Revolusjonens A-Å: Kvinnelønna

Av Jokke Fjeldstad

Nr 1 2017

Kvinnelønn: at kvinner lønnes lavere ut ifra kjønn Uavhengig av yrke, utdanningsnivå og sektor finnes det lønnsforskjeller mellom kvinner og menn som må forklares med kjønn. Selv om menn og kvinners inntektsforskjeller korrigeres for arbeidstid, utdanning og ulikheter i ansiennitet, finner man lønnsforskjeller mellom kjønnene.

Les resten av artikkelen

Den lange depresjonen

Av Mark Kilian

Nr 4 2016

Mark Kilian fra de Socialist, et nederlandsk sosialistisk tidsskrift, snakket med Michael Roberts om den nye boka hans The long depression, om den nåværende økonomiske stagnasjonen, utsiktene til en ny resesjon og kapitalismens utveier.

Les resten av artikkelen

Derfor feila «sosialismen for det tjueførste hundreåret»

Av Eva María

Nr 1 2017

Den bolivariske revolusjonen forbetra livet til millionar, men klarte aldri å utfordre sjølve grunnlaget for kapitalismen.

Les resten av artikkelen

En partisekretær krysser sitt spor

Av Stian Bragtvedt og Unni Kjærnes

Nr 1 2017

Hva skal til for å drive en radikal, revolusjonær venstrebevegelse i Norge i dag? Hvordan få et parti til å bli en mobiliserende og effektiv organisasjon som skaper engasjement. Unni Kjærnes og Stian Bragtvedt har intervjuet Mari Eifring.

Les resten av artikkelen

Det internasjonale bærekraft-begrepet og Cuba

Av Kaare Vennerød

Nr 4 2016

I boken til Jan Strömdahl, Kubas omställning till ekologisk hållbarhet (Forlaget Langholmen, 2016) sier han at «Cuba remains the only sustainable country in the world». – Etter å ha lest boken måtte jeg bare hive meg på toget til Stochholm for å møte forfatteren.

Les resten av artikkelen

Strindberg om arbetet

Av August Strindberg

Nr 1 2017

– Vad sa ni till mannen där borta? – Jag sa, att han skulle arbeta fortare. – Vilken rätt har ni att befalla över honom? – Jag betalar honom för det. – Hur mycket betalar ni honom för det? – 10 kronor om dagen. – Varifrån får ni pengarna att betala honom med? – Jag […]

Les resten av artikkelen

Populisme einaste vegen for venstresida i Italia?

Av Monica Quirico

Nr 4 2016

Lokalvala i juni i år markerte eit vendepunkt i italiensk politikk, der Femstjerners-rørsla overtok styringa av viktige byar som Roma og Torino (Gramscis by) etter Det Demokratiske Partiet. Femstjernersrørsla klarte dei siste åra å bygge seg opp på populistiske kjensler som er resultatet av skandalar og korrupsjon gjennom mange år. Dei har stått fast på […]

Les resten av artikkelen

Rødt! slår gnister!

Av Ingrid Baltzersen

Nr 1 2017

Bladet du held i handa, er første utgåve etter navnebyttet frå Rødt! til Gnist. Tidsskriftet blei starta av AKP som Røde Fane i 1972. I 2005 bytta me navn til Rødt!, for å favna vidare. To år etter blei partiet Rødt stifta, berre et utropsteikn skilte. Me vil vera ein av dei små gnistane som […]

Les resten av artikkelen

plukk

Av redaksjonen

Nr 1 2017

«Street Cleaner» av Banksy. (Foto: Dan Brady) Lavtlønte i privat sektor En ny Fafo-rapport viser at Norge ikke lenger er et land med små forskjeller mellom folk. Norge er i kraftig endring, og de lavest lønte taper. Lønna til de lavest lønte i privat sektor har nærmest stått stille siden 2008, i følge en ny Fafo-rapport. Nå […]

Les resten av artikkelen

80 år siden borgerkrigen: Spania i våre hjerter …

Av Per Velde

Nr 4 2016

80 år er lenge siden, men i dagens Spania er borgerkrigen fortsatt en mørk og uoppgjort fortid, i sterk kontrast til det gjengse mediebildet av landet hos oss med sol, sommer og Kanariøyene. Bare sjelden ser man noe om borgerkrigen hvor en halv million ble drept.

Les resten av artikkelen

Venstre–høyre-aksen kaputt? Hva nå?

Av Stian Bragtvedt

Nr 4 2016

– Det 20. århundret var preget av klassekamp på arbeidsplassene, i velferdsstaten og i samfunnet. Det var en offensiv venstreside med et prosjekt. Nå er vi på defensiven, presset inn i et hjørne og prøver så godt vi kan å forsvare det som er oppnådd, selv om mye av det kollapser rundt oss, sier Chrisstos […]

Les resten av artikkelen

Mist ikke lenkene! For de mørke kvelder

Av Tore Linné Eriksen

Nr 4 2016

Når de mørke kveldene setter inn, og tv-kanalene bare sender slappe serier, er det godt at det finnes alternativer. Denne spalta følger derfor opp med lenker til filmer, dokumentarprogrammer og forelesninger som bidrar til klokskap og kampvilje. Det er en uslåelig kombinasjon. En dråpe luksus La oss starte med noe på norsk. I mediene i […]

Les resten av artikkelen

Normalarbeidsdagen: Verdt en kamp!

Av Jorun Gulbrandsen

Nr 4 2016

I januar 2016 leverte Arbeidstidsutvalget sin innstilling. De ønsker at folk skal ha lengre arbeidsdager og jobbe flere helger, hva som er nattarbeid skal forminskes, arbeidsgiverne skal ha mer makt og fagforeningene mindre.

Les resten av artikkelen