Karl Marx, David Harvey – og gjeldsbobla i Kina

Av Torstein Dahle

Nr 2 2018

Mellom 2011 og 2013 – i løpet av to år – brukte Kina 6 500 millioner tonn sement. USA forbrukte 4 500 millioner tonn sement mellom 1900 og 1999. På to år brukte altså Kina 45 prosent mer sement enn det USA gjorde på 100 år. Kinas gjeld ble firedoblet fra 2007 til 2015. Dette […]

Les resten av artikkelen

Marx om religion og kapitalismen som religion

Av Ivar Jørde

Nr 2 2018

Marxismen baserar seg i hovudsak på filosofisk materialisme, som m.a. utelet tilværet av overnaturlege vesen i alle formar. Det er i den verkelege verda ikkje bruk for slike forklåringar på livet og universet – ikkje minst i dag – det gjer vitskap og forsking. Naturen og universet inneheld sine eigne forklåringar, og det gjeld å […]

Les resten av artikkelen

Tema: Marx 200 år

Av Redaksjonen

Nr 2 2018

5. mai er det 200 år siden Karl Marx ble født. Selv om vi markerer dette i en verden som står fjernt fra det idealet han viet sitt livsverk til, kan man knapt overvurdere den betydningen dette livsverket har hatt. Politiske tenkere kommer og går, Marx består.  

Les resten av artikkelen

Nyliberalismens sterke stat

Av Oscar Dybedahl

Nr 2a 2017

I følge de nyliberalistiske tenkerne kunne bare en kraftig reduksjon av demokratiet forhindre kapitalismens kollaps.

Les resten av artikkelen

Kommunisme – himmel, helvete eller frigjøring?

Av Jokke Fjeldstad

Nr 2 2018

Er kommunisme forbrytelser, grusomheter og diktatur eller et utopisk drømmesamfunn vi vil få oppleve i framtida. Eller er det arbeiderklassens frigjøring? Jeg ser på kommunisme som en frigjøringsprosess fra kapitalens utbytting og ikke et virkelighetsfjernt drømmesamfunn. Et samfunn arbeiderklassen idag er gode nok til å skape.

Les resten av artikkelen

Hva med skolen?

Av Stian Bragtvedt

Nr 1 2018

Skolen er et evig tema i norsk politisk debatt. Et grunnlag for personlig irritasjon er hvor ofte denne debatten foregår på tv og radio uten lærere tilstede. I disse debattene slår ofte de borgerlige partiene fast at skolen nå er på rett vei. Det har grundige tester vist, og dessuten tilbringer elevene mer tid på […]

Les resten av artikkelen

Kjærlighet og abort

Av Kelsey Woida

Nr 4 2017

Radikal empati er mitt våpen! Dette er et personlig vitnesbyrd om empati og kjærlighet i en sårbar situasjon – abort. Om å møte ukjente kvinner med kjærlig omsorg, om å være kvinne og sosial­arbeider, om å være feminist og aktivist.

Les resten av artikkelen

Revolusjonens valkyrje – Om Aleksandra Kollontajs liv og virke

Av Sofie Marhaug

Nr 4 2017

Aleksandra Mikhajlovna Kollontaj (1872–1952) var en av Oktoberrevolusjonens hovedpersoner. I anledning revolusjonens hundreårsdag ønsker jeg å gi et innblikk i hennes rolle før, under og etter 1917: Hva var hennes politiske overbevisning, og hvordan kom denne til uttrykk i skrift og handlinger?

Les resten av artikkelen

BAMA-linja – et forsøk på en faglig strategi

Av Roy Pedersen

Nr 4 2017

Det nye spøkelset over Europa er ikke et oppsving for venstresida, men en foreløpig styrking av en nyliberal offensiv med innstrammingspolitikk. Innholdet er høy arbeidsløshet og velferdskutt, angrep på faglige rettigheter og svekking av fagbevegelsen. Dette gir nedtur for sosialdemokratiet, økt fremmedfrykt og rasisme samt framveksten av høyrepopulistiske og høyreekstreme bevegelser ­og partier.

Les resten av artikkelen

Det er sannelig mye som ikke står i Kapitalen!

Av Harald Minken

Ukategorisert

Det er 80 år siden Kapitalen bok 2 ble utgitt på norsk. Les hva oversetteren av den nye oversettelsen, Harald Minken, mener om Kapitalen, spesielt den andre av de to bøkene – etter å ha arbeidet med oversettelsen til og fra i 15 år.

Les resten av artikkelen

Arbeiderbevegelsen i Norge og den unge Sovjetstaten

Av Per Medby

Nr 4 2017

Denne artikkelen diskuterer forholdet mellom norsk arbeider­bevegelse og den unge sovjetstaten fra 1917 til Norges tilslutning til NATO i 1949.

Les resten av artikkelen

Reproduksjonsskjemaene

Av Harald Minken

Nr 4 2017

I forrige nummer av Gnist (nr. 3/2017) prøvde jeg å vise hvordan andre bok av Kapitalen utfyller analysen av kapitalismen i første bok. Jeg unnlot imidlertid da å si noe om den siste tredjedelen av andre bok, kapittel 18–21, som egentlig utgjør et emne for seg. Marx kalte det «reproduksjonen og sirkulasjonen av samfunnets totalkapital». […]

Les resten av artikkelen

Revolusjonens gang

Av Ole Marcus Mærøe

Nr 4 2017

Russland ca. 1900 var et svært imperium, men økonomisk og tekno­logisk tilbakeliggende. Jordbruket var i stor grad føydalt – jorda ble eid av få, rike storbønder. Ca 2/3 av befolkninga var sysselsatt i jordbruket, som utgjorde ca halvparten av Russlands økonomi.

Les resten av artikkelen