Venstre–høyre-aksen kaputt? Hva nå?

Av Stian Bragtvedt

Nr 4 2016

– Det 20. århundret var preget av klassekamp på arbeidsplassene, i velferdsstaten og i samfunnet. Det var en offensiv venstreside med et prosjekt. Nå er vi på defensiven, presset inn i et hjørne og prøver så godt vi kan å forsvare det som er oppnådd, selv om mye av det kollapser rundt oss, sier Chrisstos […]

Les resten av artikkelen

Normalarbeidsdagen: Verdt en kamp!

Av Jorun Gulbrandsen

Nr 4 2016

I januar 2016 leverte Arbeidstidsutvalget sin innstilling. De ønsker at folk skal ha lengre arbeidsdager og jobbe flere helger, hva som er nattarbeid skal forminskes, arbeidsgiverne skal ha mer makt og fagforeningene mindre.

Les resten av artikkelen

Provokatøren

Av Øyvind Bremer Karlsen

Nr 4 2016

To lange kassakøar. Det var gunstig. Så valde han rett kø, mannen var rimeleg sikker på at det var rett kø. Kassadama hadde lyst, halvlangt hår, var i trettiåra og passa til beskrivelsen. Ho i den andre kassa var middelaldrande. Da køen langsamt bevega seg framover, fekk han eit glimt av namneskiltet som kassadama hadde […]

Les resten av artikkelen

Intern konflikt eller aggresjonskrig?

Av Aslak Storaker

Nr 4 2016

Skyldes krigen i Syria primært interne motsetninger eller imperialistisk aggresjon? Det er et vanskelig spørsmål, og åpenbart er begge deler viktig. Men det er den imperialistiske aggresjonen vi i Norge bør fokusere på å gjøre noe med.

Les resten av artikkelen

Delingsøkonomien og den nye hverdagen

Av Jokke Fjeldstad

Nr 4 2016

2007 var det året som endret framtida. Apple lanserte iPhonen. Den store økonomiske krisa hadde begynt. Begge deler preger verden fortsatt idag.

Les resten av artikkelen

Det europeiske venstre

Av Anja Ariel Tørnes Brekke

Nr 4 2016

På Popvenstre 27. august ledet Ekman samtalen mellom Bhaskar Sunkara, Pablo Bustinduy, Christos Giovanopoulos og Pernille Skipper om veier videre for Europas radikale bevegelser. I dette intervjuet svarer hun på hva hun selv mener om hva som skjer i Europa, og utviklingen vi ser i EU, hvem venstresida i Skandinavia burde lære av og hvilke […]

Les resten av artikkelen

Angrep på demokratiet

Av Terje Alnes

Nr 4 2016

Det feier en kraftig avdemokratiseringsvind over landet. Profesjonspolitikere har alliert seg med byråkrater og næringsinteresser i det som i praksis er et angrep på demokratiet.

Les resten av artikkelen

Israels energistrategi og Norge

Av Peder Martin Lysestøl

Nr 4 2016

Den blå-blå regjeringen vil at Norge igjen skal spille en nøkkelrolle i det israelske koloniserings-prosjektet. Det viktige strategiske spørsmålet som står på dagsorden, er kampen om energisikring for Israel og Israels muligheter til å bli en stor gasseksportør.

Les resten av artikkelen

Hvem er den indiske bonden?

Av Jostein Jakobsen og Kenneth Bo Nielsen

Nr 4 2016

I forrige utgave av Rødt! hadde Unni Kjærnes en inngående analyse av matsikkerhet, sult og utfordringer i landbruket i India. Vi mener det er viktig å forstå nyere utvikling i det rurale India som både mangfoldig og motstridende. Noe av denne kompleksiteten viser vi her ved å spørre hvem den indiske bonden faktisk er. Vi […]

Les resten av artikkelen

Med Trump i førersetet

Av Dennis O’Neil

Nr 4 2016

Mot alle odds og forventninger: Trump blir president. Folk er i sjokk – og tar til gatene. Hva vil et Trump-regime bety? Hva slags motstand er nødvendig – og mulig å bygge. Som alltid i USA er det to sider av virkeligheten som ligger tett opp under overflaten, nemlig klasse og rasisme

Les resten av artikkelen

Plukk

Av Redaksjonen

Nr 4 2016

Værnes Rødt tar skarp avstand fra planene om at USA skal stasjonere 300 marinesoldater på Værnes. – Dette betyr i praksis å opprette en amerikansk militærbase i Norge, sier Marielle Leraand, nestleder i Rødt. Dette er klart i strid med baseerklæringen som ble utformet da Norge ble med i NATO i 1949. Den slo fast […]

Les resten av artikkelen

Gulfmonarkene – Vestens varige venner?

Av Torgeir Salih Holgersen

Nr 4 2016

Saudi-Arabia og de andre eneveldige konge- og sjeikdømmene rundt Persiagulfen har gjennom den kalde krigen og fram til i dag vært Vestens viktigste allierte i Midtøsten. Vil det fortsette med Trump?

Les resten av artikkelen

Økende misbruk av «arbeidstrening» i butikker

Av John Thomas Suhr

Nr 4 2016

Lønnsbudsjettene i butikkene presses til det ytterste. På forhånd har toppledelse, eiere, kjøpesentre og andre forsynt seg grovt fra driften. Fristelsen til å kompensere med gratis arbeidskraft gjennom NAV-tiltak er stor, og brukes slik vi i HK erfarer i stadig større utstrekning. At dette skulle komme som et plutselig innfall fra varehandelsbransjen om å drive […]

Les resten av artikkelen