Vi må snakke om taktikk i miljøbevegelsen

Av Tina Andersen Vågenes

Nr 2 2021

I Politiets sikkerhetstjenestes (PST) trusselvurdering for 2021 trekkes miljøaktivisme frem som en mulig arena for radikalisering og voldsbruk. I vurderingen står det at det finnes et potensial for at «enkelte kan utvikle en intensjon om å benytte vold for å støtte eller nå politiske mål» i klima-, miljø- og naturvernsaker. I rapporten oppsummeres det at […]

Les resten av artikkelen

Forkortelse av arbeidsdagen er grunnbetingelsen

Av Mathias Bismo

Nr 2 2021

I et essay fra 1930 kom John Maynard Keynes med en dristig spådom om de økonomiske mulighetene for hans barnebarns generasjon. Ingen, mente han, vil måtte jobbe mer enn 15 timer i uka. Den teknologiske utviklingen, og den økonomiske veksten med den ville for første gang i historien gi menneskeheten muligheten til å bruke det […]

Les resten av artikkelen

Gnistsamtalen med Bjørn Olav Utvik: Den lange arabiske våren – ingen veg tilbake til stabile autoritære regime

Av Ingrid Baltzersen

Nr 1 2021

I desember 2010 starta det som har blitt kalla den arabiske våren med at fruktseljaren Mohamed Bouazizi sette fyr på seg sjølv. Dette utløyste den tunisiske revolusjonen som fekk fjerna president Zine El Abidine Ben Ali, og inspirerte til demonstrasjonar over heile Midtausten frå vinteren 2011. For å markera at det har gått 10 år […]

Les resten av artikkelen

Borgerlønn – en «quick fix»?

Av Per Medby

Nr 4 2020

Debatten om borgerlønn, eller samfunnslønn, er kommet på dagsordenen de siste åra, også i Norge. Ingeborg Eliassen og Sven Egil Omdal skrev i 2018 bok om temaet. I Norge er det foreninga BIEN (Basic Income European Network) som mest systematisk arbeider for borgerlønn. Borgerlønn framstilles ofte som en «quick fix» som løser mange problemer samtidig. […]

Les resten av artikkelen

Blodpenger til vampyrene

Av Jorun Gulbrandsen

Nr 1 2021

Denne artikkelen forklarer hvordan kapitalismen fungerer i vår tid, – med blod som eksempel. Den kunne vært om krig og våpen, plyndringa av land i Sør, ødeleggelse av naturen og veldig mye mer. Det finnes mange eksempler på at kapitalismen er menneskeuvennlig, destruktiv og barbarisk, – fordi den er nødt. Den lager fattige som Rachel, […]

Les resten av artikkelen

Kampen for Finnheia – mer enn «bare» uberørt natur

Av Tonje Lysfjord Sommerli

Nr 1 2021

Kampen om Finnheia har pågått i snart førti år. Nå har folkelig mobilisering på sosiale medier hjulpet til med å sikre seieren. Gnist har intervjuet Gry Bilvik Navas, en av pådriverne til aksjonen Bevar Finnheia. Tonje Lysfjord Sommerli er tidligere lærer med mastergrad i historie. Redaksjonsmedlem i Gnist.  Foto: Federico Botto I nærmere førti år […]

Les resten av artikkelen

Om Koleraland – og om koronaen

Av Anne Minken

Nr 1 2021

Jeg bor i en by som er farget blodrød i koronastatistikken. Alle medier er fylt av stoff om pandemien. Men nå leser jeg om koleraepidemiene på 1800-tallet. Jeg leser om en annen sykdom som raste i en annen tid, og under samfunnsforhold som har forandret seg mye. Likevel sitter jeg igjen med en underlig fornemmelse […]

Les resten av artikkelen

Frihet og liv er ett

Av Morten Falck

Nr 2 1999

Det fødtes i oss en visshet: Frihet og liv er ett, så enkelt og så uundværlig som menneskets åndedrett.» (Nordahl Grieg: 17. mai 1940) Drømmen om kommunismen springer ut av menneskets lengsel etter frihet. Kommunismen er den samfunnsformen der denne lengselen blir virkelighet. Kampen for menneskenes frihet har alltid vært kjerna i kommunismen, og kommunistenes […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Kapitalkreftene på offensiven. Hva gjør miljøpartiet Rødt?

Av Per-Gunnar Skotåm

Nr 1 2021

Boye Ullman og Isak Lekve svarer i Gnist nr. 4 2020 på mitt debattinnlegg i Gnist nr. 3 2020 om havvind. Jeg takker for et saklig tilsvar og registrerer med tilfredshet at de to forfatterne bekrefter mine hovedpoeng om at all vindkraft, og havvind spesielt, krever store tilskudd fra statlige støtteordninger og finansiering som dekkes […]

Les resten av artikkelen

Sosial reproduksjonsteori – et helhetlig marxistisk rammeverk

Av Daniel Vernegg og Yngve Solli Heiret

Nr 1 2021

Gjennom å tilby marxistiske perspektiver på feminismen, og feministiske perspektiver på marxismen, tilbyr sosial reproduksjonsteori essensielle teoretiske verktøy for sosialister i det 21 århundre.   Av Daniel Vernegg, samfunnsgeograf og redaksjonsmedlem i Gnist og Yngve Solli Heiret, samfunnsgeograf og redaksjonsmedlem i Gnist  Filosofen Nancy Fraser hevder at kampen for sosial rettferdighet gjennom de siste tiårene har […]

Les resten av artikkelen

Emmeline Pankhurst – en livslang kamp for kvinnelig stemmerett

Av Tonje Lysfjord Sommerli

Nr 1 2021

Emmeline Pankhurst var en av verdens fremste pionerer i kampen for kvinnelig stemmerett – en kamp som krevde hele hennes liv.  Emmeline Pankhurst (15. juli 1858–14. juni 1928), født Goulden, var eldste datter av ekteparet Sophia Jane Craine og Robert Goulden. Begge foreldrene var politiske aktive på venstresiden, blant annet i kampen mot slaveriet i […]

Les resten av artikkelen

Clara Zetkin – et liv i kamp. En sentral figur i den tyske revolusjonære bevegelsen

Av Kjersti Ericsson

Nr 1 2021

Clara Zetkin (1857–1933) var en av pionerene i den revolusjonære kvinnebevegelsen. Hun var også en sentral figur på venstresida i det tyske sosialdemokratiske partiet (SPD). Av utdanning var hun lærerinne. Fra 1878 til 1890 levde hun i eksil, først i Sveits og deretter i Paris, på grunn av Bismarcks anti-sosialist-lover, som forbød sosialdemokratiske og sosialistiske […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Virkelighet og tankespinn. Svar til Oscar Dybedahl

Av Tollef Hovig

Nr 4 2020

Oscar Dybedahl (OD) går i forrige nummer av Gnist til angrep på nettavisen steigan.no. Han skriver at sosialismen opp igjennom historien har hatt mange varianter, hvorav noen svært usunne. Han mener steigan.no representerer en av disse svært usunne variantene. Jeg vil i denne artikkelen gå litt nærmere inn på ideene til OD. Tollef Hovig er […]

Les resten av artikkelen