DEFINISJONER

Av Tron Øgrim

2007-03A

+ Den definisjonen jeg gir av kommunisme, er ikke mitt personlige påfunn, men er helt sentral i teoriene til Karl Marx. Marx var, er og blir kommunist. Å kalle seg marxist uten å ta stilling til det Marx kalte kommunisme, blir derfor veldig rart.

Utdrag fra epost skrevet 8. mai 2007


Jeg har IKKE forsøkt å presse «min definisjon av kommunisme» på RV, og jeg har I MANGE ÅR vært for at folk som IKKE rekner seg som kommunister (som grønne, venstresosialdemokrater) KAN OG BØR føle seg godt hjemme i RV.

(Jeg mener derimot at RV bør forholde seg programmatisk til marxismen, på en ikke-sekterisk og ikke-dogmatisk måte. OG jeg mener at RV bør være for å avskaffe alle klasseskiller, noe som i følge mange av oss er en sentral del av kommunismen. BEGREPET kommunisme vil jeg derimot ikke «presse» noen til å godta.)

Tøgrim
Oslo