Israel – en voldelig og rasistisk bosetterstat – Del 2

Av Svein Olsen

Nr 4 2021

Etter revolusjonen i Russland (1917) var uttrykk som «jødebolsjevik», «kriminelle jøder», «manufakturjøde» og spionstempling svært vanlig. Aftenposten skriver på lederplass i 1924: «De kommer inn som sildestim» og «De setter seg fast over hele byen». Dette er del 2 om Palestinas historie. Del 1 sto i nr 2/21, og kan leses her. Tema for del […]

Les resten av artikkelen

Koronakrisa – Økonomiske konsekvenser to år etter

Av Per-Gunnar Skotåm

Nr 1 2022

I Gnist 2-2020 hadde jeg en artikkel med tittel: «Krise og klassekamp. Hva skal vi leve av etter korona». Den ble levert redaksjonen 2 uker etter at Norge og store deler av verden gikk inn i en slags lockdown 12. mars 2020. På bakgrunn av forutgående økonomiske trekk og hva som man analytisk kunne forvente […]

Les resten av artikkelen

Er kvinnen fosterets beste vern? Eller største trussel?

Av Jorun Gulbrandsen

Nr 4 2021

Det er mange spørsmål som i årevis har fulgt debatten om abort. For hva betyr det, at kvinnene skal bestemme over sin egen kropp? Er det forsvarlig at kvinnene skal avgjøre på egenhånd, om et foster skal bli et barn?  Jorun Gulbrandsen er lærer, medforfatter av Abortboka og mangeårig aktivist for sjølbestemt abort. Boka det […]

Les resten av artikkelen

De store teknologimonopolistene og staten

Av Grace Blakeley

Nr 4 2021

Mens koronapandemien herjet med den globale økonomien, gikk følgende faktum under radaren for mange: I mai 2020 utgjorde verdien av de fire største amerikanske teknologiselskapene – Microsoft, Apple, Amazon og Facebook – en femtedel av Standard & Poors liste over de 500 største virksomhetene i USA.[1] Dette er en historisk høy markedskonsentrasjon. Selskaper som for […]

Les resten av artikkelen

Hvorfor nei til NATO?

Av Ivar Espås Vangen

Nr 4 2021

Sjøl om spørsmålet framstår som sjølsagt for oss som har vært medlem i Rødt i en del år, er det slett ikke sikkert at det er åpenbart for nye medlemmer at man som norsk sosialist er forventa å være imot medlemskap i NATO. Denne artikkelen er et forsøk på å forklare hvorfor vi bør være […]

Les resten av artikkelen

Den usolidariske EØS-avtalen

Av Ole Marcus Mærøe

Nr 4 2021

Det er ikke nok for oss EU/EØS-motstandere på venstresida å argumentere for hvorfor EØS-avtalen er dårlig for Norge og norske arbeidere, vi må greie å avsløre akkurat hvor usolidarisk hele EU-systemet er overfor arbeidsfolk og andre som fortjener vår solidaritet over hele verden. Denne teksten er et bidrag til nettopp det. Ole Marcus Mærøe er […]

Les resten av artikkelen

Når det koker i kommentarfeltet

Av Tomine Sandal

Nr 4 2021

«Alle» er på Facebook, og i kommentarfeltene er temperaturen ofte høy. Men hva slags debatt er det egentlig som foregår der, og hvilke debatteringspremisser og -idealer kommer til syne? Gnist tok en prat med retorikkforsker Ida Vikøren Andersen, som har forsket på nettopp dette. Av: Tomine Sandal, redaksjonsmedlem i Gnist. Gnist har møtt Ida Vikøren […]

Les resten av artikkelen

Den marxistiske bølgen

Av Jørgen Schnell og Peder Ressem Østring

Nr 4 2021

Reisebrev fra den årlige, marxistiske konferansen i Danmark En ny generasjon er i dag med på å videreutvikle marxismen, og ser at en grundig kritikk av kapitalismen er nødvendig for å finne en vei ut av dagens kriser. I dette reisebrevet kan du lese om konferansen Capital, climate, crisis i Ålborg og hvordan den økende […]

Les resten av artikkelen

Fri flyt av data

Av Philip Thingbø Mlonyeni

Nr 4 2021

For tiden forhandles det i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) om en avtale for e-handel, den såkalte datahandelsavtalen. Et av hovedkravene i avtalen er at dataøkonomien skal være forankret i prinsippet om «fri flyt av data», altså at data skal kunne flyttes på tvers av landegrenser og mellom aktører med så få regulatoriske hindringer som mulig. I […]

Les resten av artikkelen

Gnistsamtalen: Fra barnehage til Stortinget

Av Stian Bragtvedt

Nr 4 2021

Hege Bae Nyholt toppet Rødts liste i Sør-Trøndelag, og ble dermed valgt inn på Stortinget da Rødt knuste sperregrensa tidligere i år. Hun gikk rett fra en jobb i barnehage, til å representere Rødt på Løvebakken. Gnist tok en prat med Hege rett etter valget, mens regjeringsforhandlingene fortsatt pågikk. Det ble en samtale om politikk […]

Les resten av artikkelen

Politikkens «røde djevler» utfordrer makta i Belgia

Av Halvor Fjermeros

Nr 4 2021

Det marxistiske arbeiderpartiet PTB (Parti du Travail de Belgique) holder på prinsippet om å unngå enhver form for regjeringsdeltakelse. Det er viktigere å styrke båndene til grasrota og fagbevegelsen. For å lykkes med dette bygger de partiet etter strenge organisatoriske prinsipper med basisgrupper på bare rundt ti medlemmer hver. Av Halvor Fjermeros, faglig leder i Rødt […]

Les resten av artikkelen

Arbeidet bak eiendommene

Av Hannah Sigriddatter Ander

Nr 3 2021

Hvordan ser boligmarkedet ut fra perspektivet til de som arbeider med å bygge og pusse opp eiendommene som kjøpes, selges og leies ut? Gnist har snakket med to eksperter på arbeidet bak eiendommene som er i sirkulasjon.   Av: Hannah Sigriddatter Ander, medlem i redaksjonen i Gnist og medstifter av Kritisk bynettverk. Foto: Miki Fath […]

Les resten av artikkelen

Kollektive boformer og sosialistisk boligpolitikk

Av Peder Martin Lysestøl

Nr 3 2021

Få samfunnsområder viser kapitalismens menneskefiendtlighet så godt som boligområdet. Hva slags boligpolitikk har sosialister fremmet før? Og hva må sosialister gå inn for i dag? Av: Peder Martin Lysestøl. Lysestøl er sosialøkonom, forfatter og medlem av Rødt. Han har skrevet flere bøker, blant annet Husholdets politiske økonomi (1992) og Velferdsstatens økonomi (2003) sammen med Eilef […]

Les resten av artikkelen