Oppdrettsnæringa – et «blått taktskifte»?

Av Kari Celius

Nr 2 2022

Sjømatnæringen har som ambisjon å doble verdiskapningen innen 2030, samtidig som den skal bli mer bærekraftig og skape arbeidsplasser langs kysten. Rammebetingelsene for det som kan bli en av de næringene vi skal leve av etter olja bør debatteres bredt, ikke bare langs kysten. Kysten og havet er vår felles eiendom, som vi er avhengig […]

Les resten av artikkelen

Arbeiderklassen visjoner i det gamle og nye 20-tallet

Av Jokke Fjeldstad

Nr 2 2022

Hva er det arbeiderklassen drømmer om? Hvordan utvikler kapitalismen seg? Påvirker klassekampen arbeiderklassens visjoner? Gnist har møtt forfatter av boka Arbeiderklassen – visjoner om en annen verden, Peder Martin Lysestøl, for å diskutere hvilket samfunn arbeiderklassen ønsket seg på 1920 tallet, og om drømmen om et annet samfunn fortsatt lever i dag. Av Peder Martin […]

Les resten av artikkelen

Varens doble karakter

Av Hadas Thier

Nr 2 2022

Artikkelen er et utdrag fra boka A People’s Guide to Capitalism, an Introduction to Marxist Economics, 293 sider, Haymarket Books (2020). Dersom det som gjør varer til varer, er at de produseres for bytte, står vi med ett overfor en ny gåte – hvordan byttes de? Hva bestemmer deres verdier i forhold til andre varer? […]

Les resten av artikkelen

Venstresida og Ukraina – et forsøk på forklaring 

Av Ivar Espås Vangen

Nr 2 2022

Det finnes to rammefortellinger om Russlands invasjon av Ukraina, enten at det er Putin-regimets autoritære karakter, eller at det er USA/NATO sine handlinger som har skylda. Artikkelforfatteren ser på disse to forklaringsmodellene, og prøver å gi mer forståelse for bakgrunnen for krigen. Hvordan bør venstresidas svar på krigen skille seg fra høyresida, selv om vi […]

Les resten av artikkelen

Nyliberalismen – Intervju med Ola Morris Innset

Av Stian Bragtvedt

Nr 2 2022

Begrepet nyliberalisme trekkes ofte fram når man snakker om kapitalismens utvikling siden 1970-tallet. Men hvor kommer den fra, og går den nyliberale epoken mot slutten? Stian Bragtvedt i Gnist intervjuet historiker Ola Morris Innset om nyliberalismens vei fra møterommene i liberale tankesmier til politiske programmer langt inn i sosialdemokratiet. Ola Morris Innset er historiker, jobber […]

Les resten av artikkelen

Linn Stalsberg om de nye 20-årene: Vi må organisere oss!

Av Hannah Sigriddatter Ander

Nr 2 2022 Ukategorisert

Da samfunnet stengte ned i mars 2020, var det noe annet som åpnet opp, skriver Linn Stalsberg i hennes nyeste bok Etter pandemien: Tanker om krise, kapitalisme og en ny hverdag. Gnist tok en prat med forfatteren om hennes tanker rundt de nye 20-årene. Linn Stalsberg: sosiolog, journalist og sakprosaforfatter. Stalsberg er aktuell med boka […]

Les resten av artikkelen

Strømmen ut av markedet!

Av Mathias Bismo

Nr 2 2022

Gjennom vinteren har norske strømkunder for alvor fått merke hvordan det kan arte seg når kapitalistiske prinsipper blir viktigere enn det er å levere et produkt, en bruksverdi, til innbyggere og næringsliv. Men en analyse av strømkrisa, her med utgangspunkt i Marx’ teorier, kan også gi oss innsikt i hvordan disse prinsippene gjør seg gjeldende, […]

Les resten av artikkelen

Samtykkelov – et ideologisk og juridisk framskritt i kampen mot voldtekt

Av Liv Müller Smith-Sivertsen og Alberte Tennøe Brekkhus

Nr 1 2022

Diskusjonen om samtykkeloven har bare blitt større de siste årene. Flere og flere land, inkludert våre skandinaviske søstre, har innført loven som gir ofre for voldtekt rettssikkerhet og som slår fast at bare ja er ja. Også Hurdalsplattformen slår fast at regjeringen skal “Greie ut korleis det kan innførast ei endring i straffelova slik at […]

Les resten av artikkelen

Gnist-samtalen med Asbjørn Wahl

Av Daniel Vernegg

Nr 1 2022

Dette nummerets Gnist-samtale er med fagforeningsmannen Asbjørn Wahl. Wahl har blant annet bakgrunn som leder i For velferdsstaten, rådgiver i Fagforbundet og tillitsvalgt i Den internasjonale transportarbeiderføderasjonen (ITF). Han har også skrevet bøkene Velferdsstatens vekst – og fall? og Fagbevegelsen i samfunnskampen. Førstnevnte er også utgitt på engelsk som The Rise and Fall of the […]

Les resten av artikkelen

Hva om klima- og miljøbevegelsen lærte av sosialdemokratiet og ble en betydelig investeringsrisiko?

Av Daniel Vernegg

Nr 1 2022

Er fredelig protest nok for å forhindre klimakatastrofe, eller er det på tide at klimabevegelsen dropper silkehanskene til fordel for boksehansker? For å finne svar på det, kan en se til sosialdemokratiets historie. Av Daniel Vernegg, samfunnsgeograf Foto: Francesca Di Pasqua For å unngå ikke-reversible menneskeskapte klimaendringer av katastrofale dimensjoner, har Parisavtalen av 2015 som […]

Les resten av artikkelen

Kommunismen midt iblant oss – David Graeber og omsorgsarbeidet

Av Emanuel Totland Frogner

Nr 1 2022

Gjennom å teoretisere den hverdagslige kommunismen som alt som er virksomt iblant mennesker, har David Graeber etterlatt oss et nødvendig perspektiv i møte med både covid-pandemien og klimakrisen. Av Emanuel Totland Frogner, filmarbeider, forfatter og oversetter med mastergrad i filosofi   David Graeber, som dessverre uventet gikk bort i september 2020, var ikke bare en […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Kvinnene i arbeiderklassen – forsvunnet igjen?

Av Siri Jensen

Nr 1 2022

Klasseanalyse er for revolusjonære et redskap til å undersøke hvem som kan være de viktigste kreftene i kampen mot kapitalismen og for et sosialistisk samfunn. Siri Jensen har vært leder i AKP og faglig leder i Rødt. Hun var koordinator i Kvinner på tvers i mer enn 20 år. Mye av det hun har skrevet, […]

Les resten av artikkelen

André Gorzs ikke-reformistiske reformer viser oss hvordan vi kan endre verden i dag

Av Mark Engler og Paul Engler

Nr 1 2022 Ukategorisert

På 1960-tallet utviklet den radikale tenkeren André Gorz et nytt konsept som gikk hinsides den lite givende debatten om reform eller revolusjon. Med ikke-reformistiske reformer kan sosiale bevegelser vinne umiddelbare seire som tar makta fra elitene, og med det klarere veien for mer radikale endringer. Av: Mark Engler og Paul Engler Oversatt og forkortet av […]

Les resten av artikkelen