Er sekstimersdagen mulig i dag?

151103Forsida-722x1024

Av Johan Petter Andresen

Nr 1 2016

Jeg er takknemlig for at Atle F Rostad (AFR) tok seg tid til å lese og anmelde boka i Rødt! nr 4, 2015. Det gir meg muligheten til å ta utgangspunkt i anmeldelsen for å utvikle diskusjonen om hvordan vi kan kjempe fram sekstimersdagen. Det er tre problemstillinger han reiser, som jeg ønsker å forfølge: […]

Les resten av artikkelen

Ellen Meiksins Wood (1942–2016)

EMW 1

Av Vivek Chibber

Nr 1 2016

Ellen Meiksins Wood viste så mange av oss hva det vil si å være en dedikert intellektuell. Ellen Meiksins Wood gikk bort 14. januar etter en lang kamp mot kreft. Wood var en tenker av ekstraordinært format, som skrev med autoritet om oldtidens Hellas, moderne politisk tenkning fra den tidlige perioden, politisk teori i samtiden, […]

Les resten av artikkelen

Måtte kvinnerørsla splittast?

Kjelsberg_kampanjen

Av Magnhild Folkvord

Nr 1 2016

Venstrekvinna Betzy Kjelsberg prøvde å få til kvinnesamarbeid på tvers av klasse- og partigrenser frå tidleg på 1900-talet. Arbeidarrørsla sin parole om «klassekamp før kvinnekamp» sette grenser for samarbeid mellom den «borgarlege» kvinnerørsla og arbeidarkvinnene gjennom det meste av 1900-talet. Kunne det gått annleis?

Les resten av artikkelen

Et frontfaget som rygger

r12016

Av Jokke Fjeldstad

Nr 2 2016

Forventningene til årets frontfag var lave. Likevel, mange ble skuffet da Felles-forbundet la vekk kravet om «brede kollektive ordninger» som LO sitt representantskap hadde gått inn for. Fellesforbundet tar på seg forhandlinger på vegne av felleskapet igjennom frontfagsmodellen. Da må vi kunne forvente at de skal lede oss framover og ikke bakover. Det er tre […]

Les resten av artikkelen

Marxistisk teori om kriser under kapitalismen?

Roberts 1_fmt

Av Michael Roberts

Nr 2 2016

Den første delen handlar om korvidt Marx hadde ein samanhengande kriseteori eller ikkje. Den andre delen om den empiriske støtta for Marx si lov om lønsemd som ein teori om kriser under kapitalismen. Marx si lov om profittraten sin tendens til å falle fører fram til ein endå meir grunnleggande spådom: Den kapitalistiske produksjonsmåten vil […]

Les resten av artikkelen

Den grønne sjokkdoktrinen?

Foto MDG

Av Jokke Fjeldstad

Nr 2 2016

Det er stor enighet om at klimaendringene og det grønne skiftet krever handlekraft. Nå har et utvalg i Miljøpartiet de grønne (MDG) lansert sin plan for en grønn slanking av velferdsstaten.

Les resten av artikkelen

Mist ikke lenkene!

maddamnologo

Av Tore Linné Eriksen

Nr 1 2016

Maddam Maddam er et spenstig bloggkollektiv med en kjerne av feministiske skribenter som faste bidragsytere. Sida starten i 2011 har dette nedstedet etablert seg som et viktig forum for debatt om kjønn, likestilling og feminisme i et bredt samfunnsperspektiv. Det er lett å finne fram etter temaer eller bidragsytere. Madam inviterer også (fortrinnsvis unge kvinnelige) […]

Les resten av artikkelen

Modernitet, postmodernitet eller kapitalisme?

Meikins

Av Ellen Meiksins Wood

Nr 1 2016

Hva innebærer det å periodisere kapitalismens historie i to hovedfaser, modernitet og postmodernitet? Hjelper eller hindrer det vår forståelse av kapitalismen? Forfatteren mener teorien om postmoderniteten er basert på en historieteori som nedtoner forskjellen mellom kapitalistiske og ikke-kapitalistiske samfunn. Det er en teori for at kapitalismen er uunngåelig og umulig å erstatte.

Les resten av artikkelen

Kontraoffensiv i Latin-Amerika?

Venezuela (Caracas), 08 de Marzo 2013.El pueblo venezolano acompaña los restos de su presidente Hugo Chávez Frías en la Academia Militar. Foto: Xavier Granja Cedeño - Ministerio de Relaciones Exteriores

Av Ivar Jørdre

Nr 2 2016

Den globale politiske og økonomiske eliten har alltid vore interessert i Latin-Amerika sine resursar. Men venstreorienterte land har forsøkt å hindre denne utplyndringa av kontinentet, og gje sine folk sjølvråderett og rettferdig fordeling av økonomien. Vil desse endringsprosessar framleis halde fram og styrke seg?

Les resten av artikkelen

Statoil – imperialistiske ambisjonar og klimatrussel

1024px-Fagrvika_Statoil_Trondheim_2009_2

Av Ingrid Baltzersen

Nr 1 2016

Noreg som stat er i sterk grad avhengig av Statoil sine investeringar. Det norske statsapparatet tilpassar seg Statoil sine interesser i den type investeringar.

Les resten av artikkelen

50 nyanser av grågrønt – eller grønn sosialisme?

GS

Av Marie Sneve Martinussen, Aslak Heika Hætta Bjørn og Elin Volder Rutle

Nr 2 2016

I våre dager grønnvaskes det meste. Vi skal gjennom det grønne skiftet, skape grønn vekst og bygge en grønn økonomi. Et grønnmalt skattesystem skal gjøre forbruket vårt grønt, og lede til grønne investeringer i et stadig grønnere næringsliv. Men kan kapitalismen noen gang bli grønn?

Les resten av artikkelen

Er Trump fascist? Sanders sosialist? Clinton?

Bilde av Dave Phillips /CC-Flickr

Av Dennis O’Neil

Nr 2 2016

Tidsskriftet Rødt! har bedt meg å skrive en kort sak for interesserte i Norge, som prøver å få noen mening ut av presidentvalgene i USA. Gitt at kandidatene til presidentvalget i USA er noe som har stor betydning for alle i denne verden, tenker jeg at det er min internasjonalistiske plikt å prøve og gjøre […]

Les resten av artikkelen

Hvorfor aktivistene i Paris har rett

Foto: Rød Ungdom

Av Anja Ariel Brekke

Nr 2 2016

Det er en lang vei fra oljehovedstaden Stavanger til Paris for å holde hender rundt Eiffeltårnet under COP21. Det er 3 timer og 20 minutter med fly, 1 777 km med bil. Vi kjørte i 30 timer fra Oslo i buss med 40 aktivister fra Rød Ungdom.

Les resten av artikkelen