Arkiv for Krise

USAs førstetjenar? Kinas dilemma i krisa

Nr 2A 2010

Finanskrisa og den globale nedturen som vart resultatet, fekk mange til å lure på om ein utfordrar kunne stige opp som erstatning for USA som dominerande i den kapitalistiske verdsøkonomien.1

Les resten av artikkelen

Slutten på «rasjonell kapitalisme»

Nr 2 2005

Det tjuende århundres dominerende myte var myten om den rasjonelle kapitalismen. De to økonomene som bidro mest til å fremme denne ideen var John Maynard Keynes og Joseph Schumpeter. Arbeidet til begge to var utløst av den store historiske krisa i kapitalismen som kom til uttrykk i første verdenskrig, den store depresjonen (note 1) og andre verdenskrig. Etter de største redslene verden har sett, fulgt av framveksten av et alternativt og konkurrerende system i Sovjetunionen, var det nødvendig for kapitalismen i etterkrigstida å etablere seg på nytt, både ideologisk og materielt.

Les resten av artikkelen

Om suppekjøkken og Marx’ kriseteori

Nr. 1 1997

Marx kristeori består av flera aspekter. -Marx började Kapitalet med produktions- och reproduktionsprocessen, dvs. med produktionen av mervärde, som i sig är en orsak av den privata äganderätten. -Marx diskuterar den privata äganderätten till mark, maskiner, hus och fabriker från och med de ekonomiska filosofiska manuskripten från 1844. -Marx tes är att den privata äganderätten […]

Les resten av artikkelen

Marx, kriser og reformismen

Nr 1 1995

Oversatt av Johan Petter Andresen. Det som er mest interessant hos Marx, er etter mitt syn hans teori om den minkende profittraten, og det at kapitalen setter inn motvirkende krefter for at denne ikke skal minke. Jeg synes at det trengs mere “grunnforskning” for å vise hvordan denne teorien aldri ble forankret hos sosialdemokratene (den […]

Les resten av artikkelen

Krisa i kapitalismen

Nr 6 1975

listiske krisa. Sosialimperia/ismen og den tredje fasen i den allmenne krisa. Den sykliske krisa. Krisa i norsk økonomi i dag. DEN ALLMENNE KAPITALISTISKE KRISA. HVA ER DEN ALLMENNE KRISA? DE TRE FASENE I DEN ALLMENNE KRISA.  Definisjon Kapitalismens allmenne krise er en allsidig krise for det kapitalistiske verdenssystem som helhet, ei krise som kjennetegnes av […]

Les resten av artikkelen

KRISA OG DEN STATSMONOPOLISTISKE KAPITALISMEN

Nr 6 1975

Krisa fremmer statsmonopolistisk kapitalisme. Den statsmonopolistiske kapitalismen tvinges framover av monopolenes behov. For arbeiderklassen fører den til økt utbytting.   DEN STATSMONOPOLISTISKE KAPITALISMEN SKYTER KRAFTIG FART I NORGE De siste åra har den statsmonopolistiske kapitalismen skutt kraftig fart i Norge. Dette betyr ikke at dette er noe nytt i norsk kapitalisme. Statsmonopolistisk kapitalisme har det […]

Les resten av artikkelen

« Forrige side