Røkke hadde fått alle oljepenga

Portrettbilde - Kjell Inge 2012

Av Per-Gunnar Skotåm

Nr 4 2015

Hva om olje- og gassressursene som ble funnet fra slutten av 60-tallet og til nå, hadde blitt funnet i dag? Finnes det noen tvil om at med dagens regime i regjeringskontorene, og da tar jeg gjerne med forrige regjering, ville alt mer eller mindre blitt gitt til Røkke, Fredriksen, Hagen og utenlandske selskaper?

Les resten av artikkelen

Plukk

Forsida light  farger 1 2016

Av Tore Linné Eriksen,

Nr 1 2016

Denne gangen tester vi våre lesere med en kviss Afrika mottar årlig rundt 30 milliarder dollar i det som kalles «bistand». Hvor mye omtrent tas ut av Afrika gjennom bl.a. renter og avdrag, storselskapers profitter, ulovlige finanstransaksjoner og skattesnyteri? For 100 år sida tjente de 20 % rikeste i verden 11 ganger så mye som de 20 […]

Les resten av artikkelen

Har liberalismen egentlig seiret?

Åsa L

Av Ingrid Baltzersen, Åsa Linderborg

Nr 1 2016

– I Sverige er det så utruleg sterke muslimfiendtlege krefter, også i borgarlege leiarartiklar. Så når eg seier at eg kan forstå at folk blir reserverte mot muslimar etter Paris, så kan det bli oppfatta som at eg har endra meining eller blitt populist.

Les resten av artikkelen

Kritiske merknader til Rødts miljøpolitikk

oljefri

Av Anders Ekeland og Sindre Mørk

Nr 3 2015

I denne artikkelen skal vi ta for oss Rødts miljøpolitikk slik den er formulert i to hefter «Plan for en fornybar framtid» (2011) og «Oljefri» (2014). Begge heftene inneholder mye som vi er enige i, men begge heftene unngår å stille noen grunnleggende spørsmål og ender opp med å fremme en politikk som er altfor […]

Les resten av artikkelen

Mist ikke lenkene!

tisa-stopp

Av Tore Linné Eriksen

Nr 4 2015

Rødt! har hatt flere gode artikler om TISA-avtalen, og formatet for denne spalta brytes litt denne gang for å løfte fram enkeltpublikasjoner om samme tema. De viser samtidig til organisasjoner og tankesmier om følger TISA nøye, og som ikke har sagt sitt siste ord i denne debatten. For øvrig er www.tisa.no (som drives av Attac) […]

Les resten av artikkelen

Marxisme og feminisme

KE 4

Av Kjersti Ericsson

Nr 1 2016

På 1970- og 80-tallet var mange kvinneforkjempere, både aktivister og teoretikere, inspirert av marxismen. Forholdet mellom marxisme og feminisme var på ingen måte friksjonsfritt, men det var aktivt og levende. Fra 1990-tallet og utover vokste avstanden mellom akademiske feminister og kvinnebevegelsen. Samtidig mistet marxismen betydning som inspirasjonskilde, og postmodernistiske perspektiver overtok. Men den grunnleggende debatten […]

Les resten av artikkelen

Hvem tjener på Norfund?

Solberg norfund

Av Marianne Gulli

Nr 1 2016

Norfund er den norske statens politiske utviklingsverktøy i fattige land. Men hvem blir rike: de norske investorene, de som allerede er rike i et fattig land, eller de fattige? Er norsk støtte til næringsutvikling «en utgift til inntekts ervervelse»?

Les resten av artikkelen

EU-politikken har ødelagt Ukraina og skadet Europa

14038948579_54aa4e5d29_z

Av Sahra Wagenknecht 

Nr 3 2015

Herr President, ærede damer og herrer, Fru Bundeskansler. På sitt beste har tysk utenrikspolitikk hatt to prioriteter: Enhet for Europa og en god nabopolitikk overfor Russland. Det burde gi deg noe å tenke på, Fru Merkel, hvis du bare ville høre etter, [Volker Kauder, CDU/CSU: Det er en frekkhet!] at nasjonalisme og splid i Europa, […]

Les resten av artikkelen

Arbeiderklasseparti eller velmenende humanister?

Halvor 3 sh_fmt

Av Halvor Fjermeros

Nr 2 2016

Hold flyktningdebatten redelig og faktabasert, skreiv Maria Wasvik i Rødt! 1/16 som vil åpne for å liberalisere arbeidsadgangen for flyktninger. Men faktum er at EØS og vikarbyråer har skapt et press på tariffavtaler og en kriminalitet i norsk arbeidsliv som gjør at demninga er i ferd med å briste. En asylpolitikk som ikke tar dette […]

Les resten av artikkelen

Hva er et skatteparadis?

Skatt 3