Politisk selvhjelpsbok for unge jenter

Av Tomine Sandal

Bokomtaler Nr 1 2015

Oda Faremo Lindholm:
Bullshitfilteret
Oslo, Gyldendal forlag, 2014, 94 s.

Oda Faremo Lindholms bok, Bullshitfilteret, kan beskrives som en politisk selvhjelpsbok for unge jenter. Forfatteren retter seg direkte til leseren, med et ønske om å hjelpe ved å bidra med tips og triks til hvordan man kan avsløre løgnene som dagens mediehverdag prøver å selge unge jenter. Formålet med boken er å lære unge jenter å gjenkjenne «bullshit», et virkemiddel brukt for å profitere på deres dårlige selvtillit.

I Bullshitfilteret får leseren bli kjent med begrep innenfor feminismen gjennom enkle forklaringer og mange eksempler. Boken er lettlest, og det er sannsynlig at leseren kjenner seg igjen i beskrivelsene av det kvinneundertrykkende samfunnet vi lever i. Denne boken kan dermed være en god måte å bli kjent med feminisme på for unge jenter.

Det er viktig at jenter blir mer bevisste på hvor kvinneundertrykkende samfunnet vi lever i er, og at det ikke er dem selv det er noe galt med om de har dårlig selvtillit. Vi har alle godt av å utvikle et «bullshitfilter», men det er også viktig å påpeke at kvinnekampen er kollektiv. Dersom man skal kritisere Bullshitfilteret for noe, så må det være at den er litt i overkant fokusert individet og ikke på at jenter er sterkere sammen.

Når det er sagt, så anbefales fortsatt denne boken. Verden er i stadig endring, og dagens unge jenter er utsatt for ekstremt mye press, mye som følge av dagens mediehverdag. Behovet for en bok som tar opp de problematiske sidene ved dette, er derfor stort. Bullshitfilteret kommer nok til å påvirke mange jenter på en positiv måte, og ruste dem til å ta opp kampen mot strukturene som undertrykker dem.

Tomine Sandal