CO2-kvota (dikt)

Av Einar Sagen

2009-04

gule tenner
svarte strender
rensa møkk
på grøn børs
ulven står i døra

Einar Sagen