Eit land i krise

Av Terje Valen

Nr 2a 2017

I Frankrike har vi i det siste sett at tradisjonelle parti som Sosialistpartiet har blitt sett på sidelinja, Front National med Marine le Pen har styrka seg, og nye valparti som Emmanuel Macron si rørsle «På marsj» har dukka opp og vunne val. Kva har skjedd, kva skjer, kva vil skje?1

Les resten av artikkelen

Årets presidentvalg i Frankrike – et drømmevalg for storkapitalen

Av Daniel Ducrocq

Nr 2a 2017

Den europeiske unionen (EU) har satt mye av rammene for hele utviklingen i Frankrike. En rapport fra Røde Kors Internasjonal, publisert 10.10.13, sier at 43 millioner mennesker i EU ikke har råd til å ernære seg ordentlig. Dette er «den verste humanitære krisen siden 2. verdenskrig», slår rapporten fast.1 Selv om Frankrike ikke er det EU-landet […]

Les resten av artikkelen

Vi trenger en motstands­bevegelse for å redde Jorda

Av John Bellamy Foster

Nr 2a 2017

Klimabevegelsen er sentral, men vi må kjempe på alle fronter, og kombinere bredt forsvar for menneskerettigheter og motstand mot krig og imperialisme, med kampen for å redde Jorden som et sted der mennesker kan leve.

Les resten av artikkelen

Mer enn klasser

Av Erik Ness

Nr 3 2017

Kapitalismen vil ikke knuses men leve videre i en annen, alltid undertrykkende variant hvis vi ikke har flere tanker i hodet: klassekamp, sosialismen som mål og breie allianser. Usynliggjøres kvinner og grupper som innvandrere, homoer, samer og andre kapitalismen undertrykker og diskriminerer, vil borgerskapet fortsette å vinne.

Les resten av artikkelen

Demokratisk konføderalisme – Løysinga på krisa i Syria?

Av Ingrid Baltzersen

Nr 3 2017

Frå 2012 har revolusjonen i Rojava (Vest-Kurdistan) pågått, etter starten i Kobanê 19. juni det året. Styrkane til Det demokratiske einskapspartiet (PYD) frigjorde Rojava frå Assad sine styrkar, og måtte etter kvart forsvara området mot mange og ulike fiendar: Assad-regimet, Tyrkia, Jabhat al-Nusra, IS og andre opprørsgrupper. Gnist har intervjua med-leiar for Føderasjonen som er […]

Les resten av artikkelen

Vi gir oss aldri

Av Lars Ove Seljestad

Nr 3 2017

Lars Ove Seljestad, Forfatter fra Odda. Debuterte i 2006 med romanen Blind og har siden gitt ut en rekke bøker. I 2013 ga han ut Storspring. Eit fabrikkdikt som var hans lyrikkdebut. I høst kommer romanen Ta hand om deg. Diktet Vi gir oss aldri er skrevet i forbindelse med sykehuskampen i Odda. Foto: Niklas-Lello […]

Les resten av artikkelen

Klokkene ringer

Av BirgerThurn-Paulsen

Nr 3 2017

Klokkene ringer med foruroligende klang. Sablene slipes. Brecht skrev dette på slutten av 20-tallet. Det har ikke mistet sin gyldighet: «Urettferdigheten går i dag trygt omkring. Undertrykkerne planlegger de neste titusen år. Volden sverger: Det som er forandrer seg aldri. Ingen stemme overdøver maktens stemme. Og på markedet sitter utbytterne: Nå først begynner vi.»

Les resten av artikkelen

Det politiske utsagn

Av Ronny Kjeldsberg

Nr 3 2017

Politiske utsagn er ofte en blanding av deskriptive og normative. Det krever en forståelse av hvilke sider eller elementer i utsagnet som er hva for den som ønsker å forstå det. Hvis man mislykkes med det, kan man både narre seg selv, og man kan bidra til en utvikling i motsatt retning av det man […]

Les resten av artikkelen

Korea – Hvem truer hvem?

Av Unni Kjærnes og Per Medby

Nr 2a 2017

Både Nord-Korea og Sør-Korea er mye i nyhetene om dagen. USA og Nord-Korea ser ut til å hisse hverandre opp stadig mer. I nord er det familiefeider med drap. Samtidig virker det som det er dype konflikter i Sør-Korea, med en president som måtte gå av og stilles for retten for korrupsjon. Vi ønsket å […]

Les resten av artikkelen

Trump, trumpisme og motstand

Av Dennis O’Neil

Nr 2a 2017

Nyhetsbildet preges daglig av hva Trump og regimet hans foretar seg av mer eller mindre skandaløse ting. Men finnes det et mønster i det han står for som kan dekkes av uttrykket trumpisme? All motstanden hører vi lite om, men den er brei, sterk og viser seg i til dels overraskende former.

Les resten av artikkelen

Populisme er navnet på systempartienes forvitring

Av Halvor Fjermeros

Nr 2a 2017

Populisme kan brukes som historiske begrep, men ikke som veiledning til politisk handling. Ordet er tømt for meningsbærende innhold, og det er en avsporing fra nødvendig politisk og organisatorisk arbeid å nedkalle «venstrepopulisme» som tidas løsning.

Les resten av artikkelen

Valgkamp – uten å rødme?

Av Erik Ness

Nr 2a 2017

Det er valgkamp, kamp om innflytelse. Selv om det er sånn at kapitalismen – per definisjon – er borgerskapets bane med produksjon for profitt, som målet for all privat produksjon, utbytting og imperialisme, er det mulig å vinne enkeltsaker og unngå noen byrder i «vårt» system. Det er ikke uvesentlige spørsmål heller: for offentlig velferd, […]

Les resten av artikkelen

Den umoralske kapitalismen

Av Terje Valen

Nr 2 2017

Enrique Dussel1 er relativt ukjent i det radikale  miljøet i Noreg og den anglo-saksiske verda. Dei tre siste Marx-biografane frå denne verda, Jonathan Sperber2, Sven-Eric Liedman3 og Gareth Stedman Jones4, kjenner ikkje til Dussel. Dette til tross for at han er ein levande legende i Latin-Amerika, som ein av grunnleggarane av frigjeringsteologien og ein viktig person i […]

Les resten av artikkelen