«Kommunisme» er ikke noe Marx fant på

Av Tron Øgrim

2007-03A

Kjære kam Jokke
Du skriver: «For det er jo langt flere enn Marx som har kalt, og kaller, dette for kommunismen.»

skrevet 9. mai 2006


Tøgrim: Og DET er et viktig poeng!

KOMMUNISME er ikke noe «Marx fant på» eller noe i og for seg «marxistisk»!

+ Marx&Engels kalte sitt program i 1848 for DET KOMMUNISTISKE MANIFEST fordi ordet var kjent og forstått PÅ FORHÅND; FØR det var marxister.

+ Som jeg skreiv i et tidligere brev, frykta jo faktisk herskerne i Spania og Portugal og slavehandlerne i Sør-Amerika at kontinentet skulle bli «KOMMUNISTISK» før år 1800!

+ Christania-bohemen og mange anarkister i Norge kalte seg «Kommunister» seint på 1800-tallet.

+ Den viktigste nynorsk-redaktøren i Norsk historie, Rasmus Steinsvik, kalte sitt blad FEDRAHEIMEN for «Kommunistisk-anarkistisk tidsskrift» (eller lignende – jeg har ikke referansen her) på 1880-tallet, og på 20-årsdagen for Pariskommunen trykket han forsida helt i rødt! (Paris KOMMUNEN – kommunisme. ok?)

+ Storkapitalisten som beherska Oslo by, Olav Donsum, averterte i avisene i Christiania i 1878 etter «kommunistene» som sto bak det store opprøret i byen det året …

+ KOMMUNISME blei i Christiania på 1870-tallet, som i Tyskland og Frankrike på 1840-tallet, oppfatta som den sinteste og mest radikale politiske retninga i ARBEIDERKLASSEN.

(Den store franske revolusjonære opprøreren Blanqui, som aldri var marxist, kalte seg KOMMUNIST. I USA blei Marcus Thrane Blanquistisk kommunist.)

(Et medlem av Kommunistforbundet til Marx og Engels var forresten på gjennomreise i byen i 1848 eller 49 …)

+ Lederen for høyrefløya i Venstre, Astrup, argumenterte på 1890-tallet for at arbeiderne i Norge måtte ikke få stemmerett ENNÅ, for da kom landet til å bli «kommunistisk» innen 20 år!

+ Han tok ikke så feil heller – i hvert fall var landets største PARTI, DNA, med på stiftelsesmøtet i DEN KOMMUNISTISKE INTERNASJONALE i 1918! (Der var DNA nest største parti, ette bolsjevikpartiet!) Og DNA kalte seg KOMMUNISTISK i programmet sitt, ihvertfall til 1932 …

+ De fleste marxister, derimot, kalte seg opp til 1914 SOSIALDEMOKRATER (inklusive bolsjevikene i Russland!) Men da Lenin i 1914 oppdaga at verdens mest berømte sosialdemokratiske parti, det tyske, hadde STØTTA krigen (akkurat som Norges viktigste sosialistiske parti, SOSIALISTISK Venstreparti, støtter krigen i Afghanistan!) sa han at nå kunne han ikke bruke det ordet lengre, han ville kalle seg KOMMUNIST isteden.

Saka er at KOMMUNISME er MINST TO TING, som har eksistert før og uavhengig av marxismen:
+ EI SAMLING IDEER (en «ideologi») som går ut på at det ikke skal finnes klasseskiller, rike og fattige, privat eiendomsrett til rikdommene skapt av naturen og arbeidet!

Marx, Engels og Lenin FANT IKKE OPP disse ideene, de presiserte dem, fx:

+ IKKE PRIVAT EIENDOM TIL PRODUKSJONSMIDLER
+ ARBEIDE ETTER EVNE, FÅ ETTER BEHOV

Dessuten er kommunismen EI SAMFUNNSFORM OG EN ØKONOMI som bygger på dette (eller riktigere: Mange forskjellige, mulige og virkelige, samfunnsformer og økonomier som bygger på dette).

+ Det har i flere hundre år eksistert kristen-kommunistiske kolonier. Noen av dem har vært svært vellykka, i hvert fall ut fra økonomiske kriterier. (Om du og jeg ville ønske å underordne oss de formene for personlig disiplin (eller «ufrihet» som dette krever er et anna spørsmål).

+ Jeg har argumentert for at Linux og Wikipedia er eksempler på kommunistisk ØKONOMI (ingen privat eiendomsrett!) ARBEID (ingen betaling – arbeide etter evne, og fritt arbeid, ingen arbeidstvang!) og kommunistisk IDEOLOGI (ingen skal profitere på nødvendig menneskelig utvikling, kunnskap er for ALLE, «ingen rike og ingen fattige».)

+ Jeg har argumentert for at fx skolevesenet, helsevesenet og bibliotekene i Norge er bygd opp ut fra sterk støtte til kommunistiske ideer om fordeling i befolkninga.

For å si dette på en annen måte,
+ KOMMUNISME er ei SAMFUNNSFORM som fins i VIRKELIGHETA, har eksistert så lenge mennesker har eksistert og trolig vil eksistere minst like lenge, og ikke noe «påfunn» verken av Marx, Stalin eller RV!

+ Like lite som KAPITALISME er noe Marx «fant på» da han skreiv KAPITALEN, er KOMMUNISME noe han «fant på» da han skreiv «Det kommunistiske manifest»!

– mi oppfatning –

(Sosialisme derimot – hva faen for slags skitt er DET? Og har det eksistert noen gang, anna enn som i beste fall kompromiss, i verste fall bløff? Nord-Korea og Cuba? Ærlig talt, tanken får meg til å spy …)

(Jeg er KOMMUNIST, ikke SOSIALIST. Men igjen, jeg skal ikke insistere på at vi skal slutte å bruke ordet, enda det er dårlig, utbrukt og innholdsløst. Noen taktiske hensyn må vi ta!)

med beste kam hexer
tøgrim – Oslo – kommunist.