To om Korea og ei om olje (boktips)

Av

Nr 1 2013

I år er det 60 år siden Koreakrigen slutta. Krigen pågikk fra 1950 til -53. Eller? Vel, krigen er ikke slutt, det blei bare inngått en våpenhvile i 1953. Ikke starta den i 1950 heller. Den har røtter tilbake til 1910, da Japan invaderte og koloniserte Korea. Fra 1931 til 1945 raste geriljakrigen mot Japan, og etter den japanske kapitulasjonen kom en amerikansk okkupasjon i sør og kommunistisk kontroll i nord. I sør fortsatte geriljakrigen og store opprør mot regimet USA installerte der. Byråkratene og offiserene USA ga makt var de samme folkene som til da hadde tjent og slåss for japanerne. Hundre tusen blei drept i sør i årene fram til 1950, da den konvensjonelle, totale krigen brøt ut, med massakrer, utbomba byer, napalm, 3 millioner drepte.

USA førte denne sin første moderne kolonikrig under FN-flagg, og FN-flagget vaier fortsatt ved den tilfeldige våpenhvilelinja langs 38. breddegrad.

Bruce Cumings er professor i historie ved University of Chicago, og Korea-ekspert. Han ga i 2010 ut ei kortfatta, lettlest og god bok som rett og slett heter The Korean War. A History. Boka bygger på mye nytt arkivstoff Cumings har fått tilgang til. Boka tar ikke bare for seg sjølve krigen og bakgrunnen for den, men forklarer også hvorfor dette – i motsetning til Vietnamkrigen – er blitt en glemt krig i Vesten, og ikke minst i USA. Boka koster 91 kr. på nett.

I bokhylla mi supplerer Cumings den utmerka boka Korea: Division, Reunification & U.S. Foreign Policy som Monthly Review Press ga ut for 15 år siden. Den er skrevet av Martin Hart-Landsberg, marxist og professor i økonomi i Oregon, USA.

Hart-Landsberg gjennomgår krigen, og skriver så om utviklinga i Nord- og i Sør- Korea i tiårene etter 1953. Ikke minst interessant er drøftinga hans av «det økonomiske miraklet» i Sør, om hvordan en industrialisert stat vokste fram under amerikansk militær kontroll og koreansk diktatur fra 1945 til slutten av 1980-tallet, da kampen arbeidere og studenter førte fikk pressa fram ei demokratisering.

Siste del av boka er ei drøfting av problemer og muligheter knytta til gjenforening av nord og sør. Sjøl om det er gått noen år siden boka blei skrevet, er også denne delen av den høyst aktuell fortsatt. Boka koster 136 kr. på nettet.

Et tips: Martin Hart-Landsberg er som nevnt økonom, og på bloggen sin legger han jevnlig ut nyttig stoff og analyser av krisa nå. Du finner bloggen hans på http://blogs.lclark.edu/hart-landsberg/

Fra Korea til olje – et langt sprang? Kanskje ikke: Norge er blitt storeksportør av oljeteknologi, og den aller største kunden er Sør- Korea. Som ikke har oljekilder, men som bygger og selger rigger for utvinning andre steder på kloden. Korea er ikke lenger så fjern for oss i olje-Norge. Vår framtid er knytta tett sammen med skjebnen til folk i Korea, i Algerie, Angola, Brasil, Irak, i nordvest- Russland – i en rekke land er Statoil og andre norske oljerelaterte selskaper aktive nå. For de som er ute etter mer grunnleggende forståelse og bakgrunn for det som skjer i det norske oljeeventyret, er Helge Ryggvik si bok fra 2009 fortsatt den beste innføringa. Til siste dråpe. Om oljens politiske økonomi, er nå ute i pocketutgave, prisen er 121 kr.

Helge Ryggvik er historiker, forsker på olje, og er noe så sjelden som en norsk marxist som skriver begripelig i bokformat om viktige saker. Boka spenner fra framstillinger av grunnrente og annen oljeøkonomi til klimaspørsmål – og til hovedtemaet: norsk oljeimperialisme. Enten du er opptatt av oljeboring i Lofoten eller terror i Algerie, eller du er ute etter å forstå mer om norsk økonomi, så kommer du ikke utenom denne boka.

Et tips til slutt: Helge Ryggvik er en engasjert og god foredragsholder og debattant. Invitere ham til et eller annet møte der du bor. Når du har lest boka.