Demokrati, kapitalisme og deltakerøkonomi

PARECON

Av Paul Rækstad

Nr 1 2015

I artikkelen «Om sosialistisk metode» diskuterer Oscar Dybedahl en rekke forskjellige spørsmål rundt sosialistisk samfunnskritikk. Jeg synes tankene hans er både viktige og interessante, og jeg er enig med han i at en form for kritikk av kapitalismen er en forutsetning for diskusjoner av dets alternativer. Her vil jeg snakke om en kort kritikk han […]

Les resten av artikkelen

De nye handelsavtalene

Foto: https://www.flickr.com/photos/mehr-demokratie/

Av Rolv Rynning Hansen

Nr 1 2015

Diskusjoner om handelsavtaler framstår som en rein bokstavsalat til tider. Men hva er det som driver fram avtalene? På tjenester er det ikke toll. Derfor blir disse avtalene ikke til tradisjonelle handelsavtaler, men til avtaler som skal regulere landenes rett til å regulere.

Les resten av artikkelen

Er det ikke deilig å ha noen å elske?

Foto:thierry ehrmann/Flickr

Av Ellen Engelstad

Nr 1 2015

Det sterkeste våpenet vi har mot markedskreftene akkurat nå er entusiasme. Det kunne vært verre. Derfor må vi møte Syrizas seier i Hellas med støtte og solidaritet, ikke avmålt og kritisk.

Les resten av artikkelen

16,9 prosent – hva får man for det?

Foto: Fagforbundet Ungdom

Av Christina Beck Jørgensen

Nr 1 2015

Å kjøpe 16,9 prosent av en bil eller hus er umulig. Allikevel er det nettopp den stillingsprosenten jeg og mange andre som jobber i helsesektoren, får. Mange ønsker å jobbe fulltid, men får bare deltidsstillinger. Mange jobber kanskje på 3–4 forskjellige steder for å kunne jobbe tilsvarende full stilling. Hadde ansatte fått fast jobb tilsvarende […]

Les resten av artikkelen

Retten til å være menneske

Foto: GGAADD

Av Kjersti Ericsson

Nr 1 2015

Da Kjersti Ericsson ble 70 år i fjor, ble hun spurt om bursdagsønske, og svarte: Et seminar om sekstimersdagen! Det arrangerte tidsskriftet i samarbeid med Aksjonskomiteen for sekstimersdagen. Fullt hus på Litteraturhuset. Dette er innledninga hun holdt.

Les resten av artikkelen

60 år siden slaget ved Dien Bien Phu

Vo_Nguyen_Giap,_Vietminh_forces,_1944

Av Per Velde

Nr 4 2014

Vietnamesernes seier over franskmennene i 1954 gav gjenlyd over hele verden. Det var den første krigen hvor de koloniserte hadde nedkjempet kolonimakta. I andre kolonier så de nå at dette var mulig. Og samme høst begynte algerierne sin frigjøringskrig.       

Les resten av artikkelen

Nærmare katastrofen

Foto: Christiaan Triebert

Av Mathias Cederholm

Nr 1 2015

Etter to år med borgarkrig i Syria er stoda i Midtausten radikalt endra. Stormaktene står mot kvarandre, sekterismen herjar, og mange spår katastrofe. Venstresida er like delt som dei politiske elitane – kva skjedde, korfor, kva bør gjørast?

Les resten av artikkelen

Oddaprosjektet for sekstimarsdagen

Odda 5

Av Terje Kollbotn

Nr 1 2015

Raudt Odda har tatt initiativ til å få utgreidd korleis sekstimarsdagen kan gjennomførast i industrisamfunnet Odda. I arbeidsgruppa har det vore med kvinner og menn med erfaring frå ulike deler av fagrørsla og kvinnekampen. Planutkastet vil bli presentert som eit debattgrunnlag i samband med kvinnedagen 8. mars.

Les resten av artikkelen

En EU-statsråd til å bli kvalm av?

Foto: UD

Av Heming Olaussen

Nr 1a 2015

Når hoveddøra inn til EU er stengt, gjelder det å få mest mulig inn bakdøra. Regjeringa tilpasser Norge maksimalt til EU.

Les resten av artikkelen

Et statsbudsjett som omformer velferdsstaten

Foto: Bill Joseph

Av Arne Byrkjeflot

Nr 1a 2015

– Vi går fra rett til arbeid og rett til trygd når inntekta svikter, til arbeidsplikt og aktivitetsplikt for å få trygd. På engelsk kaller samfunnsforskere dette å gå fra welfare til workfare. I Norge er det dessverre blitt vanlig å kalle dette for arbeidslinja. Hvem kan være mot å få flere i arbeid? Forfatteren […]

Les resten av artikkelen

Innvandring og nye utfordringar

Foto: LNU Foto

Av Ingrid Baltzersen

Nr 3 2014

I 2008 gav Knut Kjeldstadli ut boka Sammensatte samfunn – innvandring og inkludering. Ingrid Baltzersen spurte Knut Kjeldstadli i forrige nummer om korleis han ser for seg at Noreg som nasjon vil vera i framtida. Dette er del 2 av intervjuet med utgangspunkt i grunnlovsjubileet.

Les resten av artikkelen

Blåblå landbrukspolitikk

Foto: Torbjørn Tandberg/Landbruks- og matdepartementet

Av Unni Kjærnes

Nr 1a 2015

Regjeringas landbrukspolitikk kan få noen dramatiske følger. Men ikke alt er et brudd med de forrige regjeringene. En del av det Sylvi Listhaug foreslår, er en videreføring av tendenser som allerede var der.

Les resten av artikkelen

Blir det krig i Europa?

1 2015

Av Stian Bragtvedt og Erik Ness

Nr 1 2015

Spørsmålet i tittelen er feil stilt. Det er krig i Europa og har vært det lenge. Hver dag dør flere titalls mennesker i Ukraina. Stormaktene er kraftig involvert. USA og EU blander seg inn i for å utvide sin innflytelses-sfære og svekke Russland. Som alltid spiller olje og energi en viktig rolle. Ukraina er transitland […]

Les resten av artikkelen