KOMMUNISMEN funker BEST!

Av Tron Øgrim

2007-03A

Det finnes mengder av kommunistiske modeller innafor de høyt utvikla kapitalistiske samfunna åsså, fx Norge.

Skrevet 7. mai 2006


De er der fordi:

  • + FOLK VIL HA DEM (inklusive mange som stemmer Fremskrittspartiet!)
  • + FOLK SLÅSS FOR DEM!
  • + DE FUNGERER GODT!

Jeg minner om at KOMMUNISME, i følge Marx og Lenin, er definert som et samfunn der man «arbeider etter evne, får etter behov».

+ Legg merke til at det er ikke BETALING; ikke om du er RIK ELLER FATTIG, ikke PENGER, som skal definere HVA DU FÅR. Det er DINE BEHOV som definerer hva du får.

+ Heller ikke om du ARBEIDER MYE ELLER LITE (eller ikkeno!) eller om arbeidet ditt er HØYT ELLER LAVT BETALT, skal definere hva du får.

Eksempel på kommunisme praktisert innafor det nåværende norske kapitalistiske samfunnet:

+ SJUKEHUSSEKTOREN. Du skal få store og alvorlige operasjoner, UT FRA DINE MEDISINSKE BEHOV FOR DET. Mange av oss har fått sånne operasjoner.

I USA derimot, må du betale for det, evt. ha private forsikringer eller arbeidsgivere som betaler for det. Hvilke sjukehus du blir innlagt på og hvilke leger du behandles av, bestemmes også av hva du kan BETALE, altså av (det kapitalistiske) MARKEDET.

Sjukehussektoren er ikke noe eksempel på «perfekt kommunisme»! Men den funker hælvetes mye bedre for oss vanlige arbeidsfolk enn fx den amerikanske. Det syns bl.a. på levealderen i Norge og USA! Mange av oss ville vært daue nå, dersom vi hadde hatt det amerikanske kapitalistiske systemet i sjukehussektoren.

Det er en KLASSEKAMP i gang i sjukehussektoren. Mektige kapitalistiske interesser VIL kapitalisere den. De vil fx privatisere den, innføre mer og mer BETALING, heve taket for gratisbehandling og gratis MEDISINER osv.

Hvem er mot det? Vanlige arbeidsfolk, ansatte i sektoren og alle oss andre. Hvorfor? Fordi vi innser at KOMMUNISTISKE PRINSIPPER FOR BEHANDLING AV SJUKE ER I VÅRE INTERESSER, KAPITALISME er IKKE i våre interesser. (Enten vi kaller oss «kommunister» eller ikke!)

Et helt parallelt eksempel:

+ SKOLESEKTOREN. I følge prinsippene for FOLKESKOLEN har det offentlige PLIKT til å skaffe ALLE BARN undervisning PÅ DERES PREMISSER (det Marx kaller: Ut fra behov.).

Hvis du altså er ordblind eller er lam og må ligge på ryggen, skal kostnadene til undervisninga IKKE bæres av DEG (eller din familie). DU SKAL HA ETTER DINE BEHOV.

Skolen skal være like bra enten du er rik eller fattig, i byen eller på landsbygda, osv.

Igjen er det en KLASSEKAMP om dette. Alt fra privatskoler til mer foreldrebetaling til mer betaling for lærebøker osv. HVEM vil KAPITALISERE skolen? (Gjett hvem: KAPITALEN!)

Hvem er MOT? Vi eiendomsløse og arbeidende, proletariatet og de arbeidende klassene. Vi vil ha KOMMUNISTISK skole (enten vi er kommunister eller ikke.).

Jeg kunne fortsette med å nevne:

+ FOLKEBIBLIOTEKENE. En kommunistisk institusjon, og kapitalistene og FrP vil gjerne TA VEKK allmenningsretten (en gammal KOMMUNISTISK rett, skreiv Marx og Engels) til å låne alle slags dyre bøker GRATIS, UTEN BRUK AV PENGER.

+ BRANNVESENET. Brenner det hos deg (hjemme, på jobben, på hotellet …) skal ikke pengene bestemme at brannfolka kommer, og de skal redde deg koste hva det koste vil, uten noen rekning etterpå. (Brannmannen på bilen kan godt stemme FRP! Som brannredder gjør han likevel KOMMUNISTISK arbeid.)

Ei anna form for kommunisme finnes i frivillig kollektivt arbeid, DUGNADSARBEID.

Norge er BYGD på DUGNAD. Jeg skal ikke trekke fram gamle eksempler – (Mange av dere kjenner mengder av sånne!) men trekke fram et par nye:

+ LINUX. Et gratis alternativ til Microsoft (storkapital, støtter Bush!) utvikla ved fritt delt gratisarbeid av tusener av programmerere – noen av de viktigste initiativtakerne er raddiser og marxistisk inspirerte (fx Stalman).

Igjen fins det klassekamp her. Microsoft-interessene har tilmed gjort politiske framstøt for å FORBY bruk av frivillig skapt dugnadsprogramvare! Linux-tilhengera slåss i mange land (bl.a. Norge) for å få dyr kapitalistvare UT av skoler, offentlig sektor osv.

+ WIKIPEDIA. Et gratis alternativ til «betal-leksikon" Som Encyclopedia Britannica, Store Norske Leksikon) som er utvikla av kapitalistiske konserner og som du må BETALE for å lese på nett. Wikipedia er skrivi av FRIVILLIGE som jobber GRATIS (se fx Tøgrims artikkel om Nepals Kommunistiske Parti (maoistene) med den største lenkesamlinga jeg kjenner til noe sted på nettet om den bevegelsen!).

Wikipedia inneholder akkurat nå mer enn 4 millioner artikler på over 200 språk (men de fleste Wikipediaene, de med over 10 000 artikler, er på 40 språk, deriblant BOKMÅL med 60 000, NYNORSK med 15 000, ESPERANTO med over 40 000 og ISLANDSK med 10 000) og skrives av 2 millioner registrerte frivillige (+ en god del anonyme folk som ikke vil registrere seg.).

Oppi Wikipedia fins kapitalistiske interesser, som bl.a. vil innføre REKLAME, men flertallet har til nå gått mot.

Wikipedia blir åsså angripi fra utsida (fra forlagsindustrien) som ikke-troverdig, dårlig, osv. Enten det er noe i det eller ikke (svaret er både-og, som i mye dugnadsarbeid!) så nevner de ikke hovedargumentet – WIKIPEDIA ER GRATIS, OG DU HAR LOV TIL Å SKRIVE AV; KLIPPE OG LIME FRA ALLE ARTIKLENE.

Ut fra prinsippet om at ALL KUNNSKAP I VERDEN SKAL VÆRE GRATIS OG ALLE MENNESKERS FELLESEIE.

Og hva kaller vi det, da? Marx kalte det KOMMUNISME.

Amerikanerne som starta Wikipedia er langt fra «kommunister»! (Sjøl om noen av dem hører til venstrefløya av datafolk som starta LINUX, og marxistiske ideer om alles rett til informasjon og motstand om informasjon som EIENDOM prega starten av Wikipedia-modellen.)

Men Wikipedia er en KOMMUNISTISK DUGNAD, ei KOMMUNISTISK ALLMENNING, uansett.

Kommunismen fins rundt oss, den! Den er «isprengt» kapitalismen, akkurat som kapitalismen fantes i stumper og biter innafor den seine føydalismen.

Det betyr ikke at kommunismen «gror» fram av det kapitalistiske samfunnet ved litt mindre betaling i skolene, litt mer linux, osv.

For at kommunismen VIRKELIG skal bli prinsippet som reorganiserer HELE Verdenssamfunnet trengs en serie store revolusjoner. Bl.a. må BUSH vekk, og tror noen at han sprekker som ei såpeboble, bare vi tar på'n?

Men mange av ELEMENTENE som vi kan bruke til å bygge kommunisme – ARBEIDE ETTER EVNE, FÅ ETTER BEHOV! Fins alt rundt oss.

Men kapitalistene og deres politikere og intellektuelle vil sjølsagt ikke at vi skal SE disse elementene og bruke RETT NAVN PÅ DEM!

med beste kommunistiske hilsener
Tøgrim