Studiekurs

Av Redaksjonen

Nr. 2 1969

«Forholdene endres hele tiden, og for å kunne tilpasse tenkningen til de nye forhold må en studere. Selv de som har et bedre tak på marxismen og står forholdsvis fast på sitt proletariske standpunkt, må fortsette å studere, de må tilegne seg det som er nytt og studere de nye problemene.»
— Mao Tse-tung i Om motsigelsen.


Studiekurs.

Starter tirsdag den 7. oktober 1969 i Tøyen Samfunnshus. Følgende emner vil bli behandlet:

  1. Hvorfor må vi studere v/ Tron Øgrim Staten v/ Georg Vågen onsdag 15. oktober
  2. Arbeiderklassens økonomiske stilling i Norge v/ Henry Stokmo onsdag 22. oktober
  3. Partiets rolle under kapitalismen v/ Esther Bergerud onsdag 29. oktober
  4. Marxist-Leninister og folkefronten v/ Svein Johnsen onsdag 5. november
  5. Partiets rolle under proletariatets diktatur v/ Sigmund Harold Grønmo onsdag 12. november
  6. Kulturrevolusjonen v/ Tore Birkeland 19. november
  7. Kommunismen v/ Kjell Hovden onsdag 26. november

Kursavgift kr. 10.00. Påmelding skjer til Normann Gulbrandsen, Etterstadsletta 75B, Oslo 6. Arrangør: Østkanten lag av Norges kommunistiske parti, Oslo/Akershus Sosialistisk Ungomsforbund, Sosialistiske studie- og arbeidsgrupper.