Trump, trumpisme og motstand

Av Dennis O’Neil

Nr 2a 2017

Nyhetsbildet preges daglig av hva Trump og regimet hans foretar seg av mer eller mindre skandaløse ting. Men finnes det et mønster i det han står for som kan dekkes av uttrykket trumpisme? All motstanden hører vi lite om, men den er brei, sterk og viser seg i til dels overraskende former.

Les resten av artikkelen

Populisme er navnet på systempartienes forvitring

Av Halvor Fjermeros

Nr 2a 2017

Populisme kan brukes som historiske begrep, men ikke som veiledning til politisk handling. Ordet er tømt for meningsbærende innhold, og det er en avsporing fra nødvendig politisk og organisatorisk arbeid å nedkalle «venstrepopulisme» som tidas løsning.

Les resten av artikkelen

Valgkamp – uten å rødme?

Av Erik Ness

Nr 2a 2017

Det er valgkamp, kamp om innflytelse. Selv om det er sånn at kapitalismen – per definisjon – er borgerskapets bane med produksjon for profitt, som målet for all privat produksjon, utbytting og imperialisme, er det mulig å vinne enkeltsaker og unngå noen byrder i «vårt» system. Det er ikke uvesentlige spørsmål heller: for offentlig velferd, […]

Les resten av artikkelen

Den umoralske kapitalismen

Av Terje Valen

Nr 2 2017

Enrique Dussel1 er relativt ukjent i det radikale  miljøet i Noreg og den anglo-saksiske verda. Dei tre siste Marx-biografane frå denne verda, Jonathan Sperber2, Sven-Eric Liedman3 og Gareth Stedman Jones4, kjenner ikkje til Dussel. Dette til tross for at han er ein levande legende i Latin-Amerika, som ein av grunnleggarane av frigjeringsteologien og ein viktig person i […]

Les resten av artikkelen

To spisser i arbeiderklassen (– hvordan tenkte vi på 1980-tallet?)

Av Kjersti Ericsson

Nr 2 2017

Et av de viktigste spørsmålene å stille for revolusjonære er dette: Hvilke sosiale krefter kan gjennomføre en samfunnsomveltning, og stå i spissen for framtidsrettede kamper i dag? For å kunne svare på det, er det både nødvendig med en analyse av det eksisterende samfunnets vesentlige trekk, pluss konkret kunnskap om det sosiale landskapet slik det […]

Les resten av artikkelen

Abortkrigen

Av Judith Orr

Nr 2 2017

Abortspørsmålet har stått høyt på dagsorden i 2016. Kvinner har stått i spissen for en bølge av motstand mot angrep på allerede begrensede rettigheter og tilgang til abort. På tvers av Europa – fra Irland til Polen – har store menneskemengder tatt til gatene. I USA planlegges det en marsj med en million kvinner når […]

Les resten av artikkelen

Fagbevegelsen som kamporganisasjon – erfaringer fra havnekonfliktene

Av Lars Johnsen

Nr 2 2017

LO og andre hovedorganisasjoner må endres. Vi må ta stilling til om vi skal være interesseorganisasjon, serviceorganisasjon eller kamporganisasjon.

Les resten av artikkelen

Identitetspolitikken står i fare for å tilsløre det store bildet

Av Vigdis Hjorth

Nr 2 2017

Verden roper på en bred sosial bevegelse. Tenk om vi befinner oss like forut for den store forandringen? At vi er mange ensomme sjeler, fremdeles forblindet, men på nippet til å åpne øynene for den store forandringens lys?

Les resten av artikkelen

Revolusjonære syndikalister på Rjukan

Av Joar Tranøy

Nr 2 2017

Revolusjonære syndikalister utfordret makten til ”reformistene”/sosialdemokratiet de første tiårene på 1900-tallet. Artikkelen viser hvordan ”reformistene” innen DNA og LO spilte på lag med kapitalister og statsmakten. Eksemplene er fra Rjukan som i perioden1912–1922 var kraftsenteret for revolusjonær syndikalisme i Norge.

Les resten av artikkelen

Fagforeningsknusing på norsk

Av Morten Svendsen

Nr 2 2017

Fagforeningsknusing har eksistert som fenomen så lenge arbeidstakere har forsøkt å stå sammen og opptre kollektivt. Arbeidsgiverne og kapitalen er ikke veldig glad i at deres styringsrett begrenses og at arbeidstakerne faktisk kommer i posisjon til å kreve en større andel av verdiene som de selv har skapt. Selv om fagforeningsknusing har eksistert lenge, så […]

Les resten av artikkelen

Siste reise til Palestina?

Av Ingrid Baltzersen

Nr 2 2017

Knesset vedtok 6. mars ein ny lov som gjer det ulovleg å gi visum til personar som stør Boikott, Sanksjonar og De-Investering (BDS), eller er medlemmar i organisasjonar som gjer det. Denne lova gjeld også personar som ikkje vil besøka Israel, men områda som ligger under Den palestinske sølvstyremyndigheita (PA), fordi Israel kontrollerer inn- og […]

Les resten av artikkelen

Feminiseringa av arbeids­plassen og proletariseringa av kvinner

Av John Smith

Nr 1 2017

John Smith har vært arbeider på oljeplattform, bussjåfør og ingeniør i telekommunikasjon. Denne artikkelen er ett kapitalen fra boka hans «Imperialism in the twenty-first century» (Monthly Review Press, 2016).

Les resten av artikkelen

Penga eller livet!

Av Jorun Gulbrandsen

Nr 1 2017

Da vi var barn, lekte vi at vi var røvere. Vi hoppa fram med en kruttlappistol og ropte til våre fiender: «Penga eller livet!» Fiendene skulle velge om de ville beholde pengene sine, eller om de satte mest pris på livet sitt. I dag er det ikke lenger en lek. «Myndighetene velger pengene framfor livet». […]

Les resten av artikkelen