Fagforening – en vare?

Jokke farger

Av Jokke Fjeldstad

Nr 3 2015

– Er det greit at jeg sier selger, spurte foredragsholderen på vervekonferansen. Noen så skeptisk på han, men ingen rakk å protestere. Med ett var fagforeningsfellesskapet gjort om til en vare. Vi som tillitsvalgte gjort om til selgere.

Les resten av artikkelen

Materialisten, 1973–2014

Materialisten 2

Av Cecilie Høigård

Nr 2 2015

Som barn var Materialisten et maoistisk spark. Da det gjenoppsto i 1979 som bråmoden, var det et vitenskapelig tidsskrift. Lenge var Maos slagord «La tusen blomster blomstre» en del av plattforma. I 2004 ble tidsskriftet godkjent som vitenskapelig på nivå 1 i norsk vitenskapsindeks. Det er et tegn på kvalitet at leserne ikke merka det. […]

Les resten av artikkelen

Geir

Tigging-UDI

Av Øyvind Bremer Karlsen

Nr 2 2015

Ein morgon stod han berre der, ikkje langt frå utgangen av Oslo S. Framfor ein blomebutikk. Ein kvardagsmorgon. Eit mylder av folk, travle pendlarar som hasta av garde på jobb. Tiggaren stod og såg ned, såg på føtene sine, men løfta hovudet nå og da. Ho gav han ein mynt i det tomme kaffikruset av […]

Les resten av artikkelen

Gradvis avvikling eller nyorganisering?

IMGP8647 (2)

Av Tellef Hansen

Nr 3 2015

Det går et spøkelse gjennom Europa. Denne gang er det ikke kommunismen, men markedsliberalismen. Hvilke erfaringer har vi? Hvordan skal arbeiderklassen organisere seg for å slåss?

Les resten av artikkelen

17. mai og olje

Forsida-315

Av Erik Ness

Nr 3 2015

Samfunnssystemet i Norge blir ofte kalt den «norske modellen». Harald Berntsen kaller sin artikkel i dette nummeret for Det «norske» klassekompromisset, med anførselstegn. kanskje for å illustrere at det er minst norsk og mest kapitalistisk? I hvertfall er det min mening at skal man forstå hvordan Norge i vår tid er funnet sammet, er det […]

Les resten av artikkelen

Norsk fagbevegelse skal ikke styre Palestina

Debatt Wergeland  farger

Av Ebba Wergeland

Nr 3 2015

Siste nummer av Rødt! (2A/2015) inneholdt en analyse av situasjonen i Palestina. Forfatteren bygger på erfaringene fra et tre måneders opphold på Vestbredden som solidaritetsarbeider. Alle som har prøvd å gjøre noe liknende, vet at det er vanskelig. Språkvansker og femti års brutal okkupasjon står i veien for oversikten. Derfor blir inntrykkene ganske avhengig av […]

Les resten av artikkelen

To om å skrive

Halvsøstra

Av Taran Anne Sæther

Nr 2 2015

– For meg handler dette om to skap; fellesskap og budskap, sier Stein Buan – Musikk blir lett til når jeg sitter med et instrument ,og det er bare å leke og leite seg fram, sier Hege Rimestad.

Les resten av artikkelen

Hellas mot røkla – støtter vi dem fortsatt?

Press conference of Alexis TSIPRAS, leader of SYRIZA

Av Arnljot Ask

Nr 3 2015

Europas og verdens forente kapitalkrefter har påført den greske motstandskampen et nederlag som truer med å splitte den folkelige fronten. Det desillusjonerer også solidaritetsbevegelsene utenfor Hellas. Det gjør det nødvendig å vurdere vår egen strategi og taktikk mot de samme kreftene som grekerne slåss mot.

Les resten av artikkelen

Sosialismens uutholdelige letthet. Fortellingen om å kjøre segway sammen

Ebbing 2

Av Hans Ebbing

Nr 3 2015

Som så mange andre partiledere, har Audun Lysbakken presentert sine politiske tanker i bokform. Frihet sammen (2014) er derfor et velegnet utgangspunkt for å diskutere SVs politiske prosjekt. I denne artikkelen byr Hans Ebbing på en kritisk nærlesning. Alt i alt finner han at boka mer er et symptom på SVs krise enn en veiviser […]

Les resten av artikkelen

«Arbeiderne lystret ikke længer»

Det-foerste-norske-1.-mai-merke-fra-1892-8-timer-arbejde-8-timer-frihed-8-timer-hvile

Av Magnhild Folkvord

Nr 2 2015

I april 1918 gjekk det ut ein ordre til arbeidarråda rundt omkring i landet: «Er ikkje åttetimarsdagen innført innan 1. mai, må arbeidarane ta den sjølve!»

Les resten av artikkelen

TISA-avtala og folkestyret

tisa-stopp

Av Liv Signe Navarsete

Nr 3 2015

Me veit ikkje sikkert kva TISA-avtala vil bety for Noreg. Men bygd på mellom anna lekkasjar om avtala, ser det ut til at det kan bli naudsynt å forme ei ny brei allianse i forsvar av samhaldsNoreg.

Les resten av artikkelen

Ut av EØS

NTEU EØS

Av Kathrine Kleveland

Nr 3 2015

Motstanden mot EØS-avtalen vokser. Nei til EU går inn for å si opp avtalen og lanserer en kampanje for å samle støtte for kravet. Nei til EU mener at en fornyet handelsavtale basert på handelsavtalen fra 1973 vil være det beste alternativet, og forutsetter følgende: Den nye handelsavtalen skal være en avtale mellom to likeverdige […]

Les resten av artikkelen

Ja til kvinnebønder!

Mat 2

Av Jorun Gulbrandsen

Nr 2 2015

– Nedleggelse av småbruk er klimafiendtlig, en fare for folkehelsa, dyrevelferden og en fare for rikets sikkerhet. Det er sterke ord, men jeg mener det, sier Merete Furuberg Regjeringa sier de vil «øke produktiviteten i landbruket». Furuberg forteller om styrt nedlegging av gårdsbruk og om konsekvensene det har på livsviktige områder.

Les resten av artikkelen