Revolusjonens valkyrje – Om Aleksandra Kollontajs liv og virke

Av Sofie Marhaug

Nr 4 2017

Aleksandra Mikhajlovna Kollontaj (1872–1952) var en av Oktoberrevolusjonens hovedpersoner. I anledning revolusjonens hundreårsdag ønsker jeg å gi et innblikk i hennes rolle før, under og etter 1917: Hva var hennes politiske overbevisning, og hvordan kom denne til uttrykk i skrift og handlinger?

Les resten av artikkelen

BAMA-linja – et forsøk på en faglig strategi

Av Roy Pedersen

Nr 4 2017

Det nye spøkelset over Europa er ikke et oppsving for venstresida, men en foreløpig styrking av en nyliberal offensiv med innstrammingspolitikk. Innholdet er høy arbeidsløshet og velferdskutt, angrep på faglige rettigheter og svekking av fagbevegelsen. Dette gir nedtur for sosialdemokratiet, økt fremmedfrykt og rasisme samt framveksten av høyrepopulistiske og høyreekstreme bevegelser ­og partier.

Les resten av artikkelen

Det er sannelig mye som ikke står i Kapitalen!

Av Harald Minken

Ukategorisert

Det er 80 år siden Kapitalen bok 2 ble utgitt på norsk. Les hva oversetteren av den nye oversettelsen, Harald Minken, mener om Kapitalen, spesielt den andre av de to bøkene – etter å ha arbeidet med oversettelsen til og fra i 15 år.

Les resten av artikkelen

Arbeiderbevegelsen i Norge og den unge Sovjetstaten

Av Per Medby

Nr 4 2017

Denne artikkelen diskuterer forholdet mellom norsk arbeider­bevegelse og den unge sovjetstaten fra 1917 til Norges tilslutning til NATO i 1949.

Les resten av artikkelen

Reproduksjonsskjemaene

Av Harald Minken

Nr 4 2017

I forrige nummer av Gnist (nr. 3/2017) prøvde jeg å vise hvordan andre bok av Kapitalen utfyller analysen av kapitalismen i første bok. Jeg unnlot imidlertid da å si noe om den siste tredjedelen av andre bok, kapittel 18–21, som egentlig utgjør et emne for seg. Marx kalte det «reproduksjonen og sirkulasjonen av samfunnets totalkapital». […]

Les resten av artikkelen

Revolusjonens gang

Av Ole Marcus Mærøe

Nr 4 2017

Russland ca. 1900 var et svært imperium, men økonomisk og tekno­logisk tilbakeliggende. Jordbruket var i stor grad føydalt – jorda ble eid av få, rike storbønder. Ca 2/3 av befolkninga var sysselsatt i jordbruket, som utgjorde ca halvparten av Russlands økonomi.

Les resten av artikkelen

Revolusjonens A-Å: Hegemoni

Av Jokke Fjeldstad

Nr 2a 2017

Hegemoni: fra gresk av hegemon som betyr: fører / veiviser / lede / dominere Jokke Fjeldstad er redaksjonsmedlem Foto: thierry ehrmann Hegemoni har blitt brukt noe forskjellig opp gjennom tiden. Hegemoni kan brukes for å beskrive et lands dominans over et annet. Det er også innen marxismen brukt for å vise til arbeiderklassens ledende rolle […]

Les resten av artikkelen

Det postsovjetiske Russland og arven fra 1917

Av Jens Petter Nielsen

Nr 4 2017

Det er ikke vanskelig å forstå at den nye postsovjetiske ledelsen i Russland etter Sovjetunionens sammenbrudd har hatt sterkt behov for en ny tolkning av Den russiske revolusjon som kan forklare sammenhengen mellom landets fortid, nåtid og fremtid. Den trengte med andre ord en historiepolitikk for å forme en ny historisk tradisjon, en ny måte […]

Les resten av artikkelen

Pensjonsreformen: Offentlig ansatte står for tur

Av Arne H. Rolijordet

Nr 4 2017

På landsmøtet i Fagforbundet sist oktober grep forbundsleder Mette Nord inn mot flertallet i salen. De hadde nemlig vedtatt at forbundet for de kommuneansatte skulle kjempe for fortsatt bruttopensjon. Men da ville de ikke lenger ha noe å forhandle på ifølge Nord. Resultatet ble et nytt vedtak med en rekke gode intensjoner om fortsatt gode […]

Les resten av artikkelen

En alliert på Stortinget

Av Unni Kjærnes og Erik Ness

Nr 4 2017

– Allianser på og utafor Stortinget er viktig. Hva vi får til inne på Stortinget, er også avhengig det som skjer utafor, sier nyvalgt stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes til Unni Kjærnes  og Erik Ness fra Gnist-redaksjonen.

Les resten av artikkelen

Oktoberrevolusjonen 100 år

Av Per Medby

Nr 4 2017

I høst er det hundre år siden den russiske Oktoberrevolusjonen fant sted. At Rød Ungdom markerte denne begivenheten med kaffe og kaker, fikk Fredrik Mellem som leder landets største Arbeiderpartilag og styremedlem i Oslo Arbeiderparti, til å gå helt av skaftet. Han skriver følgende: «Oktoberrevolusjonen i Russland 1917, markerte begynnelsen på det største og mest […]

Les resten av artikkelen

Fordeling i en kapitalisme uten vekst

Av Jokke Fjelstad

Nr 3 2017

«Vi er blitt dårligere til å jobbe smartere» advarer Aftenposten oss på forsida 29. mai 2017. Produktivitetsveksten i Norge og resten av den vestlige verden blir svakere, og økonomene frykter for velstanden. Framtidig økonomisk vekst og økt produktivitet brukes som argument for muligheter for en bedre framtid. For at vi kan innføre sekstimersdag, for lønnsutvikling […]

Les resten av artikkelen

Revolusjonens A — Å: Hammerfestkommunen

Av Mathias Bismo

Nr 3 2017

Mathias Bismo, Redkasjonsmedlem i Gnist

Les resten av artikkelen