Artikler

«Kvinnesakskvinne!»

MO201110703119963AR

Nr 1 2014

Kvinnekampen er noe av det Kjersti Ericsson er mest stolt av. Men skulle det blitt en Søstre, Kamerater! 2.0, måtte noen andre skrevet den.

Jenny Dahl Bakken har intervjuet Ericsson som akkurat er fylt 70 år.

Les resten av artikkelen

Plukk barnet opp! (debatt)

white-necked jacobin - brian gratwicke

Nr 2 2014

Det finnes mange grunner til at det enkleste er revolusjon, i dagens kapitalisme.

Les resten av artikkelen

Å løyse opp knuten – levekår, arbeid og verdi – del 3

working from home - shane adams

Nr 2 2014

Hvor skapes verdiene på Internett? I denne siste delen av artikkelen drøfter Ursula Huws skillet mellom produktivt og uproduktivt arbeid.

Dette er del tre av artikkelen Å løse opp knuten – levekår, arbeid og verdi.

Les resten av artikkelen

Å løyse opp knuten – levekår, arbeid og verdi – del 2

piccadilly circus - andy roberts

Nr 2 2014

Hvor skapes verdiene på Internett? I denne artikkelen drøfter Ursula Huws om profitten på internett stammer fra grunnrente eller vareproduksjon.

Dette er del to av tre av artikkelen Å løse opp knuten – levekår, arbeid og verdi.

Les resten av artikkelen

Noveller fra innsiden

Nr 2 2014

Ingvild Hedemann Rishøi: La stå, 2007, 142 sider Historien om fru Berg, 2011, 120 sider Vinternoveller, 2014, 129 sider Oslo: Gyldendal Norsk Forlag Planen var å omtale Vinternoveller. Men Rishøis språk og fortellerstemme er spesiell, den setter deg i nåsituasjoner, i historiens samtid. Jeg ble nysgjerrig på hennes to foregående novellesamlinger og bøkene ble lest […]

Les resten av artikkelen

Tre viktige årbøker

Nr 2 2014

Leo Panitch mfl. (red.). Registering class Socialist Register 2014 London/New York: Merlin Press/ Monthly Review Press, 2013, 325 s. Ved sida av tidsskriftene Monthly Review , New Left Review og International Socialism, er årboka Socialist Register det fremste eksemplet på at en uavhengig, marxistisk tradisjon fortsatt er levende. SR har kommet ut hver eneste år […]

Les resten av artikkelen

Byutvikling, miljø og sosialistiske strategier

201402petternss01

Nr 2 2014

I diskusjonen om hvordan et sosialistisk Norge konkret kunne se ut, er ideen om å oppheve skillet mellom by og land igjen trukket fram.

Men: – Gitt at det skal skje en vekst i bygningsmassen i byområdene, er kompakt byutvikling klart å foretrekke framfor en spredt og arealkrevende utbygging – både ut fra miljømessige og sosiale grunner.

Les resten av artikkelen

I DENNE VERDEN

Nr 2 2014

I denne verden er alt mulig. I denne verden er alt snudd på hodet. Språket er for vrengt når krig er humanisme, demokrati er en patent som skal spres med hard hånd til de som ikke vil mens gribbene venter på sitt bytte. Hykleriet er blitt sannhet. Du har full frihet til ikke å gjøre […]

Les resten av artikkelen

En kamp som må vinnes

Nr 2 2014

Arbeidskjøpere og andre makthavere i havne- Norge har erklært krig mot havnearbeiderne. De støttes av NHO og Bedriftsforbundet. Norsk Transportarbeiderforbund og fagbevegelsen støtter havnearbeiderne, det samme gjør havnearbeidere over hele verden.

Les resten av artikkelen

Fire dikt av Vidar Våde

Nr 2 2014

Vidar Våde (født 1942) er snekker, fagforeningsmann og politisk aktivist, bosatt i Tyssedal. Var blant Rød Valgallianses første kommunestyrerepresentanter etter valget i 1975. Et verv han beholdt i 28 år. Ved kommunevalget i 1983 var Vaade RVs debattant i partilederdebatten.   «Illusjoner?» Stille. Bare sus av bladløse trær. Måkene seiler i vinden. Svakt høres lyden […]

Les resten av artikkelen

Introduksjon til Å løyse opp knuten – levekår, arbeid og verdi av Ursula Huws

Nr 2 2014

De senere årene har flere debattanter på venstresida nærmest avskrevet arbeiderklassens revolusjonære potensiale. Guy Standing, for eksempel, har lansert teorien om det han kaller prekariatet, en klasse mennesker hvis arbeidshverdag er preget av usikkerhet, flyktighet og lønn ned mot eksistensminimum. Dette prekariatet, mener Standing, er den nye farlige klassen for borgerskapet etter at den klassiske […]

Les resten av artikkelen

Jævla polakker

Nr 2 2014

Lasse W. Fosshaug: Over brua Flamme forlag, 2013,136 s Det er sjelden man tar en tilfeldig bok ut av hylla på biblioteket, og det viser seg å være den beste boka man har lest i år. Kan like gjerne slenge på i fjor også. Debutanten Lasse W Fosshaug har skrevet en kort, spennede og lettlest […]

Les resten av artikkelen

Mist ikke lenkene

Nr 2 2014

International Socialist Review ISR er både et papirmagasin og en nettpublikasjon, og kommer med fire fyldige utgaver i året. Det står i en tradisjon som er kjent som «internasjonal sosialisme», og har til oppgave å utvikle sosialistisk teori og praksis både i USA og internasjonalt. Det siste nummeret (91) inneholder bl.a. grundige artikler om venstresidas […]

Les resten av artikkelen

Vitenskap og politikk

Nr 2 2014

Vitenskap og politikk er to områder som er ulike, men som likevel også har klare og tydelige koblingspunkter.

Man kan forsøke å sette opp et enkelt skille om at vitenskap er deskriptivt – dvs. at det handler om å beskrive hvordan verden er, mens politikk er normativt – det handler om å beskrive hvordan man vil at verden skal bli.

Les resten av artikkelen

Innvandring og nye utfordringar

Nr 2 2014

I 2008 gav Knut Kjeldstadli ut boka Sammensatte samfunn – innvandring og inkludering, ei bruksbok for dei som er opptekne av å bidra til ei god, felles framtid i det nye Noreg i ei verd med global migrasjon.

I høve tohundreårsjubileet for Grunnlova spurte Ingrid Baltzersen forfattaren om korleis han ser for seg at Noreg som nasjon vil vera i framtida.

Les resten av artikkelen

Hvordan blir arbeiderklassen et revolusjonært subjekt?

2007-02

Nr 2 2014

Arbeiderklassen er et revolusjonært subjekt, selv om kapitalismen forandrer den. Lebowitz argumenterer for at arbeiderklassen utvikler seg, blir bevisst og forener seg gjennom kamp. Han finner støtte hos Marx.

Les resten av artikkelen

Krigen mot lærerne

Nr 2 2014

Først tok de lærerne i Danmark, med den sosialdemokratiske regjeringen på laget. Det ble tap etter en lang kamp.

Nå prøver de seg på de norske lærerne, med den blå–blå-regjeringa på laget.

Arbeidskjøperne krever total kontroll med en dårligere skole som resultat.

Det blir en varm vår!

Les resten av artikkelen

Rettferdig pensjon?

ebba wergeland figur 1

Nr 2 2014

På ti år er alderspensjonen i norge lagt helt om. de færreste har oversikt over resultatet, og private pensjonsrådgivere har sterk pågang. reformen favoriserer folk med god helse og lett arbeid som lever lenge og kan jobbe lenge. Men store grupper oppdager at de ikke får lov til å gå av tidlig fordi de har tjent for lite. Andre som gir seg før 67 år, taper store penger i årlig alderspensjon. den gamle alderspensjonen skulle erstatte arbeidsinntekten når vi ble gamle. den nye er blitt en privat spareordning. Fra 62 års alder kan vi ta ut penger fra «pensjonsformuen» enten vi er i jobb eller ikke.

Les resten av artikkelen

Jens i Nato (leder)

Nr 2 2014

Det forelå ikke noe mandat fra Stortinget da Stoltenberg erklærte krig, og bombet Libya. Reportasjen i Brennpunkt (NRK) viste at det ikke var så nøye, bare flyene ble kvitt lasta. Flygerne kunne bestemme sjøl hva som var måla.   Sånt blir man generalsekretær i Nato av. Det var Arbeiderpartiet som kuppet Norge inn i NATO […]

Les resten av artikkelen

Innhold

Nr 2 2014

Leder: Jens i Nato     2 Plukk     4 Vidar Våde: Fire dikt    6 Ola Bog: Historien (dikt)    7 Ebba Wergeland: Rettferdig pensjon?     8 Terje Samuelsen og Vegard Holm: En kamp som må vinnes    14 Arild Borgen: Krigen mot lærerne    20 Birger Thurn-Paulsen: I denne verden (dikt)     23 Michael A. Lebowitz: Arbeiderklassen et revolusjonært subjekt?    24 Petter […]

Les resten av artikkelen

Neste side »