Arkiv for Erik Ness

17. mai og olje

2015-03

Samfunnssystemet i Norge blir ofte kalt den «norske modellen». Harald Berntsen kaller sin artikkel i dette nummeret for Det «norske» klassekompromisset, med anførselstegn. kanskje for å illustrere at det er minst norsk og mest kapitalistisk? I hvertfall er det min mening at skal man forstå hvordan Norge i vår tid er funnet sammet, er det […]

Les resten av artikkelen

Leder

2015-02

Det tok av med TISA Etter at Rolv Rynning Hanssen skrev om TISA i Rødt! før jul, er spørsmålet blitt en del av samfunnsdebatten. Ikke bare på grunn av artikkelen, men den bidro og var til hjelp for Rødt som hadde stands 50 steder i februar. For mange er det grunnartikkelen når en breiere allianse […]

Les resten av artikkelen

Blir det krig i Europa?

2015-01

Spørsmålet i tittelen er feil stilt. Det er krig i Europa og har vært det lenge. Hver dag dør flere titalls mennesker i Ukraina. Stormaktene er kraftig involvert. USA og EU blander seg inn i for å utvide sin innflytelses-sfære og svekke Russland. Som alltid spiller olje og energi en viktig rolle. Ukraina er transitland […]

Les resten av artikkelen

En blåblå offensiv på mange fronter

2015-01A

Tidsskriftet ville vite hva fagbevegelsen mener om den nye regjeringa, konkret. Hva er de viktigste angrepene? Hva kan vi forvente oss? Vi spurte Mette Nord, leder av Fagforbundet.

Les resten av artikkelen

Sosial profil

2015-01A

Siv Jensen er bekymra for FrPs tilbake-gang. Nå er de nede på 10 prosent! Statsbudsjettet har en sosial profil hun er stolt av, akkurat som de lovet. Ingen bør bli overrasket at en regjering utgått fra FrP tar fra de fattige og gir til de rike. Det er når AP prøver på det samme, jeg […]

Les resten av artikkelen

Folkeavstemning og radikal mobilisering i et klassesamfunn

2014-04

Ved folkeavstemninga i september ønsket 45 % av de skotske velgerne seg nasjonalt sjølstyre, til tross for truslene om politisk kaos og økonomisk ruin. Rødt! inviterte Helle Linné Eriksen til en samtale.

Les resten av artikkelen

TISA sine bomber

2014-04

Man skulle tro USA hadde nok med å slippe bomber og krige, at konflikten med Russland i Ukraina tar for mye tid. At møter om handelsavtaler på presidentnivå står litt i veien når det skal «presisjonsbombes». Men så er det akkurat motsatt: Det er handelsavtalene som er det viktigste, de skal på plass for å […]

Les resten av artikkelen

Hamas

2014-03

Det er vanskelig å ha sympati for Hamas sitt kvinnesyn og ønsket om en islamsk statsforfatning. Men de er folkevalgte. Det er vanskelig å forstå Hamas som sender hjemmesnekra bomber over til Israel, som blir skutt ned, for å få bomber tilbake som dreper i tusener. Er det urimelig å kreve: at blokaden oppheves, at […]

Les resten av artikkelen

Jens i Nato (leder)

2014-02

Det forelå ikke noe mandat fra Stortinget da Stoltenberg erklærte krig, og bombet Libya. Reportasjen i Brennpunkt (NRK) viste at det ikke var så nøye, bare flyene ble kvitt lasta. Flygerne kunne bestemme sjøl hva som var måla.   Sånt blir man generalsekretær i Nato av. Det var Arbeiderpartiet som kuppet Norge inn i NATO […]

Les resten av artikkelen

Abortkamp på nytt (leder)

2014-01

Hadde noen for et år siden sagt at vi ville få en ny diskusjon om fri abort, hadde jeg ristet på hodet. Til tross for at jeg var på Kvinnekonferansen 2012 og hørte Ellen Aanesens advarsler. Da Judith Mirkinson skrev i Rødt! nr 2 ifjor, tenkte vi: Det er USA det! I dette nummeret skriver […]

Les resten av artikkelen

Parti og kvinneopprør (debatt)

2013-04

Denne artikkelen er inspirert av kvinneopprøret og Pål Steigans bok, En folkefiende.

Hva slags parti trenger sosialister og kommunister? Er det noe vi som er røde idag, kan gjøre annerledes, for å bli enda mer revolusjonære?

Les resten av artikkelen

The revolutionary king (bokomtale)

2006-02

Thailand er Østens riseksportør i så stor grad at eksport på thai, song awk tang pratesh, betyr å sende ut ris. Risen er den ene grunnen til at Thailand er et relativt rikt land, sammenliknet med omkringliggende land og det ikke så fjerntliggende India. Den andre grunnen er at Thailand ikke har vært okkupert eller kolonialisert i moderne tid.

 

Les resten av artikkelen

Forord (til Å VÆRE eller å GJØRE)

2007-04

Vinteren 2007 deltok Tron Øgrim mye på partiet Rødt sin debattliste. Han skrev om to ting: partiteori anvendt på norsk venstresides virkelighet og om Mao og maoismen. Dette hadde han skrevet en hel bok om 25 år tidligere, Den vestlige maoismens sammenbrudd og krisa i AKP(m-l).

Akkurat som da han skrev boka, gikk det fort i svingene vinteren 2007, da innleggene flommet inn på Rødt sin debattliste. Teksten som vi her presenterer, er litt redigert, men i Trons ånd og i forståelse med familien.

Les resten av artikkelen

Leder: Søstre, Kamerater!

1999-05

I det siste har det virket som om Røde Fane stadig vekk utgir mer enn selve tidsskriftet Røde Fane, som om vi gir ut tidsskriftet nærmest innimellom bøker og ekstranummer. Høydepunktet så langt var vel da vi utga Det kommunistiske manifest i fjor til 150-årsjubileet. For noen var kanskje ekstranummeret med artikkelen til Søren Beicker […]

Les resten av artikkelen

Leder

1999-04

Takk!! Da vi på vårparten laget ekstranummeret av Røde Fane om USA og Tysklands hensikter på Balkan, ba vi om støtte til dette prosjektet fordi vi egentlig ikke hadde råd til en slik utskeielse som et ekstranummer er. Derfor er dette rett og slett en takk! Så mange som 121 personer – Røde Fane har […]

Les resten av artikkelen

Fra redaksjonen: Bare et tidsskrift?

1998-04

Svaret på overskrifta er: Ja, Røde Fane er bare et tidsskrift. For oss som lager det – og for abonnentene – er det allikevel en del mer: – Av og til – faktisk ganske ofte – kommer Røde Fane med bilag. For eksempel ble Det kommunistiske manifest nyoversatt og abonnentene fikk det helt gratis sammen […]

Les resten av artikkelen

Leder: Teori for handling

1997-01

En brukbar teori om et samfunnssystem skal gi en forståelse av hvordan den virkelige verden er. Den politiske kampen om å vinne hodene og hjertene til folk avgjør om flertallet slåss mot undertrykking og utbytting – eller om resultatet er apati. Kampen mellom ulike teoretiske retninger har mer enn teoretisk interesse. Det er i høy […]

Les resten av artikkelen

Leder: En utopi

1996-03

Erik Ness er redaktør for Røde Fane «En utopi er en forestilling om noe som en gang kan bli virkelighet, men en forestilling som innskrenker seg til sosiale forhold, til det mennesker faktisk ville kunne virkeliggjøre med de naturlige og menneskelige ressurser, som åpenbart kunne stå til deres disposisjon. En utopi er en projisering av […]

Les resten av artikkelen

Leder

1996-02

Hva skal arbeiderklassen mene når norsk storkapital kjøper opp selskaper i utlandet? Hva med klassekampen? Hva med imperialismen? Får den faglige jobbinga i dag konsekvenser for en sosialistisk strategi? Var det riktig av den hovedtillitsvalgte i Kværner, Rolf Utgård, å støtte oppkjøpet av Trafalgar House? Med dette økte Kværner sitt antall ansatte fra 23 tusen […]

Les resten av artikkelen

Saksa

1995-04

Frances Webber anklaget på Bassao-Tribunalet (desember 1994) regjeringene i Vest-Europa for brudd menneskerett. Hva er teori? Hva er praksis? I Materialisten kan du på side 9 i siste nummer lese: «Innbyggerne i 129 land, inkludert Irak, Iran, Sri Lanka, Somalia, Zaire, Ghana, Algerie, Rwanda, Tyrkia, Bosnia, India og andre flyktningeproduserende land, trenger nå visum for […]

Les resten av artikkelen

« Forrige sideNeste side »