Rosa Luxemburg – sosialismens liv og lære

Av Tomine Sandal

Nr 2 2018

Rosa Luxemburg (1871–1919) ble født i Polen, men flyttet til Tyskland for å jobbe for sosialisme på fulltid. Hun var en intellektuell teoretiker, men også beinhardt opptatt av praksis. Luxemburg mente at handlingen var det viktigste, og det viste hun ved å dra dit kampene stod for å aksjonere og agitere. Hun ble flere ganger […]

Les resten av artikkelen

Dikt av Bertolt Brecht

Av Bertolt Brecht

Nr 2 2018

Bertolt Brecht, tysk forfatter og teatermann. Fikk stor betydning gjennom sine skuespill og dramaturgiske ideer, som mer appellerte til tilskuernes forstand enn til deres følelser. Under nazistyret i Tyskland oppholdt Brecht seg utenlands. I 1948 flyttet han til Øst-Tyskland, hvor han grunnla og ledet det eksperimentelle teateret Berliner Ensemble, som fikk en banebrytende innflytelse på […]

Les resten av artikkelen

Hva bestemmer en vares verdi og hvorfor er det viktig for privatiseringsdebatten?

Av Hallvard Berge

Nr 2 2018

Til daglig er vi vant til å besvare et spørsmål om hvor mye noe er verdt med et pengebeløp. Pengene lar oss sammenligne varer, men det forklarer ikke hvorfor vi verdsetter dem til det vi gjør. Hvordan kan vi si noe mer grunnleggende om en vares verdi? Hva forteller det oss om vårt eget arbeid? […]

Les resten av artikkelen

Plukk

Av Redaksjonen

Nr 2 2018

Norge slutter seg til EUs sanksjoner mot Venezuela I desember 2017 sluttet Norge seg til EUs sanksjoner mot Venezuela, som blant annet innebærer forbud mot eksport av militært matriell.

Les resten av artikkelen

Samtalen: Marx i MAKTAS korridorer

Av Tomine Sandal

Nr 2 2018

11. mars var det et halvt år siden Rødt kom inn på Stortinget. Et par dager tidligere tok redaksjonsmedlem i Gnist, Tomine Sandal, en tur innom stortingskantinen for å intervjue politisk rådgiver og 1. vara Seher Aydar og Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt og finanspolitisk rådgiver. Rødt gikk til valg på å være en […]

Les resten av artikkelen

Leder: Stem nei til pensjonsranet!

Av Per Medby

Nr 2 2018

Pensjonsreformen som Stoltenbergs første regjering satte i gang arbeidet med, knesatte som prinsipp at pensjonsytelsene i hovedsak skulle være basert på hva hver enkelt hadde innbetalt. I Folketrygden skulle en alleårsregel erstatte en besteårsregel, noe som de med lange yrkeskarrierer svært tjener godt på. Ny folketrygd ble vedtatt av Stortinget i 2005.

Les resten av artikkelen

Revolusjonens A – Å: Sosial reproduksjon

Av Jokke Fjeldstad

Nr 1 2018

Sosial reproduksjon er alt som må til for at arbeideren skal kunne gå på jobb dag etter dag, for at nye generasjoner med arbeidere skal vokse opp, og for at gamle og syke arbeidere blir tatt vare på. Sosial reproduksjonsteori forklarer sammenhengen mellom undertrykking og den kapitalistiske økonomien.

Les resten av artikkelen

Plukk

Av Per Medby

Nr 1 2018

Skjebnen til offentlig tjenestepensjon avgjøres i 2018 I 2009 klarte fagbevegelsen å forsvare deler av offentlig tjenestepensjon, men måtte godta levealdersjustering og indeksering. Nå kommer omkampen.

Les resten av artikkelen

#metoo – et vendepunkt i kvinne­kampen? Intervju med Marielle Leraand

Av Unni Kjærnes og Erik Ness

Nr 1 2018

Redaksjonen i Gnist hadde planlagt å intervjue kvinnepolitisk leder i Rødt, Marielle Leerand, om kvinnekampen akkurat nå, ikke minst fordi Rødt i mars har en landsomfattende aksjonsdag mot seksuell trakassering. Da vi møttes, var #meetoo-kampanjen på det heiteste i media. Og så kom Giske, mfl kort tid etterpå. Mer aktuelle går det ikke an å […]

Les resten av artikkelen

Brende og Stoltenbergs helomvending

Av Arnulf Kolstad

Nr 1 2018

Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) er tildelt Nobels fredspris i 2017. – Organisasjonen får prisen for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen, sa Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen. ICAN har […]

Les resten av artikkelen

Halkavarre 1972: Offiserer med soldater på kornet

Av Harald Berntsen

Nr 1 2018

Midt i august 1972 sto et infanterikompani oppstilt på Banak-flyplassen i Lakselv i Finnmark. De drøyt 90 soldatene hadde nettopp landa med et Herkules-fly med avgang fra Gardermoen. Sju måneder tidligere hadde de møtt fram på Trandum leir for å avtjene et års førstegangstjeneste.

Les resten av artikkelen

Organisasjonsaristokratiet (eller om presset mot folkelige ledere)

Av Geir Christensen

Nr 1 2018

Hvorfor svikter LO i pensjonskampen? Hvorfor er LO for EØS, som raserer LOs eget fundament? Hvordan kunne antikrigspartiet SV ende opp som puddel for USA og imperialismen? Terje Tvedt viser i artikkelen: «Det humanitær-politiske kompleks og venstresidens politiske krise – tilfellet SV» hvordan framveksten av et bistandsaristokrati nært knyttet til staten har vært avgjørende for […]

Les resten av artikkelen

Dikt: Ansvar

Av Guro Sibeko

Nr 1 2018

Det var vi lærere som lærte geologene forskjell på metamorf og sedimentær så det er vår skyld at nasjonen pumper lommebøker og barnelunger fulle av olje og at gravide ikke bør spise torsketunger lenger vi tegna celledeling på tavla og lærte legene at døden er noe gammeldags vi ikke trenger vi må ta ansvar for […]

Les resten av artikkelen