Innhold Røde Fane nr 1 1974

Av Redaksjonen

Nr 1 1974

Røde Fane nr 1 1974

INNHOLD:

Statens Voldsapparat
Militærapparatet – kjerna i borgarstaten s. 1
Tron Øgrim: Pro-russisk femtekolonne i Norge'? s. 5
Finn Sjue: Hva slags forsvar trenger folket'? s. 10

50 år siden Lenins død
« -Sverdet er Lenins lære» s. 38
V. 1. Lenin: Hvordan Kautsky gjør Karl Marx til en gjennomsnitts liberaler s. 41
Tor Obrestad: Lenins skor s. 49

Lønnsoppgjøret 1974
Lønnsoppgjøret og oljekrisa s. 54
 

Internasjonalt
Ny kommunistisk bevegelse i USA. s. 59
Fronten mot supermaktene (2) s. 68

Debatt
OBOS redskap for leieboerne? s. 74

Bøker og tidsskrifter
Målstrid er klassekamp s. 79

Redaktør og ansvarlig utgiver: Knut Johansen.
Adresse: Røde Fane, Forlaget Oktober A/S, Postboks 2066, Grünerløkka, Oslo 5.
Postgiro: 2 20 84 78. Abonnement 30 kr. for året (6 nr.).Løssalg kr. 8,-