Søkeresultater:

Etter Ukraina: Ny multipolar verdensorden? 

Nr 3 2023

I en artikkel i Gnist nummer 1/2023 avsluttet jeg med noen synspunkter på hvordan den kommende verdensorden kan utvikle seg etter Ukraina-krigen. Dette er en oppfølging. Av Arnljot Ask, medlem av Internasjonalt utvalg i Rødt. Som en kommentar til den gjengse påstanden om at «Ukraina-krigen representerte et historisk vendepunkt», var min påstand at denne krigen […]

Les resten av artikkelen

Ukraina-krigens konfliktlinjer: Kampen om tolkningsrammene

Nr 3 2023

Russlands invasjon i Ukraina vinteren 2022 ble av det store flertallet av FNs medlemmer fordømt som folkerettsstridig aggresjon. Alle partier på Stortinget tok samme standpunkt. Samtidig utløste krigen en politisk debatt om krigens nære forhistorie – og om hvilke former for støtte som burde gis til Ukrainas motstandskamp. Her opphørte enigheten, og spesielt viktig har […]

Les resten av artikkelen

Når stormaktene går til krig: Erfaringer fra Jugoslavia og Ukraina

Nr 3 2022

Når media og politikere i dag uttrykker det forferdelige i at vi nå har en «krig i Europa», unnlater de å fortelle at det bare er om lag 20 år siden den forrige brutale krigen i Europa ble avsluttet, krigen på Balkan, krigen om Jugoslavia. I løpet av en tiårsperiode ble et relativt stort land […]

Les resten av artikkelen

Venstresida og Ukraina – et forsøk på forklaring 

Nr 2 2022

Det finnes to rammefortellinger om Russlands invasjon av Ukraina, enten at det er Putin-regimets autoritære karakter, eller at det er USA/NATO sine handlinger som har skylda. Artikkelforfatteren ser på disse to forklaringsmodellene, og prøver å gi mer forståelse for bakgrunnen for krigen. Hvordan bør venstresidas svar på krigen skille seg fra høyresida, selv om vi […]

Les resten av artikkelen

EU-politikken har ødelagt Ukraina og skadet Europa

Nr 3 2015

Herr President, ærede damer og herrer, Fru Bundeskansler. På sitt beste har tysk utenrikspolitikk hatt to prioriteter: Enhet for Europa og en god nabopolitikk overfor Russland. Det burde gi deg noe å tenke på, Fru Merkel, hvis du bare ville høre etter, [Volker Kauder, CDU/CSU: Det er en frekkhet!] at nasjonalisme og splid i Europa, […]

Les resten av artikkelen

En klasseanalyse av krisa i Ukraina

Nr 3 2013

Det sosiale grunnlaget og klassegrunnlaget bak krisa i Ukraina har ikke blitt grundig undersøkt. Man har i all hovedsak fokusert på de politiske begivenhetene, mens de sosialøkonomiske beveggrunnene har blitt oversett. Hva slags klassekrefter sto bak styrtinga av Janukovitsj-regimet, installeringa av det nye regimet og den etterfølgende framveksten av anti-Maidan og opprøret i sørøst-Ukraina?

Les resten av artikkelen

Kva skjer i Ukraina?

Nr 1 2005

23. januar i år vart Viktor Jusjtsjenko etter mykje om og men sett inn som president i Ukraina, Europas nest største land. Men kva har skjedd i Ukraina? Kvifor stod landet plutseleg på kanten av borgarkrig og politisk kaos? Kvifor har USA og Vesten kasta sine auga på denne konflikta og tek stikk motsette konklusjonar av kva Russland gjer, medan valet i Romania får passera omtrent utan merksemd i det heile?

Les resten av artikkelen

Verden er endret på kort tid

Nr 3 2022

Mens dette skrives, har president Putin annonsert at Russland trapper opp sin krigføring i og mot Ukraina. Det skal settes inn rundt 300 000 soldater i tillegg til de som allerede er engasjert i krigføringen hvor kombinasjonen av russiske samt styrker fra utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk utgjør i nærheten av 200 000 soldater. Krigen i […]

Les resten av artikkelen

En eksplosiv cocktail i øst

Nr 1 1994

Sett fra russisk side har Russland tapt alt som var vunnet gjennom nesten tre hundre år. Mellom Tysklands østgrense og Russlands vestgrense ligger et beite av fattige, ustabile land. Russland sjøl er både fattig og ustabilt. Landet er skjøvet så langt østover som det sto før Peter den store seiret over Sverige i slaget ved […]

Les resten av artikkelen