Deltakende økonomi, og hva er staten?

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Av Oscar Dybedahl

Nr 2a 2015

I Rødt! (nr 1/2015) kritiseres undertegnede av henholdsvis Paul Rækstad og Ronny Kjelsberg. Rækstad hevder jeg har en misforstått kritikk av ParEcon, mens Kjelsberg hevder jeg har en ensidig forståelse av staten og undervurderer arbeiderklassens landevinninger.

Les resten av artikkelen

Greske unoter – og veien ut av uføret

16206073456_193f6d83f8_z

Av Terje Skog

Nr 2 2015

Norsk «venstreside» har i lang tid latt seg begeistre av Syriza i Hellas. En betydelig andel av det greske folket har stemt fram et parti som proklamerer et ønske om et samfunn med sosial likhet, velferdsgoder og solidaritet. Slike strømninger er oppløftende, men ikke tilstrekkelig. En vurdering av et politisk parti, som har til formål […]

Les resten av artikkelen

Ferguson

USA 1

Av Freedom Road

Nr 2 2015

Det kunne ha hendt hvor som helst – Du vet, etter Ferguson tror jeg ikke det er veldig mange som ikke tror at politiet er en forlengelse av staten. Da politiet begynte å snakke om at de ville ha assistanse fra delstatstroppene, ropte folk: «Hei, hold an litt!», sier Jamala Rogers i et intervju Freedom Road […]

Les resten av artikkelen

Uro i Euroland

17191077779_9f6b5b0533_k

Av Mathias Bismo

Nr 2 2015

– I Spania kan man få 30 000 euro i bot for å «fornærme staten», mens man kan få hele 600 000 euro i bot for ulovlige demonstrasjoner mot «strategiske installasjoner». Dette kan ikke kalles et liberalt demokrati. Halvor Fjermeros snakker om det endrete Europa, og vilkårene for kamp.

Les resten av artikkelen

Mist ikke lenkene – Midtøsten

Lenkene 2 sh_fmt

Av Tore Linné Eriksen

Nr 2a 2014

Palestinakomiteen http://palestinakomiteen.no Palestinakomiteen har i 45 år kjempet for det palestinske folkets rettigheter, og utfører et stort og viktig arbeid for å spre opplysning, knytte forbindelser til PLO og palestinsk fagbevegelse, arrangere studieturer og sende ut helseteam. Komiteen er også aktivt engasjert i kampen for politisk, økonomisk, kulturell og akademisk boikott av staten Israel. Ei […]

Les resten av artikkelen

Syriza og det greske venstre

Greek left revised

Av Sebastian Budgen

Nr 2 2015

Dette intervjuet med Stathis Kouvelakis vart gjort i januar. Me tar eit kritisk blikk for å forstå opphavet, utviklinga i og maulege utfordringar for denne politiske formasjonen. Utan å nøle har me kasta oss uti komplekse indre tilhøve i den forbløffande mangfaldige radikale venstresida i Hellas. Men Kouvelakis snakkar også om somme av dei direkte […]

Les resten av artikkelen

Palestina i dag – kampen for fridom

Harald sement sh_fmt

Av Harald Haukaa Fjørtoft

Nr 2a 2015

Då eg kom heim frå Palestina i april, var oppsummeringa mi at Vestbreidda er tapt og at det einaste palestinsk-kontrollerte området i Palestina no er Gaza. Meir korrekt kan ein seie at Israel no har full kontroll over Vestbreidda, óg i dei såkalla palestinske områda utanom Gaza.

Les resten av artikkelen

Rojava

Foto: Jordi Bernabeu Farrús

Av Seher Aydar

Nr 2a 2015

Rojava er en «øy» i Syria som slåss mot stormaktene, mot IS og mot Assad. De slåss for demokrati, kvinnefrigjøring og forener på tvers av religion og folkegrupper.

Les resten av artikkelen

Syrizas seier sett fra Pireus

Pireus 1

Av Katy Fox-Hodess

Nr 2 2015

Avtalen med troikaen som kom i stand i kjølvannet av kollapsen i gresk økonomi, inneholdt en bestemmelse om å selge lønnsomme statseide selskaper for å tilbakebetale lån til utenlandske långivere. Dette førte til en delvis privatisering av Pireus, Hellas’ største havn. Siden den gang har havnearbeidere ført en militant og vedvarende kamp for å få […]

Les resten av artikkelen

Lever du for å arbeide, eller arbeider du for å leve?

Jorun Ole Roger Berg de_fmt

Av Jorun Gulbrandsen

Nr 1 2015

«Bedre livskvalitet! Et bedre liv!» Det er hva Ole Roger Berg svarer når han får spørsmålet: Hva er ditt mål med sekstimersdagen?

Les resten av artikkelen

Den arabiske våren: Fram og tilbake – endar i kaos?

Ingrid sh_fmt

Av Ingrid Baltzersen

Nr 2a 2015

Dei stabile udemokratiske og til dels diktatoriske regima i Midtausten har interessert forskarar og aktivistar lenge. Presidentar og kongar har styrt eigenrådig og brutalt i tiår etter tiår. Kvifor møtte dei ikkje større folkelege protestar?

Les resten av artikkelen

Islamofobi og kampen mot rasisme

Rasisme

Av Mariette Lobo

Nr 2 2015

Da de såkalte fremmedarbeiderne kom til Norge på 1960- og 70-tallet, var det fra land som Tyrkia og Pakistan. Mange av dem var muslimer, men det utløste ikke en stor samfunnsdebatt om religion. Det var deres arbeidsvilkår, boforhold og språkopplæring som ble diskutert.2 Etter hvert som deres familier fulgte etter og ble en del av […]

Les resten av artikkelen

Den lange veien ut av krisa

Hellas den lange veien 3

Av Brage Aronsen

Nr 2 2015

Seiersropene etter det greske venstrepartiet Syrizas brakvalg har stilnet. Nå begynner den lange og harde kampen mot EU, Verdensbanken og IMF om framtidas Hellas. Hva er den politiske situasjonen nå, etter valget i februar?

Les resten av artikkelen