Nr 3 2014, innhold

Av red.

Nr 3 2014

Innhold nr 3 2014 • Leder om Hamas 2 • Plukk og dikt 4 • Adam Hanieh: Oljedollar og draumar – i Midtausten 8 • Jens Ingvald Olsen: Barentshavet under angrep 18 • Iselin Åsedotter Strønen: Venezuela – revolusjon og olje (intervju) 28 • Gunnar Aarstein: Når kapitalen stjeler levebrødet fra folk 40 • Victor […]

Les resten av artikkelen

Myten om grønn kapitalisme

Av Elin Volder Rutle

Nr 3 2014

Bokomtale av Elin Volder Rutle Daniel Tanuro: Green capitalism. Why it can´t work. London: Merlin Press, 2013, 165 s. Daniel Tanuro har skrevet en god og lett forståelig bok om hva klimaendringene betyr, og hvordan det å redusere utslippene og hindre framtidige katastrofer er uløselig knyttet til et brudd med kapitalismen som system. Som faktabok […]

Les resten av artikkelen

Ødelegg det som ødelegger planeten!

Av Av Ståle Holgersen og Rikard Warlenius

Nr 3 2014

Ødelegg det som ødelegger planeten! Av Ståle Holgersen og Rikard Warlenius Ståle Holgersen har doktorgrad i sosialgeografi ved Universitetet i Lund. Har skrevet om byplanlegging, klasseanalyse og kriseteori. Rikard Warlenius er miljøpolitisk talsperson for Vänsterpartiet i Stockholm og medlem av partiets økologisk-økonomiske programkomite. Var fra 2004 til 2009 redaktør av den syndikalistiske avisa Arbetaren. Artikkelen […]

Les resten av artikkelen

«Kvinnesakskvinne!»

cimg2348

Av Jenny Dahl Bakken

Nr 1 2014

Kvinnekampen er noe av det Kjersti Ericsson er mest stolt av. Men skulle det blitt en Søstre, Kamerater! 2.0, måtte noen andre skrevet den.

Jenny Dahl Bakken har intervjuet Ericsson som akkurat er fylt 70 år.

Les resten av artikkelen

Plukk barnet opp! (debatt)

white-necked jacobin - brian gratwicke

Av Jokke Fjeldstad

Nr 2 2014

Det finnes mange grunner til at det enkleste er revolusjon, i dagens kapitalisme.

Les resten av artikkelen

Å løyse opp knuten – levekår, arbeid og verdi – del 3

working from home - shane adams

Av Ursula Huws

Nr 2 2014

Hvor skapes verdiene på Internett? I denne siste delen av artikkelen drøfter Ursula Huws skillet mellom produktivt og uproduktivt arbeid.

Dette er del tre av artikkelen Å løse opp knuten – levekår, arbeid og verdi.

Les resten av artikkelen

Å løyse opp knuten – levekår, arbeid og verdi – del 2

piccadilly circus - andy roberts

Av Ursula Huws

Nr 2 2014

Hvor skapes verdiene på Internett? I denne artikkelen drøfter Ursula Huws om profitten på internett stammer fra grunnrente eller vareproduksjon.

Dette er del to av tre av artikkelen Å løse opp knuten – levekår, arbeid og verdi.

Les resten av artikkelen

Byutvikling, miljø og sosialistiske strategier

201402petternss01

Av Petter Næss

Nr 2 2014

I diskusjonen om hvordan et sosialistisk Norge konkret kunne se ut, er ideen om å oppheve skillet mellom by og land igjen trukket fram.

Men: – Gitt at det skal skje en vekst i bygningsmassen i byområdene, er kompakt byutvikling klart å foretrekke framfor en spredt og arealkrevende utbygging – både ut fra miljømessige og sosiale grunner.

Les resten av artikkelen

I DENNE VERDEN

Av Birger Thurn-Paulsen

Nr 2 2014

I denne verden er alt mulig. I denne verden er alt snudd på hodet. Språket er for vrengt når krig er humanisme, demokrati er en patent som skal spres med hard hånd til de som ikke vil mens gribbene venter på sitt bytte. Hykleriet er blitt sannhet. Du har full frihet til ikke å gjøre […]

Les resten av artikkelen

En kamp som må vinnes

Av Terje Samuelsen og Vegard Holm

Nr 2 2014

Arbeidskjøpere og andre makthavere i havne- Norge har erklært krig mot havnearbeiderne. De støttes av NHO og Bedriftsforbundet. Norsk Transportarbeiderforbund og fagbevegelsen støtter havnearbeiderne, det samme gjør havnearbeidere over hele verden.

Les resten av artikkelen

Fire dikt av Vidar Våde

Av Vidar Våde

Nr 2 2014

Vidar Våde (født 1942) er snekker, fagforeningsmann og politisk aktivist, bosatt i Tyssedal. Var blant Rød Valgallianses første kommunestyrerepresentanter etter valget i 1975. Et verv han beholdt i 28 år. Ved kommunevalget i 1983 var Vaade RVs debattant i partilederdebatten. «Illusjoner?» Stille. Bare sus av bladløse trær. Måkene seiler i vinden. Svakt høres lyden fra […]

Les resten av artikkelen

Introduksjon til Å løyse opp knuten – levekår, arbeid og verdi av Ursula Huws

Av Ursula Huws

Nr 2 2014

De senere årene har flere debattanter på venstresida nærmest avskrevet arbeiderklassens revolusjonære potensiale. Guy Standing, for eksempel, har lansert teorien om det han kaller prekariatet, en klasse mennesker hvis arbeidshverdag er preget av usikkerhet, flyktighet og lønn ned mot eksistensminimum. Dette prekariatet, mener Standing, er den nye farlige klassen for borgerskapet etter at den klassiske […]

Les resten av artikkelen

Mist ikke lenkene

Av Tore Linné Eriksen

Nr 2 2014

International Socialist Review ISR er både et papirmagasin og en nettpublikasjon, og kommer med fire fyldige utgaver i året. Det står i en tradisjon som er kjent som «internasjonal sosialisme», og har til oppgave å utvikle sosialistisk teori og praksis både i USA og internasjonalt. Det siste nummeret (91) inneholder bl.a. grundige artikler om venstresidas […]

Les resten av artikkelen