man være i arbeid eller utdanning i fire år, for å få permanent opphold måtte man bo fem år i Norge og også asylsøkere som reiser via nordiske land skulle kunne bortvises uten å få realitetsbehandlet asylsøknadene sine. Norge skulle nå få Europas strengeste asylpolitikk. Kommentarfeltene jublet.

Da jussprofessor Mads Andenæs omtalte Sylvi Listhaugs innstramningsforslag som «direkte umenneskelige» og «i strid med våre internasjonale forpliktelser»,6 skrøt Per Sandberg av det i Klassekampen.7

Der deler av venstresiden og kommentariatet har møtt Listhaug-populismen med moralsk fordømmelse, så har strategien til ledelsen i Arbeiderpartiet vært fullstendig resignert. Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre stilte seg positiv til innstramningsforslagene i et intervju med NRK.8 Trond Giske mente de bare var en videreføring av Arbeiderpartiets politikk.9 «Streng og rettferdig» var nå mantraet til Arbeiderpartiet, altså ganske andre toner enn de vi hørte på landsmøtet i april.

Strenghetstyranniet

Sylvi Listhaug har sagt at «godhetstyranniet rir Norge som en mare». Men i asylpolitikken er det heller strenghetstyranniet som rår.

I temperaturer ned mot 40 minusgrader begynte norske myndigheter i januar å deportere syriske flyktninger med buss over russergrensen, til kritikk fra FN og humanitære organisasjoner. Arbeiderpartiets ord-fører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen, mente det var uverdig for Norge, og ga følgende beskjed til Regjeringen:

Norge må ikke bryte internasjonale konvensjoner i sin iver etter å sende ut mennesker i en fortvilt situasjon. Dette handler om å ivareta humanitære tradisjoner som Norge er kjent for.10

Også lokalbefolkningen i Sør-Varanger reagerte på behandlingen av de syriske flyktningene. Merete Eriksson, Merete Nordhus og Eirik Nilsen fra Refugees Welcome to Arctic tok saken i egne hender og hjalp syriske flyktninger med å komme seg bort fra ankomstsenteret Vestleiren og i kirke-asyl. Da fikk de merke strenghetstyranniet på kroppen. Alle tre ble arrestert av politiet, satt på glattcelle og siktet for brudd på utlendingsloven. Merete Nordhus ble sågar strippet på politistasjonen. Men som fagforeningslederen Eirik Nilsen sa det:

dersom jeg skal straffes fordi jeg bryr meg om andre mennesker, så skal jeg ta den straffen med rak rygg.11

Rune Rafaelsen beskrev situasjonen på følgende måte i Klassekampen:

Norske politifolk blir helter når de berger folk fra å drukne i Middelhavet. Her blir en fagforeningsleder som mener det er viktig å støtte folk i nød, arrestert, og en dame blir til og med strippet. Kontrasten er enorm.12

Hva er venstresidens alternativ?

Den russisk-amerikanske anarkisten Emma Goldman mente det krever mindre mental kapasitet å fordømme enn å tenke. Listhaug-populismen må møtes med nytenkning – ikke fordømmelse. Det blir for lett å stemple bekymrede nordmenn som rasister.

Mange mente SV satte seg selv på sidelinjen da de stilte seg utenfor asylforliket på Stortinget. Men skal vi ta ovenfor nevnte beskrivelse av asylforliket fra parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet på alvor, kan strategien likevel forsvares. Men hva vil egentlig SV i stedet? Om SV mener dagens flyktning- og integreringspolitikk fungerer godt nok, er det et standpunkt som har dårlig klangbunn blant folk flest.

Skal venstresiden vinne velgernes tillit i asylpolitikken, er det lite hensiktsmessig å innta en konservativ holdning. Det er nok av utfordringer dagens politikk ikke er i stand til å svare på. Hvordan skal vi få flyktninger tidligere i arbeid? Hvordan skal vi unngå en todeling av arbeidslivet? Dette er spørsmål venstresiden må komme med troverdige svar på, om ikke Fremskrittspartiet skal få sette dagsorden også i 2016.

Når den høyreorienterte tankesmien Civita foreslår at vi må «tillate lønninger som er noe under dagens tariffer» for å få flyktninger i arbeid,13 må arbeid med norske lønns- og arbeidsvilkår være vårt motsvar. I stedet for å åpne opp for et todelt arbeidsliv må fagbevegelsen få nye verktøy som kan sikre et anstendig arbeidsliv med norske lønns- og arbeidsvilkår. Å gjeninnføre den kollektive søksmålsretten, stille krav om maks to ledd underleverandører og innføre et generelt forbud mot kommersielle bemanningsbyråer vil gjøre det norske arbeidslivet mer motstandsdyktig i møte med useriøse aktører som står i kø for å utnytte flyktningene som billig arbeidskraft.

Arbeiderpartiet har riktignok etter å ha tenkt seg om motsatt seg et par av Listhaugs innstramningsforslag. Men landets største opposisjonsparti utøver ellers ingen opposisjon av betydning mot Fremskrittspartiets asylpolitikk. Arbeiderpartiet ble bundet til masten med asylforliket. Men nå er det et gryende opprør blant grasroten i Arbeiderpartiet. Flere fylkeslag sier nå klart nei til mange av Listhaugs innstramningsforslag. Ledelsen i Arbeiderpartiet gjør klokt i å lytte til dem.

Norge som humanitær nasjon vil lide nederlag om venstresiden resignerer for Listhaug-populismen. Men heller ikke status quo er en holdbar løsning. Venstresiden burde ha kommet opp med alternativer til Sylvi Listhaugs asylinnstramminger. Så langt har det vært fullstendig idétørke.

Noter:

 1. NRK: «Sverigedemokraterna fosser frem på ny måling», 17.9.2015. http://www.nrk.no/urix/sverigedemokraterna-fosser-frem-pa-ny-maling-1.12558375
 2. Nordlys: «Flertallet av det norske folk vil ha strengere asylregler», 10.11.2015. http://www.nordlys.no/flyktninger/udi/storskog/flertallet-av-det-norske-folk-vil-ha-strengere-asylregler/s/5-34-284378
 3. NRK: «Nesvik (FrP): – Før kastet folk egg på oss for sånne forslag», 19.11.2015. http://www.nrk.no/norge/her-er-asylavtalen-1.12662331
 4. VG: «Strammer inn reglene for permanent opphold: Må kunne norsk, ha jobb og bolig», 28.12.2015. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/strammer-inn-reglene-for-permanent-opphold-maa-kunne-norsk-ha-jobb-og-bolig/a/23587143/
 5. NRK: «– Vi kommer til å få en asylpolitikk som er blant de strengeste i Europa», 29.12.2015. http://www.nrk.no/norge/_-vi-kommer-til-a-fa-en-asylpolitikk-som-er-blant-de-strengeste-i-europa-1.12724216
 6. VG: «Frp-Listhaug om asyl-slakten: – Kritikken går ikke inn på meg», 30.12.2015. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/frp/frp-listhaug-om-asyl-slakten-kritikken-gaar-ikke-inn-paa-meg/a/23587751/
 7. Klassekampen: «Ap er bundet til masta», 31.12.2015.
 8. NRK: «Støre er positiv til Listhaugs innstrammingsforslag», 6.1.2016. http://www.nrk.no/norge/store-er-positiv-til-listhaugs-innstramningsforslag-1.12736441
 9. VG: «Ap-Giske freder asyl-Listhaug», 29.12.2015. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/ap-giske-freder-asyl-listhaug/a/23587477/
 10. Dagsavisen: «Frykter de må tilbake i krigen», 21.1.2016.
 11. NRK: «Siktet for å hjelpe asylsøkere: – Tar straffen med rak rygg», 22.1.2016. http://www.nrk.no/finnmark/_-om-det-skal-vaere-straffbart-a-hjelpe-andre_-gar-jeg-i-fengsel-med-rak-rygg-1.12763437
 12. Klassekampen: «Refser Ernas diplomati», 27.1.2016.
 13. Doksheim, Marius, «Innvandring og flyktninger – og det liberale», Minerva, 12.10.2015. http://www.minervanett.no/innvandring-og-flyktninger-og-det-liberale/