Sekstimersdagen på Tine Heimdal Et bedre liv!

Jorun Lars og Eli 6 korrekt

Av Jorun Gulbrandsen

Nr 1 2015

Redaksjonen ba Jorun Gulbrandsen dra til Trondheim og lage en reportasje om sekstimersdagen. Tine Heimdal har nemlig sekstimers arbeidsdag, og vi ville høre om erfaringene. Hva mente meierisjefen? Tillitsvalgte? De ansatte? Hun kom tilbake med mange intervjuer og bilder, og presenterer«funnene».

Les resten av artikkelen

Den kvinnepolitiske blindsonen

Oslo, 8. mars 2014, Foto: GGAADD

Av Asta B. Håland

Nr 1a 2015

Solberg-regjeringens markante klassepolitikk kan lett få opposisjonen til å nedprioritere kvinnesakene, og mange både i fagbevegelsen og den aktivistiske venstresiden undervurderer også kraften i kjønnsmotsigelsen. For venstresiden gjelder det å bygge allianser med kvinnebevegelsen, få feminister inn i synlige posisjoner, og begynne å snakke om kjønnsmakt.

Les resten av artikkelen

Schengen og EØS: Farlige forbundsfeller

«Ep strasbourg 6» av Fred Schaerli - Eget verk. Lisensiert under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Av Morten Harper

Nr 4 2014

EØS-avtalens deregulering av arbeidslivet i Norge, prinsippet om fri bevegelse, og Schengen-avtalens avvikling av grensekontroll er gjensidig problemforsterkende. Dette skaper mer og verre kriminalitet i arbeidslivet, og gjør avtalene til farlige forbundsfeller – «partners in crime».

Les resten av artikkelen

Plukk

2015-1a

Av Redaksjonen

Nr 1a 2015

Årets værste «For de som er opptatt av språk og hvordan språkbruk kan virke inn på politiske prosesser, vil jeg anbefale å følge med på den langtløpende debatten om norsk asylpolitikk. Ett av de sentrale frontavsnittene er nemlig kampen om ordene. Nylig begikk justisminister Anders Anundsen det som av mange blir oppfattet som årtiets språklige […]

Les resten av artikkelen

Kan vi stole på Store norske leksikon?

Store Norske Leksikon

Av Willy Dahl

Nr 4 2014

Store norske leksikons omtaler av liberalismens historiske forgrunnsfigurer er misvisende fordi «negative» historiske fakta er utelatt. En tungt dokumentert italiensk avhandling trekker frem i lyset de mørklagte sidene ved liberalismen slik den ytret seg i politisk teori og praksis.

Les resten av artikkelen

En klasseanalyse av krisa i Ukraina

Shapinov oligarkene sh_fmt

Av Victor Shapinov

Nr 3 2013

Det sosiale grunnlaget og klassegrunnlaget bak krisa i Ukraina har ikke blitt grundig undersøkt. Man har i all hovedsak fokusert på de politiske begivenhetene, mens de sosialøkonomiske beveggrunnene har blitt oversett. Hva slags klassekrefter sto bak styrtinga av Janukovitsj-regimet, installeringa av det nye regimet og den etterfølgende framveksten av anti-Maidan og opprøret i sørøst-Ukraina?

Les resten av artikkelen

Når kapitalen stjeler levebrødet fra folk

Foto: Senterpartiet

Av Gunnar Aarstein

Nr 3 2014

Det er forsvaret av folket sin rett til å livnære seg av havet – mot storkapitalen sine framstøt for å tilrane seg privat eiendomsrett til disse evigvarende ressursene – som for torsk alene utgjør en årlig fangstverdi på 10–15 milliarder.

Les resten av artikkelen

Herr president!

Foto: Einar Aslaksen

Av Bjørnar Moxnes

Nr 1a 2015

Hva ville vært Rødt sitt innlegg i debatten om statsbudsjettet? Hvis de hadde blitt valgt inn. Rødt-lederen, Bjørnar Moxnes, har skrevet en tale som kunne ha blitt holdt fra Stortingets talerstol 1. desember 2014. Om Rødts alternative statsbudsjett – og politikk.

Les resten av artikkelen

Den grønne utfordringen

Bilde: MDG

Av Mathias Bismo

Nr 4 2014

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har i løpet av kort tid gått fra å være et parti for spesielt interesserte til å bli et parti med en viss innflytelse i norsk politikk. Med mer enn 5 000 medlemmer og mer enn 130 lokallag landet rundt, kommer det neppe til å stoppe med det første. De fremstår […]

Les resten av artikkelen

Oljedollar og draumar – i Midtausten

F-14A_VF-114_over_burning_Kuwaiti_oil_well_1991

Av Adam Hanieh

Nr 3 2014

Eit slåande trekk ved bortimot all politikk i den arabiske verda i dag er den sentrale rolla dei seks statane i Gulf Cooperation Council (GCC) har: Saudi-Arabia, Qatar, Kuwait, Dei sameinte arabiske emirata (SAE), Bahrain og Oman. For å snu den nyliberalistiske utviklinga i Midtausten må ein utfordre dei mektige

Les resten av artikkelen

Kappløpet om Afrika

Africa_satellite_orthographic

Av Baruthi Amisi

Nr 2a 2014

Plyndringen av Afrika har foregått i flere århundrer, også før Berlinkonferansen i 1885 førte til det som er kalt «kappløpet om Afrika». I dag ser vi det samme på nytt, og denne gang skjer det også i form av rovgriske angrep fra BRICS-landa, som ikke minst er interessert i Afrikas naturressurser.

Les resten av artikkelen

Sosial profil

2015-1a

Av Erik Ness

Nr 1a 2015

Siv Jensen er bekymra for FrPs tilbake-gang. Nå er de nede på 10 prosent! Statsbudsjettet har en sosial profil hun er stolt av, akkurat som de lovet. Ingen bør bli overrasket at en regjering utgått fra FrP tar fra de fattige og gir til de rike. Det er når AP prøver på det samme, jeg […]

Les resten av artikkelen

Markedsliberalistene raserer. Hva må bli LOs strategi for et bedre arbeidsliv?

Olav Boye 2_fmt

Av Olav Boye

Nr 4 2014

LOs leder Gerd Kristiansen hevder at arbeidsminister Robert Eriksson har startet arbeidet med å rive ned arbeidsmiljøloven. LO-lederen vet at angrepene har pågått lenge, at sosial dumping og kriminalitet i arbeidslivet tok av under det forrige rødgrønne regimet.

Les resten av artikkelen