Sosialdemokratiets siste runder

Streeck

Av Jonah Birch og George Souvlis

Nr 2a 2016

I dette intervjuet, gjennomført av Jonah Birch ved New York University og George Souvlis ved The European University i Firenze, forklarer Streeck hvordan perspektivet hans på sosialdemokratiet har utviklet seg, det omstridte «europeiske prosjektet» og hvorfor venstresiden er nødt til å «ta seg sammen».

Les resten av artikkelen

Finnes det et venstrealternativ til Listhaug-populismen?

Foto_Frode Pedersen_Redningsselskapet

Av Andreas Tharaldsen

Nr 2a 2016

Det er på tide å ta et oppgjør med strenghetstyranniet som rir asylpolitikken som en mare. Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug har fått sette dagsorden i debatten om norsk asylpolitikk. Skal venstresiden ta rollen som den moralske forsvarer av systemet eller er det mulig å reformere norsk asylpolitikk på en liberal og solidarisk måte?

Les resten av artikkelen

Vi trenger et profittforbud!

linnHern(1)

Av Jorun Gulbrandsen

Nr 2 2016

Velferdesprofitørene handler om dem som tjener seg rike på skattepenger. Penger som skulle gått til offentlige velferdstjenester, men som havner som profitt i kommersielle selskaper. Jorun Gulbrandsen har snakket med forfatteren, Linn Herning.

Les resten av artikkelen

Plukk

Forsida farger light

Av Redaksjonen

Nr 2a 2016

EUs flyktningavtale med Tyrkia er et brudd på asylretten Verden står ovenfor den største flyktningkrisa siden andre verdenskrig. Krigen i Syria er inne i sitt femte år og flere millioner mennesker er tvunget på flukt. Rødt mener det er en skam at EU og de europeiske landene gjennomfører hestehandler med menneske-rettighetsverstingen Tyrkia for å stenge […]

Les resten av artikkelen

Solidaritetstanken er universell

randen 1

Av Olav Randen

Nr 2a 2016

Trugar innvandringa velferdsstaten, slik Fjermeros hevdar, i Rødt! nr 2/2016? Mi oppfatning er, i likskap med Maria Wasvik i Rødt! 1-2016 og truleg til skilnad frå Halvor Fjermeros i neste nummer, at Ali og mange av hans jamlikar bør få opphaldsløyve i Norge.

Les resten av artikkelen

Det meste er Nord.

Nord sh_fmt

Av Geir Jørgensen

Nr 2 2016

Mest bare ord. Ordet gikk mann i mellom, fra Værøy og Røst og til Veidnes og Varanger. Her kommer olja – til velsignelse for bygda og trygda. Velferd og vekstimpulser og velstand. Her kommer olja – for karriere og konkurransekraft. Her kommer olja uansett ble det sagt. Men slik gikk det ikke.

Les resten av artikkelen

EUs krise og folkeavstemningen i Storbritannia 23. juni 2016

Johan 1 sh_fmt

Av Johan Petter Andresen

Nr 2 2016

I forkant av folkeavstemning i Storbritannia skrev artikkelforfatter denne artikkelen om Storbritania skal forbli i EU eller ikke. Hva er kreftene og motkreftene i denne klassekampen, og hvilke konsekvenser får et ja eller nei for Irland, Scotland og Wales?

Les resten av artikkelen

Det er krig det er

Forsida farger light

Av Stian Bragtvedt

Nr 2a 2016

Igjen ser vi at Norge har blitt en krigsnasjon. 2. mai kunngjorde regjeringen at Norge skal sende soldater til Jordan for å lære opp syriske opprørere. Disse skal så reise inn i Syria for å kjempe mot ISIL. De 60 norske soldatene skal bidra med alt fra trening til operativ støtte til syriske grupper. Regjeringen […]

Les resten av artikkelen

Ikke flyktninger, men uegna innvandrere

4326834783_1a2b744c15_o

Av Ove Bengt Berg

Nr 2a 2016

Under siste verdenskrig flyktet noen få nordmenn for å unngå en dødsdom eller for å slåss mot Nazi-Tyskland fra et annet land. Dagens flyktninger til Europa flykter ikke av slike grunner.

Les resten av artikkelen

Mindre utslepp gjev arbeid til fleire

Steinsvikstasjon5-smaakraftno

Av Erik Solheim

Nr 2 2016

Vi skal skifte ut fossil energi med fornyeleg, og elles drive vidare om lag som før. Det ser ut til å vere utgangspunktet for debatten om ei framtid med lite eller ingen ting av utslepp frå karbonenergien. Men ingen har vist at det er mogeleg.

Les resten av artikkelen

Plukk

r12016

Av Redaksjonen

Nr 2 2016

Seier for havnearbeiderne i Tromsø Nor Lines har gått til retten for å få nedlagt besøksforbud mot sju personer som har aksjonert i forbindelse med sympatiaksjonen på Tromsø havn. Nord-Troms tingrett ga ikke Nor Lines medhold. Men retten var i tvil. De mente at arbeidsmiljøet for de ansatte i Nor Lines var blitt dårligere som […]

Les resten av artikkelen

Boligstandard, bærekraft og rettferdig fordeling

boliger

Av Petter Næss og Jin Xue

Nr 2 2016

Denne artikkelen belyser noen fordelingspolitiske spørsmål som vil melde seg med økt styrke dersom Norge (og andre rike land) går over fra dagens vekstøkonomi til nullvekst eller reduksjon i økonomien. Vi vil bruke boligsektoren som eksempel. Hva vil det føre med seg å sikre en akseptabel boligstandard for alle i et samfunn med nullvekst eller […]

Les resten av artikkelen

Kva kjem etter kapitalismen?

kuwait-oil-company-fire-large

Av Trish Kahle

Nr 2 2016

Naomi Kleins flengande kritikk av kapitalismen blir svekka av manglande vilje til å peike på alternativet, mener forfatteren.

Les resten av artikkelen