Arkiv for Kvinnekamp

Problemer i feministisk tenking med å revurdere klasse, rase og kjønn

Nr 1 1999

Artikkelen «Rewriting Class, Race, and Gender: Problems in Feminist Rethinking» ble opprinnelig publisert i Sosiologisk tidsskrift nr 2, 1997. Oversatt og gjengitt med tillatelse fra forfatteren og Universitetsforlaget. Oversatt av Harriet Rudd, Siri Jensen og Torill Nustad. I den moderne kvinnebevegelsens barndom ble klassebegrepet et av de første måla for feministisk kritikk av mannssentrerte sosiale […]

Les resten av artikkelen

Feministisk sosialisme?

Nr 3 1998

Det som følger, er et kort utdrag fra Kjersti Ericssons hefte som var et ekstranummer. Se her: http://www.akp.no/rfane/1998/nr3-98.html I 1990 kom det ut ei bok som heter «I pose og sekk. Framtidsbilder.» Boka var redigert av to kvinneforsker, Beatrice Halsaa og Else Viestad, og utgitt på det vesle kvinneforlaget Emilia i samarbeid med Prosjekt Alternativ […]

Les resten av artikkelen

Kvinneforskning og kvinneaktivister

Nr 1 1998

Kvinneforskning er ikke bare er en akademisk disiplin på linje med andre, men noe det er bruk for. Når det gjelder kvinneforskningens forhold til kvinnekamp og kvinneaktivisme, så er der skott, men heldigvis ikke vanntette skott. Hovedproblemet er at forskningen blir offentliggjort i en ofte vanskelig tilgjengelig form, i vanskelige tilgjengelige medier og at vi […]

Les resten av artikkelen

Leder: Hædersmanden og snikmorderen

Nr 1 1998

«Vi har ingenting imot, at kvinder opnaar fuld likestilthet med mænd i stillinger, hvor hendes utdannelse og evner og fysiske underlegenhet overfor manden ikke stiller seg hindrende i veien herfor. Men for tiden tror vi ikke, at sporveisdriften i vort land er lagt slik tilrette, at den kan betjenes like godt og endog bedre av […]

Les resten av artikkelen

Innspill

Nr 1 1996

Som det kommer fram i flere artikler i dette nummeret av Røde Fane står det fortsatt mange kampsaker på kvinnekampens dagsorden. Og kvinneopprøret finnes – på arbeidsplasser, på skoler, i lønnskampen, i helsesektoren – over alt hvor kvinner er, kan man også finne kimer til et kvinneopprør. Men opprøret er oftest uorganisert, og – ikke […]

Les resten av artikkelen

Familien som økonomisk enhet

Nr. 2 1997

      Familien er tilsynelatende en frivillig valgt samlivsform. I virkeligheten er den en del av samfunnets grunnstruktur. Familien, med mannen som hovedperson, er en økonomisk grunnenhet i det kapitalistiske samfunnet. Familien er en del av det vi kaller produksjonsforholda, hvordan folk er organisert i forhold til hverandre i produksjonen av varer og tjenester […]

Les resten av artikkelen

Nr 4 1996

«Kvinneopprøret ble teoriløst. Vi tror ikke det er tilfeldig at det aldri er oppsummert. Men teoriløst betyr ikke at det var uten ideologi.» I nummer 1, 1996 av Røde Fane er det en tolv siders artikkel om «kvinneledere og lederkvinner». Åtte damer er samla rundt ei suppegryte for å utveksle erfaringer om det å ha […]

Les resten av artikkelen

En revolusjonær seksualpolitikk?

Nr 4 1996

Kvinner er i økende grad blitt en vare som både kan selges sjøl – gjennom prostitusjon og porno – og som skal selge andre varer gjennom seksualisert reklame. Da seksualitet blei vare på markedet – og kvinnene er de som leverer seksualiteten – tapte de på nytt. Målet vårt med denne artikkelen er å lage […]

Les resten av artikkelen

Jentekamp anno 1996

Nr 2 1996

Det er nødvendig for kapitalismen at jenter bruker krefter på å miste kiloer – i stedet for å bruke dem mot den seksualiserte undertrykkinga. Det er ingen hemmelighet at folks levekår forverres. Ei heller at jenter også er folk. Vi presses inn i et fordummende ideal for lettere å gli inn i den markedsøkonomisk mest […]

Les resten av artikkelen

Eit utopisk kvinnekrav?

Nr 1 1996

Kor mange menn er parat til å leva i eit samfunn der kvinner og menn faktisk har same rett til både arbeid, inntekt, makt og fritid? Korleis skal ein utfordra dei som ikkje er heilt sikre slik at vi kan bli mange nok som kan stå samla mot dei som sit med den verkelege makta? […]

Les resten av artikkelen

Kvinneledere og lederkvinner

Nr 1 1996

Solveig Aamdal, Siri Jensen, Jorun Gulbrandsen, Gudrun Høverstad, Sissel Henriksen, Jorunn Folkvord og vi som har skrevet ned samtalen, Eva-Lill Bekkevad og Taran Sæther, har sittet sammen snakket om hva det vil si å lede når du er kvinne. Foto: Anne-Sissel Slaatsveen Det er en ettermiddag i desember. Åtte kvinner er samla rundt et bord. […]

Les resten av artikkelen

Himlen rämnade Då hamnade kvinnor åter i skiten

Nr 2 1995

För en generation sedan citerades ordförande Mao också i Norge och Sverige som i Kina. Han sade att kvinnorna var halva himlen. Om männen var förtryckta och fjättrade med feodalismens rep, var kvinnorna bundna också av ett fjärde; patriarkalismens. Fast liksom förtryck föder motstand och fattigbönderna just genom förtrycket drevs att göra uppror, hade kvinnorna […]

Les resten av artikkelen

Global kvinnefrigjøring

Nr 1 1995

Kampen for kvinners likeverd og frigjøring står i fokus i denne artikkelen. Denne kampen arter seg forskjellig i nord og sør. For marxister må rammene for systemet sprenges for å oppnå reelt likeverd for alle mennesker, både kvinner og menn og ulike folkegrupper over hele verden. Det må skapes nye samfunnsformer. Kvinnekampen slik vi kjenner […]

Les resten av artikkelen

Kvinnene i arbeiderklassen – offensive og defensive

Nr 4 1994

Det er et paradoks at kvinnenes tradisjonelt perifere stilling i samfunnsøkonomien i dag gir dem en sentral rolle. Sekretariatet for kvinneforskning, Likestillingsrådet og Senter for kvinneforskning arrangerte i fjor høst en stor kvinnekonferanse som stilte spørsmålet: Backclash i Norge? Spørsmålet viste seg å være vanskelig å svare på. Konklusjonen ble et både og, tilbakeslag på […]

Les resten av artikkelen

Når kvinner går på tvers. Intervju med Siri Jensen

Nr 4 1994

Konferansen Kvinner på tvers er først og fremst en ide, en måte å tenke og jobbe på. Den er utenfor det etablerte systemet. Den kan sprenge rammer. I begynnelsen av oktober i år ble det arrangert en ganske spesiell konferanse under navnet Kvinner på tvers. Den kom i stand gjennom et samarbeid mellom Kvinnefronten og […]

Les resten av artikkelen

15 000 ekspertar på kvinneliv

Nr 3 1994

– Dersom dei som bestemmer, finn ut kor flott dette var, kjem dei sikkert til å forby det! Det sa ei kvinne etter Nordisk Forum i Oslo i 1988. Kanskje er det noko med at «dei som bestemmer» ikkje heilt forstår kva eit slikt myldrande kreativt kaos kan bety for dei einskilde deltakarane. Iallfall ser […]

Les resten av artikkelen

Ut av varmestua?

Nr 3 1994

Det er ikke det at det ikke har vært debatter i kjønnskampens hete, men jeg er redd vi har vært ganske flinke til å legge ballen død etter en stund. Vi har tatt damene i stedet for ballen. I forrige nummer av Røde Fane står det en utfordring til oss menn, skrevet av svenske Gerda […]

Les resten av artikkelen

Om manns-lem-tillegg og behovet for varmestuer

Nr 2 1994

Artikkelen har tidligere vært trykket i de svenske tidsskriftene Forum nr 3, 1991 og Anarkistisk tidskrift nr 10, 1994, og er gjengitt med forfatterens tillatelse. Artikkelen er en redigert versjon av en innledning holdt for Forum på et seminar i 1991. Gerda Christensson er mangeårig medlem av den svenske Kvinnofronten, tidligere medlem av Sveriges Kommunistiska […]

Les resten av artikkelen

Likestillingsmyten

Nr 1–2

Vi har nettopp hatt en stortingsdebatt om regjeringas likestillingsmelding. Likestilling ses her som en egen sektor uavhengig av samfunnstruktur og maktforhold. Et eksempel er at kvoteringstiltak foreslås i kvinnedominerte yrker – uavhengig av over- og underordning kjønnene imellom. Et annet eksempel er at likestillingslover brukes som et argument for EF – uavhengig av de fire […]

Les resten av artikkelen

Retten til arbeid – kvinnenes fremste krav

Nr 2 1974

Kvinneundertrykkinga har som all annen undertrykking en materiell basis. Det er på grunnlag av analysen av dette vi må komme fram til hva som er kvinnenes fremste krav i imperialismens og monopolkapitalens epoke.

Les resten av artikkelen

« Forrige sideNeste side »