Kjøttets politiske økonomi

Av Unni Kjærnes og Gunnar Vitterssø

Nr 3 2016

På verdensbasis har kjøttforbruket per person doblet seg siden FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) startet registrering på 60-tallet. Økningen er problematisk, ikke bare med hensyn til utslipp av klimagasser (særlig metan), men også ut fra ressursbruk, helse og dyrevelferd.

Les resten av artikkelen

Trekker de rike de fattige med seg?

Av Arundhati Roy

Nr 3 2016

– Svaret ligger ikke i ytterkantene, kapitalisme eller sosialisme. Vi kan like gjerne finne det i folkedypet.

Les resten av artikkelen

Hvilken side står vi på?

Av Mariette Lobo

Nr 3 2016

Norge har snart nådd et metningspunkt når det gjelder flyktninger. Det er hovedpoenget til Halvor Fjermeros i Rødt! nr. 2 2016. Riktignok Fjermeros ta imot noen flere kvoteflyktninger, men det gjennomgående poenget i hans innlegg er at Norge ikke må åpne for flere flyktninger. Han stiller seg dermed på feil side i flyktningdebatten ved å […]

Les resten av artikkelen

India: Sult, overflod og kamp

Av Redaksjonen

Nr 3 2016

I dette nummeret presenterer vi en rekke artikler om India. Om mat, om det politiske India, India og WTO, indisk venstreside – og ikke minst Arundhati Roys politiske essay The Trickledown Revolution. Men først litt fakta, og et kart over.

Les resten av artikkelen

Er det håp for den indiske venstresida?

Av Tore Linné Eriksen

Nr 3 2016

De tradisjonelle kommunistpartiene i India har 1,5–2 millioner medlemmer, 130 000 lokallag og stor innflytelse i fagbevegelser, småbondeorganisasjoner og kvinneforbund med oppslutning fra titall millioner. Men er det håp for dem? Og finnes det alternativer?

Les resten av artikkelen

Angår India oss?

Av Arnljot Ask

Nr 3 2016

I en verden med mange dramatiske hendelser som fanger vår umiddelbare oppmerksomhet, kan det virke litt underlig å ofre tid og oppmerksomhet på utviklingen i India nå. Men det som skjer i dette landet med rundt 1,3 milliarder innbyggere, får ikke bare følger for sitt eget folkehav, men på flere forhold som også angår oss […]

Les resten av artikkelen

Hva i helvete skjer USA?

Av Dennis O’Neil

Nr 3 2013

Er Trump rett slett gal? spør stadig flere seg om. Men han kan bli USAs neste president. Hvorfor? Bernie Sanders endte med å støtte Hillary Clinton. Han hadde sine grunner, skriver vår mann i USA.

Les resten av artikkelen

Av Ola Bog

Nr 3 2016

Der utgikk et bud ifra Pentagon: – I dag skal der innskrives slik og sånn. Og gutta på desken var lette å be: «Vi lager ei forside alle kan se   der de går for å handle sitt daglige brød.» Ja, slik omtrent var det nok sikkert det lød. Du snakker om godt betalt tidsfordriv; […]

Les resten av artikkelen

Hvem er Arundhati Roy?

Av Tore Linné Eriksen

Nr 3 2016

Arundhati Roy er ikke ukjent for lesere av Rødt!. Ved sida av flere omtaler av hennes bøker, har hun tidligere vært representert med et essay og et lengre intervju, i henholdsvis nr. 4/10 og nr. 2/2014. Sammen med den lange samtalen som nå følger, forteller alle bidragene hvorfor hun er en stemme som blir lyttet […]

Les resten av artikkelen

En oppstigende stormakt i en verden dominert av USA

Av Kristen Nordhaug

Nr 3 2016

Nordhaug drøfter Kinas stormaktsposisjon i sammenheng med dets økonomiske utviklingsmodell. Han viser til to nye bøker, The China boom av Ho-fung Hung og The global rise of China av Alvin So og Yin-wah Chu.1 Kinas utviklingsmodell med lave lønninger, lite forbruk, høye investeringer og stor eksport henger sammen med Kinas tette økonomiske forbindelser til USA. […]

Les resten av artikkelen

Plukk

Av Redaksjonen

Nr 3 2016

Rederne sa nei – Michelet betaler Da Norges Rederiforbund nektet å betale for minneplater for falne sjøfolk, grep Jon Michelet inn. Forfatteren donerer 150.000 kroner av prispengene sine fra Anders Jahres Humanitære Stiftelse til Minnehallen. – Jeg har tjent så bra på mine romaner i «En sjøens helt»-serien at jeg synes at verken jeg eller […]

Les resten av artikkelen

Hva betyr rett til mat i India?

Av Unni Kjærnes

Nr 3 2016

India har den største andelen i verden av underernærte, både som andel av befolkningen og i faktisk antall. 40 prosent av indiske barn lider av mangel på vitamin A. Hvorfor er det slik? Mat og matsikkerhet har stått høyt på dagsorden i indisk politikk siden frigjøringen fra det britiske kolonistyret i 1947.

Les resten av artikkelen

Solidaritet og virkelighet i norsk flyktningpolitikk

Av Maria Wasvik

Nr 2a 2016

Halvor Fjermeros skrev et svar til mitt innlegg om flyktningpolitikk i Rødt! nr 2/2016. Han spør like godt om jeg i det hele tatt hører hjemme i et arbeiderklasseparti, eller om jeg hadde passet bedre i et parti for velmenende humanister.

Les resten av artikkelen