Ikke flyktninger, men uegna innvandrere

4326834783_1a2b744c15_o

Av Ove Bengt Berg

Nr 2a 2016

Under siste verdenskrig flyktet noen få nordmenn for å unngå en dødsdom eller for å slåss mot Nazi-Tyskland fra et annet land. Dagens flyktninger til Europa flykter ikke av slike grunner.

Les resten av artikkelen

Mindre utslepp gjev arbeid til fleire

Steinsvikstasjon5-smaakraftno

Av Erik Solheim

Nr 2 2016

Vi skal skifte ut fossil energi med fornyeleg, og elles drive vidare om lag som før. Det ser ut til å vere utgangspunktet for debatten om ei framtid med lite eller ingen ting av utslepp frå karbonenergien. Men ingen har vist at det er mogeleg.

Les resten av artikkelen

Plukk

r12016

Av Redaksjonen

Nr 2 2016

Seier for havnearbeiderne i Tromsø Nor Lines har gått til retten for å få nedlagt besøksforbud mot sju personer som har aksjonert i forbindelse med sympatiaksjonen på Tromsø havn. Nord-Troms tingrett ga ikke Nor Lines medhold. Men retten var i tvil. De mente at arbeidsmiljøet for de ansatte i Nor Lines var blitt dårligere som […]

Les resten av artikkelen

Boligstandard, bærekraft og rettferdig fordeling

boliger

Av Petter Næss og Jin Xue

Nr 2 2016

Denne artikkelen belyser noen fordelingspolitiske spørsmål som vil melde seg med økt styrke dersom Norge (og andre rike land) går over fra dagens vekstøkonomi til nullvekst eller reduksjon i økonomien. Vi vil bruke boligsektoren som eksempel. Hva vil det føre med seg å sikre en akseptabel boligstandard for alle i et samfunn med nullvekst eller […]

Les resten av artikkelen

Kva kjem etter kapitalismen?

kuwait-oil-company-fire-large

Av Trish Kahle

Nr 2 2016

Naomi Kleins flengande kritikk av kapitalismen blir svekka av manglande vilje til å peike på alternativet, mener forfatteren.

Les resten av artikkelen

Politikk med generasjoner

Foto: OddurBen

Av Erik Ness

Nr 2 2016

Hvordan utvikle og forstå klassekamp når man tilhører forskjellige generasjoner og kjønn? Uttrykket «stole på gikta», er ikke så dumt. Det kan gjelde både vær og politikk. Intuisjon har også noe med erfaring å gjøre, men gikt er stort sett forbeholdt de «gamle».

Les resten av artikkelen

Er sekstimersdagen mulig i dag?

151103Forsida-722x1024

Av Johan Petter Andresen

Nr 1 2016

Jeg er takknemlig for at Atle F Rostad (AFR) tok seg tid til å lese og anmelde boka i Rødt! nr 4, 2015. Det gir meg muligheten til å ta utgangspunkt i anmeldelsen for å utvikle diskusjonen om hvordan vi kan kjempe fram sekstimersdagen. Det er tre problemstillinger han reiser, som jeg ønsker å forfølge: […]

Les resten av artikkelen

Ellen Meiksins Wood (1942–2016)

EMW 1

Av Vivek Chibber

Nr 1 2016

Ellen Meiksins Wood viste så mange av oss hva det vil si å være en dedikert intellektuell. Ellen Meiksins Wood gikk bort 14. januar etter en lang kamp mot kreft. Wood var en tenker av ekstraordinært format, som skrev med autoritet om oldtidens Hellas, moderne politisk tenkning fra den tidlige perioden, politisk teori i samtiden, […]

Les resten av artikkelen

Måtte kvinnerørsla splittast?

Kjelsberg_kampanjen

Av Magnhild Folkvord

Nr 1 2016

Venstrekvinna Betzy Kjelsberg prøvde å få til kvinnesamarbeid på tvers av klasse- og partigrenser frå tidleg på 1900-talet. Arbeidarrørsla sin parole om «klassekamp før kvinnekamp» sette grenser for samarbeid mellom den «borgarlege» kvinnerørsla og arbeidarkvinnene gjennom det meste av 1900-talet. Kunne det gått annleis?

Les resten av artikkelen

Et frontfaget som rygger

r12016

Av Jokke Fjeldstad

Nr 2 2016

Forventningene til årets frontfag var lave. Likevel, mange ble skuffet da Felles-forbundet la vekk kravet om «brede kollektive ordninger» som LO sitt representantskap hadde gått inn for. Fellesforbundet tar på seg forhandlinger på vegne av felleskapet igjennom frontfagsmodellen. Da må vi kunne forvente at de skal lede oss framover og ikke bakover. Det er tre […]

Les resten av artikkelen

Marxistisk teori om kriser under kapitalismen?

Roberts 1_fmt

Av Michael Roberts

Nr 2 2016

Den første delen handlar om korvidt Marx hadde ein samanhengande kriseteori eller ikkje. Den andre delen om den empiriske støtta for Marx si lov om lønsemd som ein teori om kriser under kapitalismen. Marx si lov om profittraten sin tendens til å falle fører fram til ein endå meir grunnleggande spådom: Den kapitalistiske produksjonsmåten vil […]

Les resten av artikkelen

Den grønne sjokkdoktrinen?

Foto MDG

Av Jokke Fjeldstad

Nr 2 2016

Det er stor enighet om at klimaendringene og det grønne skiftet krever handlekraft. Nå har et utvalg i Miljøpartiet de grønne (MDG) lansert sin plan for en grønn slanking av velferdsstaten.

Les resten av artikkelen

Mist ikke lenkene!

maddamnologo

Av Tore Linné Eriksen

Nr 1 2016

Maddam Maddam er et spenstig bloggkollektiv med en kjerne av feministiske skribenter som faste bidragsytere. Sida starten i 2011 har dette nedstedet etablert seg som et viktig forum for debatt om kjønn, likestilling og feminisme i et bredt samfunnsperspektiv. Det er lett å finne fram etter temaer eller bidragsytere. Madam inviterer også (fortrinnsvis unge kvinnelige) […]

Les resten av artikkelen