Gulfmonarkene – Vestens varige venner?

Av Torgeir Salih Holgersen

Nr 4 2016

Saudi-Arabia og de andre eneveldige konge- og sjeikdømmene rundt Persiagulfen har gjennom den kalde krigen og fram til i dag vært Vestens viktigste allierte i Midtøsten. Vil det fortsette med Trump?

Les resten av artikkelen

Økende misbruk av «arbeidstrening» i butikker

Av John Thomas Suhr

Nr 4 2016

Lønnsbudsjettene i butikkene presses til det ytterste. På forhånd har toppledelse, eiere, kjøpesentre og andre forsynt seg grovt fra driften. Fristelsen til å kompensere med gratis arbeidskraft gjennom NAV-tiltak er stor, og brukes slik vi i HK erfarer i stadig større utstrekning. At dette skulle komme som et plutselig innfall fra varehandelsbransjen om å drive […]

Les resten av artikkelen

Målstyring og demokrati

Av Leidulf Husjord

Nr 4 2016

Målstyring med folkelig makt over målsetting og målemetoder kan bli en sentral del av den demokratiske sosialismen, og er dessuten en kjærkommen anledning til å utfordre elitens styringsrett i dag.

Les resten av artikkelen

Hvorfor Brexit?

Av Ingrid Baltzersen

Nr 3 2016

Dei undersøkingane som er gjort til no, har vist at den fremste grunnen til at dei stemte for å forlata EU, var folkestyre, demokrati, kven skal styra Storbritannia, altså «Who governs Britain». Ting rundt arbeidsinnvandring er grunn nummer to, folkestyre ligger eit godt stykke over som grunn. Men folk har jo tusen grunnar.

Les resten av artikkelen

Slutten for middelklassen?

Av Ursula Huws

Nr 4 2016

I går morges ble jeg plutselig slått (det føltes kroppslig, som et slag) av erkjennelsen at det var veldig sannsynlig at Trump ville vinne det amerikanske presidentvalget. Jeg fulgte halvveis med på morgennyhetene på BBC, mens jeg lagde frokost. Trump brukte ordet arbeiderklassen!

Les resten av artikkelen

Syria og venstresida

Av Stian Bragtvedt

Nr 4 2016

Krigen i Syria har nå vart i over fem år. Nesten like lenge har den anti-imperialistiske venstresida diskutert hva som skjer, og hva vi skal legge vekt på. Synspunktene befinner seg grovt sett på en akse mellom ytterpunktene støtte til det folkelige opprøret eller støtte til Assads kamp mot terror. De første årene var Norge […]

Les resten av artikkelen

Etter Orlando: Kampen fortsetter – men hvilken kamp?

Av Torstein Dahle

Nr 3 2016

Det er et privilegium å leve som homofil i denne epoken da homofile og lesbiske bryter fortielsen, fordømmelsen og undertrykkelsen. Hver eneste av oss gjør noe som er viktig for hele menneskeheten – for all framtid. Hver eneste av oss gir vårt lille bidrag til at livet blir litt friere for menneskene, at flere får […]

Les resten av artikkelen

Det er kaldt i Europa

Av Alf Henriksen

Nr 2a 2016

Intro: Vi lever i et jordisk paradis, stapper i oss hummer og laks og helstekte lam og tømmer i oss amarone og cava og proseco, mens flatskjermene fyller stuene våre med knivskarpe bilder av vettskremte og utsulta medmennesker på desperat flukt fra krig, terror, sult og fornedring.

Les resten av artikkelen

Kapitalismen varer ikkje evig

Av Sam Gindin

Nr 2a 2016

Då Marx sa dei kjende orda om at filosofane hadde tolka verda, men at poenget var å endre ho, då hevda han at det ikkje var nok å drøyme om ei anna verd, eller å forstå korleis ting hang saman her og no. Framfor alt gjaldt det å forstå kven som var hovudkrafta i denne […]

Les resten av artikkelen

Kjøttets politiske økonomi

Av Unni Kjærnes og Gunnar Vitterssø

Nr 3 2016

På verdensbasis har kjøttforbruket per person doblet seg siden FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) startet registrering på 60-tallet. Økningen er problematisk, ikke bare med hensyn til utslipp av klimagasser (særlig metan), men også ut fra ressursbruk, helse og dyrevelferd.

Les resten av artikkelen

Trekker de rike de fattige med seg?

Av Arundhati Roy

Nr 3 2016

– Svaret ligger ikke i ytterkantene, kapitalisme eller sosialisme. Vi kan like gjerne finne det i folkedypet.

Les resten av artikkelen

Hvilken side står vi på?

Av Mariette Lobo

Nr 3 2016

Norge har snart nådd et metningspunkt når det gjelder flyktninger. Det er hovedpoenget til Halvor Fjermeros i Rødt! nr. 2 2016. Riktignok Fjermeros ta imot noen flere kvoteflyktninger, men det gjennomgående poenget i hans innlegg er at Norge ikke må åpne for flere flyktninger. Han stiller seg dermed på feil side i flyktningdebatten ved å […]

Les resten av artikkelen

India: Sult, overflod og kamp

Av Redaksjonen

Nr 3 2016

I dette nummeret presenterer vi en rekke artikler om India. Om mat, om det politiske India, India og WTO, indisk venstreside – og ikke minst Arundhati Roys politiske essay The Trickledown Revolution. Men først litt fakta, og et kart over.

Les resten av artikkelen