Arkiv for bokomtale

Rivalisering (bokomtale)

Nr 1 2007

Michael Hardt og Toni Negris bok Imperiet er kanskje det fremste, men ingenlunde det eneste, eksemplet på bøker som har kommet de senere årene, som argumenterer for at globaliseringen har brutt ned og uvesentliggjort statsgrensene og i stedet skapt en «verdensstat» dominert av et globalt borgerskap. Kees van der Pijls nye bok er, blant mye annet, en befriende kritikk av slike fortellinger. Forfatteren er ikke blant dem som kritiserer bruken av begrepet «globalisering». Det som er viktig for ham er imidlertid ikke eksistensen av en transnasjonal økonomi, men innholdet i denne, og det som kjennetegner dagens globalisering er dens nyliberalistiske karakter.

Les resten av artikkelen

Sosialdemokratiets fall og nyliberalismens framvekst (bokomtale)

Bokomtaler Nr 1 2007

Attac gav i haust ut ei viktig bok – Økonomisk apartheid. På omslaget lover Attac å spreia kunnskap om nyliberalismen, korleis han veks fram, korleis han kan bli forklart og forstått. I tillegg får me forteljinga om organisasjonen Attac i Noreg og verda.

Les resten av artikkelen

Terrorisme i Danmark (bokomtale)

Bokomtaler Nr 3 2007

Knudsen har skrevet en spennende kriminalroman, som du ikke klarer å legge fra deg.

Da Finnmark hadde sjansen (bokomtale)

Bokomtaler Nr 3 2007

Denne boka er Arne Eriksens tredje om ulike deler og epoker i fiskerinæringa i Finnmark. Den avsluttes med å fortelle om et strategisk grep i 2005 fra det Røkke-eide Aker-konsernet: Kjell Inge Røkke sikra seg kontroll over trålerkvotene og fiskerianlegga i Vardø, Båtsfjord, Mehamn og Kjøllefjord til Westfish Aarsæther AS.

Les resten av artikkelen

24 år heismontørhistorie (bokomtale)

Bokomtaler Nr 3 2007

På oppdrag for Heismontørenes Fagforening (HMF) har tidligere RV-leder Jørn Magdahl skrevet det tredje bindet i historien til Norges mest utskjelte fagforening. 

Les resten av artikkelen

Den jødiske lobbyen (bokomtale)

Bokomtaler Nr 3 2007

I forkant av denne bokmeldinga har redaksjonen i Rødt! sagt at dei ikkje ønskjer ein ny Brendberg-debatt. No er det å melde boka The power of Israel in the United States av James Petras sjølvsagt ikkje det same som å gå god for konklusjonen i boka: At det er den er den jødiske lobbyen og ikkje oljeinteresser som styrer amerikansk midtaustenpolitikk. Men dels trur eg at mange vil ha nytte av meir kunnskap om den jødiske lobbyen sin påverknad på amerikansk midtaustenpolitikk. Dinest meiner eg at i ein nødvendig grenseoppgang mot antisemittismen, må vi ikkje kome dit at det å bruke ordet jøde/jødisk i ein politisk samanhengar, skal vere bannlyst.

Les resten av artikkelen

Beyond Capital (bokomtale)

Bokomtaler Nr 3 2007

Rødt! ga tidligere i år ut Michael Lebowitz’ bok Sosialisme skapes ikke i himmelen!. Mye av det teoretiske grunnlaget for denne boka finner du i Beyond Capital.

Les resten av artikkelen

« Forrige side