Av Redaksjonen

1970-03

Revisjonistiskekrampetrekninger

AVDELING FOR PRAKTISK POLITIKK

I forrige nummer av RØDE FANE kunne vi opplyse kamerater om at revisjonistledelsen i partiet ikke godkjente årsmøtet som ble avholdt i Østkanten-lag av NKP. Resultatet ble at distriktsstyret innkalte til nytt møte, og resultatet av dette møtet ble at det opprinnelige møtet i Østkanten-laget ble godkjent. Men dette var da distriktsstyret selvsagt ikke fornøyd med, og det ble som tidligere nevnt åpent sagt at hva det egentlig sto om var å «redde Østkanten-laget for NKP» — dvs. for revisjonismen!

Mindretallet i Østkanten-laget ble etter oppfordring fra distriktsstyrets formann, under revisjonistfører Leif K. Hammerstad, tilbake etter årsmøtets slutt,for så å diskutere hva som nå måtte gjøres. Resultatet av diskusjonen ble presentert på distriktsårsmøtet i Oslo/Akershus for kort tid tilbake. Fra Østkanten-laget møtte det på distriktsårsmøte to grupper som begge mente seg å representere Østkanten-laget. Den ene gruppen var lovlig valgte representanterfra laget, den andre en gruppe som var stablet på beina av mindretallet og distriktsstyret.

Alvoret i situasjonen forstår en når enden på det hele ble at revisjonistene nektet den lovlig valgte representasjonen for Østkantenlaget stemmerett på møtet. Begge grupper fra Østkanten-laget skulle etter revisjonistenes avgjørelse få være tilstede på distriktsårsmøtet, men bare med tale og forslagsrett.

Den lovlig valgte gruppen fra Østkanten-laget kunne selvsagt ikke godta dette, og representantene forlot følgelig møtet mens mindretallets utsendinger ble sittende. Sluttelig skal bare opplyses at da mindretallets gruppe motte opp på distriktsårsmøtet hadde de konstituert seg og valgt både formann, sekretær og kasserer.

IDEOLOGISK AVDELING

Like før påske fikk partiledelsen i stand et Lenin-seminar, hvor revisjonist-ideologer fra Ungarn, Romania, DDR, Italia og selvsagt også fra revisjonismenshøyborg, Sovjetunionen, deltok. Men hjemlige revisjonister var også med — for-utenom de velkjente i NKP bl. a. SF's tidligere formann Knut Løfsnes.Friheten rapporterer at seminaret var godt besøkt, og lover i kommendeaviser å bringe utdrag fra innleggene til deltakerne. Vi venter med spenning. Etter det første sammendrag av innlegg som avisen kan bringe finner vi blant annet rart også følgende i det innlegg som Regi Enerstvedt (forfatter av boka Dialektikk og samfunnsvitenskap, utgitt av NY DAG) holdt på seminaret. Sitatet trenger ingen kommentar:

«I et samfunn som Norge — og jeg tror det gjelder de fleste høyt utvikledekapitalistiske land — har staten endret karakter. Den består ikke bare av hær, politi, dommere m.m., men også av en stadig voksende gruppe med andre funksjoner. «Ved siden av dette offentlige byråkrati, hvis hovedfunksjon ikke består i undertrykkelsen, men i en rekke nye oppgaver av økonomisk og sosial art, er det parallelt vokset fram et privat byråkrati med delvis de samme funksjonerog i nær forbindelse med det første.»