Revolusjonens A – Å: Sosial reproduksjon

Av Jokke Fjeldstad

Nr 1 2018

Sosial reproduksjon er alt som må til for at arbeideren skal kunne gå på jobb dag etter dag, for at nye generasjoner med arbeidere skal vokse opp, og for at gamle og syke arbeidere blir tatt vare på. Sosial reproduksjonsteori forklarer sammenhengen mellom undertrykking og den kapitalistiske økonomien.

Les resten av artikkelen

Plukk

Av Per Medby

Nr 1 2018

Skjebnen til offentlig tjenestepensjon avgjøres i 2018 I 2009 klarte fagbevegelsen å forsvare deler av offentlig tjenestepensjon, men måtte godta levealdersjustering og indeksering. Nå kommer omkampen.

Les resten av artikkelen

#metoo – et vendepunkt i kvinne­kampen? Intervju med Marielle Leraand

Av Unni Kjærnes og Erik Ness

Nr 1 2018

Redaksjonen i Gnist hadde planlagt å intervjue kvinnepolitisk leder i Rødt, Marielle Leerand, om kvinnekampen akkurat nå, ikke minst fordi Rødt i mars har en landsomfattende aksjonsdag mot seksuell trakassering. Da vi møttes, var #meetoo-kampanjen på det heiteste i media. Og så kom Giske, mfl kort tid etterpå. Mer aktuelle går det ikke an å […]

Les resten av artikkelen

Brende og Stoltenbergs helomvending

Av Arnulf Kolstad

Nr 1 2018

Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) er tildelt Nobels fredspris i 2017. – Organisasjonen får prisen for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen, sa Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen. ICAN har […]

Les resten av artikkelen

Halkavarre 1972: Offiserer med soldater på kornet

Av

Nr 1 2018

Midt i august 1972 sto et infanterikompani oppstilt på Banak-flyplassen i Lakselv i Finnmark. De drøyt 90 soldatene hadde nettopp landa med et Herkules-fly med avgang fra Gardermoen. Sju måneder tidligere hadde de møtt fram på Trandum leir for å avtjene et års førstegangstjeneste.

Les resten av artikkelen

Organisasjonsaristokratiet (eller om presset mot folkelige ledere)

Av Geir Christensen

Nr 1 2018

Hvorfor svikter LO i pensjonskampen? Hvorfor er LO for EØS, som raserer LOs eget fundament? Hvordan kunne antikrigspartiet SV ende opp som puddel for USA og imperialismen? Terje Tvedt viser i artikkelen: «Det humanitær-politiske kompleks og venstresidens politiske krise – tilfellet SV» hvordan framveksten av et bistandsaristokrati nært knyttet til staten har vært avgjørende for […]

Les resten av artikkelen

Dikt: Ansvar

Av Guro Sibeko

Nr 1 2018

Det var vi lærere som lærte geologene forskjell på metamorf og sedimentær så det er vår skyld at nasjonen pumper lommebøker og barnelunger fulle av olje og at gravide ikke bør spise torsketunger lenger vi tegna celledeling på tavla og lærte legene at døden er noe gammeldags vi ikke trenger vi må ta ansvar for […]

Les resten av artikkelen

Intervju med Harriet Bjerrum Nielsen: Kjønn, klasse og etnisitet i skolen

Av Mette Bjerkaas

Nr 1 2018

Det mangler ikke på politiske ambisjoner for den norske skolen. Den skal gjøre gangs folk av barna som kommer dit, utligne klasseforskjeller, og produsere den arbeidskraften Norge trenger. Nasjonale prøver, PISA og andre målinger påstår å kunne si noe om kvaliteten i skolen. Men hvordan står det til i klasserommet, hvis vi går bak statistikken, […]

Les resten av artikkelen

Deltid – ubehagelige spørsmål og urovekkende svar?

Av Cathrine Egeland

Nr 1 2018

Deltid som ikke er påtvunget, oppfattes av både politikere, partene i arbeidslivet og forskere som et problem. Deltidsarbeid er en trussel både mot velferdsstaten, som trenger arbeidskraften, og mot likestillingsprosjektet, ved å undergrave kvinners økonomiske uavhengighet. Når mange kvinner i Norge i dag allikevel velger å jobbe deltid, blir spørsmålet hva grunnene til dette kan […]

Les resten av artikkelen

Hvis IKT ikke fantes i skolen

Av Magnus Henrik Sandberg

Nr 1 2018

Etter over ti år med digital kompetanse som en grunnleggende ferdighet i skolen er den digitale praksisen i norske skoler svært varierende. Mens kompetansen er høy hos mange, har noen så svake digitale ferdigheter at de sliter med å mestre sin digitale hverdag. Noe av årsaken til dette skillet synes å være lav digital kompetanse […]

Les resten av artikkelen

Testregimene i skolen: Kvalitet eller bare et helvete?

Av Jorunn Folkvord

Nr 1 2018

Elever testes og måles, rangeres og klassifiseres. Systemene er ofte utarbeidet av statistikere og resultatene serveres som den ultimate sannheten om skolen. Den som hever stemmen mot tester, blir sagt å være mot resultater og ikke minst mot kunnskap om hva som skjer i skolen. Hvordan ble det sånn?

Les resten av artikkelen

Skoledebatt for 100 år siden

Av Stian Bragtvedt

Nr 1 2018

Debatten om hvordan skolen skal være er ikke ny. Her er et lite utdrag fra debatten om et av de store temaene for 100 år siden: retten til fysisk avstraffelse. Fernanda Nissen var kvinnesaksforkjemper, sosialist og medlem i Arbeiderpartiet. Hun er kanskje mest kjent for sin rolle under fyrstikkarbeiderstreiken i 1889, men var også valgt […]

Les resten av artikkelen

Karl Marx, David Harvey – og gjeldsbobla i Kina

Av Torstein Dahle

Nr 2 2018

Mellom 2011 og 2013 – i løpet av to år – brukte Kina 6 500 millioner tonn sement. USA forbrukte 4 500 millioner tonn sement mellom 1900 og 1999. På to år brukte altså Kina 45 prosent mer sement enn det USA gjorde på 100 år. Kinas gjeld ble firedoblet fra 2007 til 2015. Dette […]

Les resten av artikkelen