Arkiv for Samir Amin

SAMIR AMIN OG «DEN REELT EKSISTERENDE KAPITALISMEN»

Nr 3 2018

«Å bare forfølge den enerådende tanken om kontinuerlig kapitalakkumulering – en prosess som konvensjonelle øko- nomer kaller «markedets ekspansjon», og til og med «vekst og utvikling» – er ikke lenger akseptabelt. Den «kreative ødeleggelsen» som Joseph Schumpe- ter omtalte for et århundre siden, har i dag blitt til rein ødeleggelse av hele samfunn i den […]

Les resten av artikkelen

Hvorfor lese Samir Amin? Et biografisk og bibliografisk riss

Utdrag fra bøker

Samir Amin er mange ting i ett: en økonom som mange mener ville ha fått en nobelpris om han ikke var marxist, en utviklingsteoretiker som har vært på å danne en særegen skoleretning, en samfunnsanalytiker som bokstavelig talt ikke kjenner noen grenser i tid og rom, en globalhistoriker som avslører eurosentrisk ideologi, en fornyer av […]

Les resten av artikkelen

Amin om Russland

Bokomtaler Nr 3 2017

Samir Amin Russia and the Long Transition from Capitalism to Socialism New York: Monthly Review Press 2016, 134 s. Den marxistiske teoretikeren Samir Amin har satt mange spor etter seg på den revolusjonære venstresida. Først og fremst i den tredje verden, hvor han har deltatt aktivt i, og vært premissleverandør for bevegelser som har kjempet […]

Les resten av artikkelen

Skuffende om den arabiske våren

Bokomtaler Nr 4 2016

Samir Amin: The reawakening of the Arab world: Challenge and change in the aftermath of the Arab spring New York: Monthly Review Press, 2016, 248 s. For en generasjon siden var Samir Amin – sammen med Andre Gunder Frank, Immanuel Wallerstein og andre – en av de viktigste teoretikerne bak den såkalte avhengighetsskolen, en kritisk […]

Les resten av artikkelen

Hva skal vi gjøre med kapitalismen?

Bokomtaler Nr 1 2015

Samir Amin: Kapitalismen i vår tid – drivkrefter og motkrefter Larvik: Rødt forlag, 2015, 203 s. Samir Amin, egyptisk økonom og aktivist, har i seks tiår vært en toneangivende kritiker av kapitalismen, og gjennom utvikling av et marxistisk Sør-perspektiv har han undersøkt forutsetningene og mulighetene for folkelig frigjøring og sosialisme, ikke bare i periferien, men […]

Les resten av artikkelen

Det oppstigande landet

Nr 2a 2014

Er Kina kapitalistisk eller sosialistisk? Spørsmålet er dårleg stilt, for generelt og abstrakt til å gi eit fornuftig svar på slike absolutte alternativ. Kina har følgt sin eigen veg sidan 1950, kanskje heilt frå Taiping-revolusjonen* på 1800-tallet. Eg skal prøve avklare kva denne eigne vegen har vore og er, på alle stadier frå 1950 og […]

Les resten av artikkelen

Bøker fra Sør

Bokomtaler Nr 1 2014

Sjansen for at utenlandske fagbøker oversettes til norsk er ikke stor, med mindre de handler om den andre verdenskrigen, fotballstjerner eller mental «selvhjelp». Særlig små er mulighetene dersom forfatteren skulle finne på å komme fra andre deler av verden enn USA/Europa. Her er i all korthet et knippe nyere titler som – i en bedre […]

Les resten av artikkelen

Verda sett frå Sør (intervju med Samir Amin)

Nr 4a 2012

Irene León har intervjua Samir Amin, og konsenterer seg om tri beslekta spørsmål: Ditt syn på verda og sjansane for å endre ho. Korleis du definerer samanbrotet i kapitalismen begrepsmessig og politisk, og sjansen for frikopling frå kapitalismen. Di analyse av samanhengen i stoda globalt,sett frå Afrika og Midtausten. Kva er ditt syn på verda, […]

Les resten av artikkelen

Samanbrotet i det europeiske systemet

Nr 4 2012

På ein eller annan måte, brått eller gradvis, vil det europeiske prosjektet bli slitt i stykker, med start i eurosona. Då er det tilbake til start – 1930-tallet.

Det er standpunktet til Samir Amin. Her forklarer han grundig korfor han meiner det vil gå slik.

Les resten av artikkelen

Dristighet, mer dristighet!

Nr 2 2012

De historiske omstendighetene som er skapt av at den internasjonale kapitalismen faller sammen, krever at den radikale venstresida, både i nord og sør, er dristig når det gjelder å formulere sine radikale alternativer til det eksisterende systemet.

Hensikten med denne artikkelen er å vise hvorfor det kreves dristighet og hva det innebærer.

Les resten av artikkelen

Maoismens bidrag

Nr 4 2006

Den andre internasjonalens marxisme, som var sentrert om proletariatet og Europa, hadde til felles med den herskende ideologien på den tida et lineært syn på historien. Det innebar at alle samfunn først måtte passere gjennom et stadium av kapitalistisk utvikling før de var i stand til å forsøke å nå sosialismen. Frøene til dette stadiet ble plantet av kolonialismen, som nettopp av den grunn var “historisk positiv”. Den var totalt fremmed for den idéen at “utviklinga” av noen (de herskende sentrene) og “underutviklinga” av andre (de beherskede periferistatene) var like uatskillelige som de to sidene på samme mynt, siden begge var iboende resultater av kapitalismens verdensomfattende ekspansjon.

Les resten av artikkelen