Betydningen av Brexit

Av Tore Linné Eriksen

2017-01 Bokomtaler

Morten Harper (red.).
Betydningen av Brexit. Storbritannias vei ut av EU og den nye situasjonen for europeisk samarbeid.
Oslo: Nei til EU, 2016, 176 s.

En god tradisjon ved et årsskifte er å lese Nei til EUs årbok. Det er godt at det er noen som holder den kunnskapsmessige beredskapen oppe, og som makter å servere lesere oppdaterte analyser i tilgjengelig form. Som vanlig er Morten Harper redaktør og en sentral bidragsyter. Og som alltid sørger Dag Seierstad for en mer enn 50 siders årskavalkade, der han pedagogisk og konkret loser oss gjennom de viktige endringer både innad i EU og i forholdet mellom EU og Norge. En rød tråd er – ikke overraskende – hvordan EU/EØS griper stadig sterkere inn og reduserer det demokratiske spillerommet for medlemslandene, og hvordan det ikke minst går ut over vanlige arbeidsfolks interesser. Det går for øvrig fram av flere artikler i årboka hvordan motstanden mot EØS-medlemskapet styrkes i fagbevegelsen for hver eneste dag.

Årets spesialtema er naturlig nok Brexit og mulige virkninger for EU og for Norge. I motsetning til det vi husker fra norske mediers dekning før og etter «sjokket», gis det også god plass til argumenter fra den engelske venstresida og fagbevegelsen. Det blir også dokumentert at det var demokratiargumentet som var avgjørende for de fleste, der det norske kommentariatet knapt har sett annet en høyrepopulisme og fremmedfiendtlighet. Blant bidragsyterne er kontrasten i EU-analysen særlig sterkt mellom Asbjørn Wahl i For velferdsstaten og Marte Gerhardsen i Agende. Der den første ser nyliberal kapitalisme som grunnlovsforankret kjerne i EU, der sosialisme og keynesiansk regulering som nærmest forbudt, skriver den andre luftig om EU som et redskap for utvikling, og håper fromt på at unionen kan utvikle seg som garantist for velferd og vanlige folks interesser. Jonas Gahr Støre ønsker seg et videre samarbeid hvor «resultatene blir synlige for folk flest». Men det er jo nettopp når resultatene blir synlige, at motstanden nedenfra øker.

Tore Linné Eriksen. Professor em. i utviklingsstudier,historiker og faglitterær forfatter.