Syrizas program i 40 punkter

Av

Nr 3 2012

 1. Revidering av offentlig gjeld, og reforhandling av renter og suspensjon av betalinger til økonomien er revitalisert med nyvekst og sysselsetting.
 2. Forlange at EU endrer Den europeiske sentralbankens rolle, slik at den finansierer statene og programmer for offentlige investeringer.
 3. Hev inntektsskatten til 75 % for alle inntekter over 500 000 euro.
 4. Endre valglovene til et forholdsmessig system.
 5. Øk avgiftene på store selskaper tilsvarende det europeiske gjennomsnittet. 
 6. Innføring av en skatt på finansielle transaksjoner og en spesiell skatt på luksusvarer.
 7. Forbud mot spekulative finansielle derivater.
 8. Avskaffelse av finansielle privilegier for kirken og verftsindustrien.
 9. Bekjempe bankenes hemmelighold og kapitalflukt til utlandet.
 10. Kutte drastisk i militære utgifter.
 11. Hev minimumslønn til nivået før krisekuttene, 750 euro per måned.
 12. Benytte offentlige bygninger disponert av regjeringen, banker og kirken for de hjemløse.
 13. Åpne spisesaler i offentlige skoler og tilby gratis frokost og lunsj til barna.
 14. Gratis helsemessige fordeler til de arbeidsledige, hjemløse og de med lave lønninger.
 15. Ettergi opptil 30 % av boliglånsavdragene til fattige familier som ikke kan betjene betalingen.
 16. Økning av tilskudd til de arbeidsledige. Økt sosial beskyttelse for en-forelder familier, eldre, funksjonshemmede og familier med ingen inntekt.
 17. Skattemessige reduksjoner for nødvendige forbruksvarer.
 18. Nasjonalisering av banker.
 19. Nasjonalisering av eks-offentlige selskaper i sektorer av strategisk betydning for utviklingen (jernbane, flyplasser, post, vann).
 20. Preferanse for fornybar energi og forsvar av miljøet.
 21. Likelønn for menn og kvinner.
 22. Begrensning av midlertidige ansettelser og kontrakter for ubestemt tid.
 23. Utvidet beskyttelse av arbeidskraft og lønn for deltidsansatte.
 24. Gjenoppretting av kollektive (arbeids-) avtaler.
 25. Økt kontroll av arbeidsforhold og vilkår for selskaper som arbeider for offentlige kontrakter.
 26. Konstitusjonelle reformer for å garantere skillet mellom kirke og stat og beskyttelse av retten til utdanning, helsevesen og miljø.
 27. Folkeavstemninger om traktater og andre avtaler med Europa.
 28. Avskaffelse av privilegier for parlamentariske varamedlemmer. Fjerning av spesiell juridisk beskyttelse for ministre og tillatelse for domstolene til å føre sak mot medlemmer av regjeringen.
 29. Demilitarisering av kystvakten og spesielle opprørsstyrker. Forbud for politiet mot å bære masker eller bruke skytevåpen under demonstrasjoner. Endre opplæringen av politiet til å legge vekt på samfunnsmessige temaer som innvandring, rusmidler og sosiale faktorer
 30. Garantere menneskerettigheter for innvandrere i interneringssentre.
 31. Tilrettelegge for gjenforening av innvandrerfamilier.
 32. Senke strafferammene for bruk av narkotika i favør av kampen mot narkotikatrafikken. Øke støtten til avrusningsentre.
 33. Regulere retten til å protestere av samvittighetsgrunner mot lovutkast.
 34. Økte midler til folkehelsen opp til gjennomsnittlig europeisk nivå. (Den europeiske gjennomsnittet er 6 % av BNP, i Hellas 3 %)
 35. Fjerne egenandelen for nasjonale helsetjenester.
 36. Nasjonalisering av private sykehus. Eliminering av privat deltakelse i det nasjonale helsevesenet.
 37. Tilbaketrekking av greske soldater fra Afghanistan og på Balkan. Ingen greske soldater utenfor våre egne grenser.
 38. Avskaffelse av militært samarbeid med Israel. Støtte til etablering av en palestinsk stat innenfor grensene fra 1967.
 39. Forhandlinger om stabile relasjoner med Tyrkia.
 40. Nedleggelse av alle utenlandske baser i Hellas og tilbaketrekning fra NATO.