Et eurofascistisk manifest

Av Torstein Dahle

Nr 2B 2011

Drapsmannen, Anders Behring Breivik, sendte ut et dokument på 1518 sider, rett før han sprengte regjeringskvartalet 22. juli. Boka er hans manifest, hans begrunnelse, for massakren. Torstein Dahle har lest hele, og konsentrerer seg i denne artikkelen om noen av de mest sentrale, politiske delene.

Torstein Dahle er førstekandidat for Rødt i Bergen og tidligere leder av partiet.

(ABBs bok er skrevet på engelsk. Oversettelsene er Torstein Dahles. Boka er ikke sidenummerert, men ordnet i tre deler med nummererte punkter.)

 

Jeg vil i denne artikkelen først og fremst vise fram typiske og sentrale trekk i fram- stillingen til Anders Behring Breivik (ABB). Kommentarer er i denne sammenhengen ofte overflødige. I forordet redegjør han for de store ofrene han har måttet gjøre, for å få boka ferdig. Han har brukt lang tid og mye penger. Men slik han ser det, er det bare småtteri mot det han har ofret for å få boka distribuert, dvs. selve markedsføringsoperasjonen. Her sikter han til bombinga av regjeringskvartalet og drapene på Utøya. Han skriver det med et spøkefullt smilefjes til slutt: … the distribution of this book, the actual marketing operation ;).

 

Boka har stor spennvidde, fra store vyer til detaljerte beskrivelser av hans families og beste venners kjønnssykdommer og seksuelle forbindelser. Han tar avstand fra deres livsførsel, og påpeker at: Jeg kunne lett ha valgt den samme veien hvis jeg hadde ønsket, på grunn av mitt utseende, status, ressursrikdom og sjarme. Det er bare så fryktelig trist at landet mitt er blitt offer for alvorlig marxistisk infiltrasjon, som har ledet det inn i politiske doktriner som har fått lov til å ødelegge all moral og normer, med et fullstendig sammenbrudd av våre en gang så høye etiske standarder som resultat. (punkt 3.86) I introduksjonskapitlet redegjør han mer for denne marxistiske infiltrasjonen. Det dreier seg om «kulturmarxisme», marxisme omgjort fra økonomiske til kulturelle termer. Både den klassiske og den kulturelle marxismen er totalitære ideologier, som må påtvinges menneskene fordi visjonen om det klasseløse samfunnet med like muligheter og like forhold strider mot den menneskelige natur.

 

Den klassiske marxismen sier at arbeiderklassen er dyktig, mens borgerskapet og andre kapitaleiere er onde. Kulturmarxismen definerer minoriteter som ofre, slike som «dyktige» muslimer, feministiske kvinner, homoseksuelle og noen andre minoritetsgrupper. Etnisk kristne europeiske menn, derimot, sees som onde, stadig i følge Breiviks tolkning.

Kulturmarxistene leser enhver tekst som en bekreftelse på undertrykking av muslimer, kvinner, homoseksuelle etc. – helt uavhengig av hva teksten egentlig betyr. Denne «politiske korrektheten» ligger som en truende koloss over det Vest-europeiske samfunnet. Den har tatt over begge de to politiske fløyene, både venstre og høyre. Den kontrollerer media og underholdningsindustrien. Den dominerer skoleverket. Høyere utdanning, universiteter og høgskoler er som små eføy-kledde Nord-Koreaer. Den har til og med overtatt den høyere delen av presteskapet i den kristne kirken.

ABB mener han bringer nødvendig informasjon som systematisk forties og tilbakeholdes overfor folk i Europa. Han gir regjeringene og de politisk korrekte main-stream-mediene skylda. Mer enn 90 prosent av parlamentarikerne i de nasjonale parlamentene og i EU-parlamentet og mer enn 95 prosent av journalistene støtter europeisk multikulturalisme, og er derfor støttespillere for den pågående islamske koloniseringen av Europa. Denne kultur- marxist/multikulturalist-eliten har ødelagt de grunnleggende strukturene i det europeiske samfunnet. De tillater millioner av muslimer å kolonisere Europa.

Det er disse forræderne kampen først og fremst må rettes mot. I neste omgang kommer deporteringen av muslimene ut av Europa. Men først må altså muslimenes  ideologiske beskyttere tas. De som sitter med makta i Europa og kontrollerer mediene, som Arbeiderpartiet og de andre sosialdemokratiske partiene er viktige eksempler på.

Det svaret de må møtes med, presenteres i bokas del 3: «A declaration of pre-emptive war». (Forebyggende krig, forkjøpskrig.) Det er bloggeren «Fjordman», Peder Are Nøstvold Jensen, som har utformet det aller meste av det ideologiske innholdet. ABB klipper ut – og limer inn i sitt eget. Fjordman står for den forrykte analysen som konkluderer med hvilke oppgaver som må utføres: En krig. Fjordman er tenkeren, ABB er utføreren. Fjordman er åpenbart belest og kunnskapsrik, han evner å presentere analyser som kan overbevise, og han skriver godt. Når han nå er blitt konfrontert med ABBs massedrap, tar han selvsagt sterkt avstand fra det. Det betyr ikke lure oss. Det er ikke noe i Fjordmans skrifter som avgrenser seg fra slike handlinger som ABB har utført. Derfor er Fjordman medskyldig i ABBs grufulle handlinger.

Bokas del 3 innledes med en fullstendig gjengivelse av Fjordmans A European Declaration of Independence fra mars 2007, altså med samme tittel som hele ABBs bok. Den inneholder krav om at all muslimsk innvandring øyeblikkelig stanses, at multi-kulturalismens ideologi straks fjernes fra all statlig virksomhet og alle skoler, at EU oppløses, at den «euro-arabiske dialog» stanses. All støtte til de palestinske selvstyremyndig- hetene må stoppes og i stedet overføres med halvparten til Israels militære styrker og halvparten til et fond til bekjempelse av islam over hele verden. Hvis dette ikke fullt ut imøtekommes, betyr det at våre lands myndigheter har latt oss, Europas folk, i stikken. Da vil vi ikke lenger akseptere deres lover og skatter, og vi vil gjøre det som er nødvendig for at våre nasjoner skal overleve, og at vår sikkerhet skal ivaretas. Fjordmans ultimatum ble i 2007 distribuert til 100 politiske partier (som omtales som «Multiculturalist Alliance») og til en rekke kulturmarxistiske/multikulturalistiske medieorganisasjoner. Ingen tok det alvorlig.

Det var ganske åpenbart hva neste skritt ville bli. Som ABB skriver (punkt 3.4), er væpnet motstand mot disse europeiske regimene det eneste fornuftige svaret, og i punkt 3.5 erklæres derfor forkjøpskrig mot alle kulturmarxistiske/multikulturalistiske eliter i Vest-Europa: Vi vet hvem dere er, hvor dere bor og vi vil angripe dere, enten i dag, om 10 år eller om 50 år.

De europeiske massenes desperate rop vil etter hvert kreve det. Ifølge ABB vil Europa innen 11. september 2083 igjen bli styrt av patrioter. Det er da akkurat 400 år etter slaget ved Wien, der den kristne, tysk-polske militære styrken knuste de tyrkiske osmanerne og gjorde slutt på deres ekspansjon i Europa. Derfor er «Gates of Vienna» (Wiens porter) navnet på det nettstedet der Fjordman og hans meningsfeller sprer ut sitt giftige budskap. Øyvind Strømmen har skrevet boka Eurofascismen, der han tar for seg nettopp disse høyreekstreme kreftene. Det er en helt korrekt betegnelse.

Det er krisetider i kapitalismen. Da kan fascismen igjen bli hensiktsmessig: Den dreier folks økende misnøye og fortvilelse bort fra de store kapitaleierne som suger til seg profitt og rikdom, over på grupper som er velegnete hatobjekter. På 1930-tallet var det særlig jødene og romfolket det gikk ut over. Nå er det muslimene (og romfolket nedover i Europa) som skytset først og fremst rettes mot.