Arkiv for Mat

Mat og makt

Bokomtaler Nr 2 2018

Hilde Lysengen Havro og Astrid Sverresdotter Dypvik (red.) Kven skal eige jorda? Ei bok om mat og makt. Oslo: Res Publica, 2018, 144 s. Hovedtittelen på denne boka – Kven skal eige jorda?– gir en presis melding om hva som er hovedinnholdet, men også undertittelen er viktig for å forstå hva boka handler om: Ei […]

Les resten av artikkelen

Kjøttets politiske økonomi

Nr 3 2016

På verdensbasis har kjøttforbruket per person doblet seg siden FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) startet registrering på 60-tallet. Økningen er problematisk, ikke bare med hensyn til utslipp av klimagasser (særlig metan), men også ut fra ressursbruk, helse og dyrevelferd.

Les resten av artikkelen

Hva betyr rett til mat i India?

Nr 3 2016

India har den største andelen i verden av underernærte, både som andel av befolkningen og i faktisk antall. 40 prosent av indiske barn lider av mangel på vitamin A. Hvorfor er det slik? Mat og matsikkerhet har stått høyt på dagsorden i indisk politikk siden frigjøringen fra det britiske kolonistyret i 1947.

Les resten av artikkelen

Norsk landbrukspolitikk i ei verd med svolt

Nr 2 2010

Norsk landbrukspolitikk handlar ikkje først og fremst om støtte til bøndene, om kulturlandskap eller distriktspolitikk.

Det handlar om mat i ei tid der matmangel er i ferd med å gå over frå å vere eit problem for delar av verda til å bli eit globalt problem. Det handlar om solidaritet med verdas fattige og svoltne, om miljø og klima.

Les resten av artikkelen

Matkrisa i historisk perspektiv

Nr 4 2009

Matkrisa er ei forstørring av ei langvarig krise i den samfunnsmessige reproduksjonen. Den skriv seg frå kolonialismen som vart utløyst av den nyliberale utviklinga i kapitalismen.

Les resten av artikkelen

Landgrabbing – kappløpet etter land

Nr 4 2009

Kampen om jordbruksland blir tøffere og tøffere med befolkningsvekst, matvarekrise og økende etterspørsel etter kjøtt.

Rike land kjøper opp jord i fattige land, mens fattige land sjølv har lokale forsyningsutfordringer og må motta mathjelp.

Les resten av artikkelen

E-stoffer i mat

Nr 2 2009

Allerede i 1902 var en mann bekymret over konserveringsmidler i maten. Dr. Wiley i USA undersøkte boraks, salisylsyre, svovelsyre, natriumbenzoat og formaldehyd. Han innrømmet at noe konserveringsmiddel var nødvendig, men han fryktet for folkehelsen og lyktes med å få forbud mot formaldehyd og boraks.

Les resten av artikkelen

Svolt

Nr 2 2009

Det er vanskeleg for oss i det rike Nord å førestelle oss kva svolt eigentleg inneber. For det er så fjernt.   Sjølv om tal frå FN-organisasjonen for mat og landbruk, FAO, viser at 963 millionar av verdas innbyggjarar levde under sveltegrensa i 2008, finn vi få reportasjar, få intervju om og få skjønlitterære skildringar […]

Les resten av artikkelen

Ikke smuler fra de rikes bord

Nr 3a 2008

Til tross for fine ord fra verdens statsledere blir det ikke færre sultne, men flere. De siste årene har verdens skjevfordeling fått følge av galloperende matvarepriser, og prisene på ris og hvete er mer enn doblet. ALBA-landene satser på landbruket. I Bolivia betyr det at regjeringa jobber for å sikre
rettferdige priser både til produsenter og konsumenter.

Les resten av artikkelen

Matvarekrisa – samtidas folkemord

Nr 3 2008

Vi er midt i en uventa verdensomspennende matprisinflasjon. Krisa oppsto høsten 2007 og doblet kapitalens underernærte ofre – fra omtrent 1 til 2 milliarder mennesker.

2,6 milliarder mennesker i verden lever i dag på mindre enn 2 dollar dagen og bruker 60 % til 80 % av deres inntekter på mat.

Denne artikkelen handler om hva som skjer, og hvorfor det skjer. Forfatteren mener at det å kunne spise seg mett, er en menneskerett, den viktigste.

Les resten av artikkelen

Sandkakene på Haiti

Nr 3 2008

Hver dag dør 18 tusen barn på grunn av mangel på mat eller feilernæring. Nærmere 3 milliarder mennesker – nesten halvparten av jordas befolkning – vet ikke om de idag blir mette. Men: Det er nok mat i verden. 41 land står på FAOs liste over land som trenger hjelp utenfra for å løse matvarekrisa. […]

Les resten av artikkelen

De Sidste Kloge (Åpningsreplikken til Hilal)

Nr 3 2008

«For fæl er Hungers Rædsel selv for Døden. Af skræk den klodset, seent kun ender Nøden. De Stakkler have ikke Kraft engang, at puste ud saa Aandens Lænker sprang. De tære maae paa Mavens egne Hinder, paa Blodets Farvestof til det forsvinder. Først da, som Røgen i en blikstil Qvel hensvæver sukløs Hungerpiintes Sjel i […]

Les resten av artikkelen

Fred Magdoff om verdas matvarekrise

Nr 3 2008

Trusselen mot menneska sine mest grunnleggande behov får stadig større merksemd i desse dagar. Her kjem ei melding av ein artikkel av Fred Magdoff i Monthly Review for mai 2008 med tittelen «World Food Crisis – sources and solutions». Magdoff er professor emeritus i plante- og jordvitskap ved Universitetet i Vermont i Burlington, USA.

Les resten av artikkelen

Kampen om maten (omtale)

Bokomtaler Nr 2 2005

I Norge må vi spise fiskeprodukter i langt større grad enn det vi gjør i dag. Landbruket alene vil ikke vil klare å forsyne oss med nok mat. Det er en av konsekvensene dersom produksjonsmåter og global matvarehandel skal følge de retningslinjene som stakes ut i boka Kampen om maten.

Les resten av artikkelen