Dikt: Arendalsvisa

Av Ola Bog

2019-03

ARENDALSVISA

(fritt etter Alf Prøysen)

Av Ola Bog

Det var seg en gang nedi Arendal! U-U-U

At dom sku’ talas ved i den store sal!

Suderullala-derullala. Suderi-suderi-suderullala.

 

Og bakerst i følje gikk noen og slang! U-U-U

Og bar på ei kiste og tralla og sang!

Suderullala-derullala. Suderi-suderi-suderullala.

 

Men da dom var kømmi tel byporten opp! U-U-U

Tok’n lokket tå kista, den skinndaue kropp!

Suderullala-derullala. Suderi-suderi-suderullala.

 

Je er itte død, nei, je lever ennu! U-U-U

Je har mangt å fortelja, det kan dekkan tru!

Suderullala-derullala. Suderi-suderi-suderullala.

 

Men da steig nå folket tel kistlokket fram! U-U-U

Åssen er det du bær’ deg, du vøl itte skam!

Suderullala-derullala. Suderi-suderi-suderullala.

 

Døra er stengt, ikke engang på klem! U-U-U

Du brukte opp tal’tida i førtifem!

Suderullala-derullala. Suderi-suderi-suderullala.