TISA – nå og i morgen

Av Redaksjonen

Ukategorisert

Fredag 28. oktober klokka 1900 er vi medarrangør av dette viktige møte om TISA på Globaliseringskonferansen

Tidligere forsøk på å få vedtatt en avtale som den som i disse dager forhandles om under betegnelsen Trades In Services Agreement (TISA) har møtt stor motstand fra fagbevegelse, miljøbevegelse, solidaritetsbevegelse og andre sosiale bevegelser. Derfor har det også vært en stor grad av hemmelighetskremmeri rundt TISA. Innholdet har ikke blitt kjent fordi myndighetene har orientert velgerne om det – det har blitt kjent fordi noen med kjennskap til innholdet har varslet.

Avtalen legger opp til kommersialisering av tjenester som i dag er under offentlig kontroll og vil skape et betydelig press på velferd, arbeidsliv og personvern. Rommet for statlig regulering av finans- og energisektoren vil bli svekket, og offentlige tjenester som ikke eksplisitt er unntatt konkurranseutsetting er per definisjon underlagt konkurranseregler dersom de markedsrettes – uten mulighet til å reversere. TISA er en trussel mot demokratiet og retten til å endre politikk gjennom valg.

TISA kan stoppes. Allerede har både Uruguay og Paraguay forlatt forhandlingene, og motstanden mot avtalen vokser i så godt som alle landene som fortsatt er med. I Norge har flere kommuner erklært seg TISA-frie, mens enda flere kommuner har fattet TISA-kritiske vedtak. TISA binder også kommuner.

Innleder: Rolf Rynning Hansen

Arrangør: Handelskampanjen, Fagforbundet, Bondelaget, Nei til EU, Attac, Utviklingsfondet, Spire, Latin-Amerikagruppene, Natur og Ungdom, Tidsskriftet Rødt!

————————-—-

Bli med på Globaliseringskonferansen 27. – 30. oktober på Youngstorget! Globaliseringskonferansen arrangeres annet hvert år av Norges Sosiale Forum og er et møtested for alle med sosialt og politisk engasjement. Norges Sosiale Forum er en allianse av 70 norske organisasjoner med et felles formål: En mer rettferdig og demokratisk verden hvor mennesker, samfunn og miljø prioriteres over økonomisk gevinst.

Se hele programmet her: http://globalisering.no/program
Kjøp billetter her: http://globalisering.no/påmelding