Om forfatterne

Av

Nr 3a 2008

Helene Heger Voldner
studerer allmenn litteraturvitenskap og spansk ved Universitetet i Oslo. Hun har bodd og jobbet som frivillig i Buenos Aires, Argentina og har reist mye rundt i Sør-Amerika. Hun er 2. vara for Rødt i bystyret i Oslo og sitter i styret til Nei til EU. Tidligere generalsekretær i Ungdom mot EU.

Elin Volder Rutle
er nyutdannet agro-økolog. Hun har de siste årene jobbet sammen med flere grasrotorganisasjoner i Latin-Amerika, først og fremst i Guatemala og Nicaragua. Hun har også jobbet i Utviklingsfondet med ulike prosjekter i Mellom-Amerika. Hun er med i Rødts internasjonale utvalg, og står på 2. plass på Rødts liste i Oslo før stortingsvalget i 2009.

Einar Jetne
er med i Rødts internasjonale utvalg og representerer Rødt i fylkestinget i Nordland.

Martin Lindland
er masterstudent i sammenliknende politikk og med i Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG).

Cecilie Hirsch
er koordinator for Latin-Amerikagruppenes (LAG) brigader i Bolivia og masterstudent ved Noragric på Universitetet for Miljø og Biovitenskap.

Marte Reenskaug Fjørtoft
har vært deltaker på Latin-Amerikagruppene (LAG) sin solidaritetsbrigade til Bolivia og har en master i spansk språk og latinamerikastudier

Maria Trettvik
bor i La Paz der hun jobber som politisk analytiker i «Senter for arbeids- og jorbruksutvikling» som jobber med forbedring av arbeidsforholda til bolivianske arbeidere. Se også hennes artikkel i Rødt! nr 1/08 om ALBA-TCP.

Olaf Svorstøl
er med i Rødts internasjonale utvalg og i LO i Oslos internasjonale utvalg. Han er kontaktperson til Circulos Bolivarianos i Norge.

Peter M. Johansen
er med i Rødt sitt internasjoanle utvalg, og er utenriksjournalist i Klassekampen.