Innhold nr 3 – 2023

Av Redaksjonen

Innholdsliste

Artikler og intervju

Leder
Hold Norge reint – kast søpla i Sverige

Plukk

Gnist-samtalen
Krig, fred og militærpolitikk

Etter Ukraina: Ny multipolar verdensorden?
av Arnljot Ask

Ukraina-krigens konfliktlinjer – kampen om tolkningsrammene
av Sigurd Allern

NATOs nye strategiske konsept
av Aslak Storaker

Om Rosa Luxemburg og Juniuspamfletten
av Mathias Bismo

Seier eller nederlag?
av Rosa Luxemburg

Dikt
av Rudolf Nilsen

Fattig og rik – i samme verden
av Tore Linné Eriksen

Nyliberalismen slutter med en omfattende krise
av John Smith

Den japanske kapitalismens vekst og fall
av Ulv Hanssen

Storbritannia i ulikhetens tidsalder
av Helle Linné Eriksen

Dikt
av Ola Bog

Når sykehus drives som butikk
av Liv Bjørnhaug Johansen

BlackRock sier vi er fortapt. Det er å være optimistisk.
av James Meadway

 

Bokomtaler

The Cost of Living Crisis (and
how to get out of it)
av Costas Lapavitsas, James Meadway og Dough Nicholls

En verdig avgang? Pensjonsreform på helsa løs
av Emil Øversveen og Astrid Hauge Rambøl

Our Bloc: How we Win
av James Schneider

Amazon. Bak fasaden
av Julia Lindblom

På sporet av den tapte framtid. Intervensjoner i Norsk urbanisme og modernisme.
av Alf Jørgen Schnell

Revolution is the choice of the people. Crisis and revolt in the Middle East and North Africa
av Anne Alexander

Vi fattigfolk
av Anna-Sabina Soggiu

Den kapitalistiske realismen: Finnes der ingen alternativer?
av Mark Fisher

Mist ikke lenkene!
av Tore Linné Eriksen

Bokhjørnet
av Tore Linné Eriksen

Kapital
av Jokke Fjeldstad