Enda en krig på feil premisser

Olaussen 4 sh_fmt

Av Heming Olaussen

Nr 4 2015

Det er jo egentlig elementær sosialhistorie. Folk som blir kuet og undertrykt, gjør før eller siden opprør. Retninga på opprøret kan variere for tid og sted. Nå er det IS som fanger opp en del av misnøyen.

Les resten av artikkelen

Det «norske» klassekompromisset – del 1

Harald Berntsen 2

Av Harald Berntsen

Nr 3 2015

I de tidene som kommer, med markante økninger i arbeidsledigheten i Norge, er det ikke realistisk av fagbevegelsen å fortsette å regne med at det gamle klassekompromisset som var kjerna i den «norske» modellen, fortsatt gjelder. Men hva er historia til klassekompromisset? I del en av artikkelen ser vi på hovedavtalens historie fram til andre […]

Les resten av artikkelen

Plukk

Forsida 4 2015

Av Redaksjonen

Nr 4 2015

Fagforbundet om seks timersdagen Leder av LOs desidert største forbund, Mette Nord i Fagforbundet, sier de for alvor vil løfte kampen for sekstimers dag i Norge. Arbeidstiden i Norge har ikke vært endret siden 1986, da vi gikk fra 40 timer i uken til 37,5 timer; 7,5 timer per dag. – Det er så mange […]

Les resten av artikkelen

Venstrepopulisme – teori og praksis

VENSTREPOPULISME

Av Michael Hunnicke Jensen

Nr 4 2015

Hunnicke Jensen mener den danske venstresiden bør begynne å snakke om seg selv som et populistisk alternativ til makteliten. Det vil være å vise virkeligheten slik den faktisk er.

Les resten av artikkelen

Den sterkaste demokratiske krafta i Midt-Austen

Foto: Jordi Bernabeu Farrús

Av Erling Folkvord

Nr 4 2015

Revolusjonen i det nordlege Syria har gått inn i det fjerde året. Folket bygger eit nytt styringssystem som kan gi håp for resten av Syria: Folkestyre nedafrå. Nye, og sterke tiltak for kvinnekvotering. Likestilling av alle livssyn. Samarbeid på tvers av kulturelle og språklege skiljeliner.

Les resten av artikkelen

Mist ikke lenkene

Lenkene 2 red pepper

Av Tore Linné Eriksen

Nr 3 2015

New Left Review http://newleftreview.org Vi starter med å bryte tradisjonen med å presentere nettsteder som i hovedsak ikke bygger på betalingstjenester. Det britiske New Left Review har i rundt 50 år tilhørt kjernepensumet i marxistisk offentlighet, og kommer ut med seks nummer i året. Artiklene er ofte lange (og tunge, for mange av oss), men […]

Les resten av artikkelen

Støtt den palestinske frigjeringskampen

Debatt sh_fmt

Av Harald Haukaa Fjørtoft

Nr 4 2015

Ebba Wergeland har ein kommentar til min artikkel om Palestina i siste Rødt. Eg kan ikkje sjå at me er grunnleggjande usamde.

Les resten av artikkelen

Arbeiderpartiet og kvinnene

Foto: Arbeiderpartiet

Av Asta B. Håland

Nr 3 2015

Arbeiderpartiet har vært dominerende og statsbærende etter andre verdenskrig. Skal interessegrupper, sosiale bevegelser eller andre politiske strømninger få gjennomslag for sine saker og krav, betyr det i dag, som det gjorde før, at det må søkes innflytelse i Arbeiderpartiet. Dette gjelder også for kvinnebevegelsen. Før kampen om politikken er vunnet i Arbeiderpartiet, har ingen framskritt […]

Les resten av artikkelen

Sterkere sammen?

Foto: Jokke Fjeldstad

Av Trond Hofvind

Nr 3 2015

LO, Unio og YS streiket mot angrepene på arbeidsmiljøloven 28. januar. 5. mars ga de en felles uttalelse om Norwegian-streiken. Er det noe på gang?

Les resten av artikkelen

Fire fakta om forskjells-Norge

Sneve 1 farger

Av Marie Sneve Martinussen

Nr 3 2015

Ingen partier har gått til valg på å gi mer til de rike eller å ta fra de fattige. Likevel er det slik utviklinga har vært de siste tiårene. På 80-tallet tjente de superrike 26 ganger snittinntekten. På 2000-tallet tjente de 178 ganger snittinntekten. Og i takt med at de rikeste har rykka fra, øker […]

Les resten av artikkelen

Welcome!

Forsida 4 2015

Av Stian Bragtvedt

Nr 4 2015

Det kommer mange mennesker til Norge, som flykter fra krig og terror. Hele byer jevnes med jorda. Veien nordover er lang og kald. Hva slags Norge skal de møte? Dugnads-Norge fra september, som klart og tydelig slo fast at flyktninger er velkomne? Eller Siv Jensens og Per Sandbergs Norge, hvor flyktningeregnskap, asylbranner og Hege Storhaug […]

Les resten av artikkelen

Snart åtte år med krisebudsjetter

Foto: Sinn Fein

Av Lill Fanny Sæther

Nr 3 2015

Hvis trenden fra EU-valget i 2014, og det vi ser på meningsmålingene i juli 2015, holder seg til neste parlamentsvalg våren 2016, vil det politiske landskapet endres radikalt i Irland. Regjeringsmakt, i koalisjon eller samarbeid med andre partier eller representanter, vil være innen rekkevidde for Sinn Féin.

Les resten av artikkelen

Om kampen i samfunnets overbygning

Myrdal 3 farger

Av Jan Myrdal

Nr 3 2015

Jan Myrdals tale ved utdelinga av Leninprisen til Mikael Wiehe og Robespierreprisen til Sara Beischer i Teatern i Varberg under årsstemnet til Jan Myrdalsällskapet 18. april 2015.

Les resten av artikkelen