Sosialisme, nå?

Av Ronny Kjelsberg

Nr 2 2021

Hva kan sosialisme være, og hvordan kan vi komme oss dit fra dagens samfunn? Ronny Kjelsberg er universitetslektor ved NTNU, vara til fylkestinget i Trøndelag for Rødt og forfatter av boka Sosialisme på norsk Hva er sosialisme ikke? Å forsøke å definere begrepet "sosialisme" er krevende. Det er brukt om mye forskjellig opp gjennom årene, […]

Les resten av artikkelen

Sosialisme på dagsorden

Av Runa Evensen

Nr 2 2021

13. september 2021 er det Stortingsvalg i Norge. Er det en ting en bred venstreside kan enes om, er det målet om å fjerne borgerskapets regjering. Om vi vil det sterkt nok gjenstår å se. Uansett utfall må arbeiderklassen leve videre i det kapitalistiske system. Derfor bør neste forestående mål være å lede klassekampens utvikling […]

Les resten av artikkelen

Hjulet er allerede oppfunnet

Av Dagbjørn Skipsnes

Nr 2 2021

Sosialismens hjul rullet over en tredjedel av kloden i store deler av forrige århundre. Det var en triumfferd for menneskeheten. Men etter noen generasjoner endte det med revisjonistisk vannplaning. Ikke fordi hjulet var for dårlig, men fordi dekket mistet gripeevnen, og fordi sjåførene ikke styrte utenom borgerskapets spikermatter.  Dagbjørn Skipsnes er talsperson for Kommunistisk plattform […]

Les resten av artikkelen

Revolusjon er alt, alt annet er tøys

Av Janne Lisesdatter Håkonsen

Nr 2 2021

I desember 2020 ble jeg spurt om jeg ville skrive en tekst om sosialisme til Gnist nr. 2-21. Teksten kunne henges på for eksempel en eller flere av følgende knagger: Hva er sosialisme (for deg), hvorfor sosialisme, og hvordan vil sosialisme kunne arte seg i Norge? Og hvordan kan sosialismen bli en realitet? Siden har […]

Les resten av artikkelen

Debatt: Kommentar til Bjørn Olav Utvik om den arabiske våren og Syria

Av Johan Petter Andresen

Nr 2 2021

I Gnist nummer 1/2021 er det en 10-siders samtale med Bjørn Olav Utvik som gir et bredt bilde av utviklinga i Midtøsten. Det er mye der som jeg er enig i, og mye som ga meg ny innsikt. Men når det kommer til krigen i Syria, synes jeg at analysen er direkte feil, dessverre. Av […]

Les resten av artikkelen

Ulikhetens ABC: Marx om utbytting

Av Alf Gunvald Nilsen

Nr 2 2021

Alf Gunvald Nilsen er professor i sosiologi ved University of Pretoria i Sør-Afrika. Han forsker på global utvikling og sosiale bevegelser, og har sammen med Laurence Cox skrevet We make our own history. Marxism and social movements in the twilight of neoliberalism (London: Pluto Press, 2014). Foto: Annie Sprat Like har blitt byttet mot like. […]

Les resten av artikkelen

Den rettferdige ulikheten

Av Nina Björk

Nr 2 2021

Noe av det Nina Björk er opptatt av i den siste boka si, Om man älskar frihet, er hvordan liberale bruker «frihet» til å legitimere ulikhet og urettferdighet. Hun sier at medfødte ulikheter, sosial arv og ulike evner som er utenfor enkeltindividets kontroll, blir til urettferdigheter. Disse ulikhetene fører til ulike plasseringer i et hierarki […]

Les resten av artikkelen

Nederlaget i Afghanistan?

Av Per-Gunnar Skotåm

Nr 3 2021

Under fredsforhandlingene i Paris i 1973 mellom Vietnam og USA henvendte en av de amerikanske militære lederne seg til den nord-vietnamesiske forhandlingslederen og sa: «Det er et faktum at dere aldri slo oss i noe slag på bakken.» Den nord-vietnamesiske forhandlingslederen tenkte seg om et øyeblikk før han svarte: «Det er korrekt, men det er […]

Les resten av artikkelen

Israel – en voldelig og rasistisk bosetterstat på et anna folks territorium

Av Svein Olsen

Nr 2 2021

Del 1: Hvordan havna vi her? Palestinakonflikten er et resultat av imperialistiske rivaliseringer og sionistenes ønske om å bygge en jødisk stat i et område som allerede var befolka. I denne artikkelserien som går over flere nummere får vi innblikk i denne over hundreårige historia. Denne første delen handler om tre avtaler med imperialistmaktene som […]

Les resten av artikkelen

Skolen – oppbevaring og kontroll

Av Jorun Gulbrandsen

Nr 2A 2021

På skolen lærer vi å regne og lese og om hvordan naturen og samfunnet henger sammen. Dette er i alle fall ei veldig vanlig oppfatning. Men kanskje læring er en mindre del av skolen enn vi tror?  Av Jorun Gulbrandsen var medlem av AKP, RV og Rødt fra starten, mangeårig leder av AKP, lærer og […]

Les resten av artikkelen

Gnist-samtalen: Arbeiderstyrte bedrifter – en strategi mot sosialisme?

Av Kari Celius

Nr 2 2021

I forslag til revidert arbeidsprogram som skal behandles på Rødts landsmøte, er det stilt forslag om å legge til rette for flere arbeiderstyrte og kooperative bedrifter. Stein Stugu har vært en av initiativtakerne til forslaget, mens Bjørn Tore Egeberg har markert seg mot forslaget, begge i debatt i Klassekampen.  Kari Celius er intervjuer og med […]

Les resten av artikkelen

Ikke bare resultater i valg

Av Erik Ness

2021 Nr 2A 2021

Dette nummeret av Gnist handler om staten – hva den er for noe og hvordan jobbe politisk som et revolusjonært parti i det marxister grovt sett vil oppfatte som et redskap for kapitalismen som økonomisk og politisk system. Derfor er det naturlig å snakke med Siavash Mobasheri som er leder av det største distriktet i […]

Les resten av artikkelen

Vi må snakke om taktikk i miljøbevegelsen

Av Tina Andersen Vågenes

Nr 2 2021

I Politiets sikkerhetstjenestes (PST) trusselvurdering for 2021 trekkes miljøaktivisme frem som en mulig arena for radikalisering og voldsbruk. I vurderingen står det at det finnes et potensial for at «enkelte kan utvikle en intensjon om å benytte vold for å støtte eller nå politiske mål» i klima-, miljø- og naturvernsaker. I rapporten oppsummeres det at […]

Les resten av artikkelen