Streikekassa for Frihetens journalister

Av Redaksjonen

1969-03

I det Røde Fane går i
trykken er det ialt
innkommet kr. 1644,55
i streikekassa
som ble opprettet til støtte
for Frihetens journalister.

Vi oppfordrer alle
kamerater til å sende
bidrag til postgiro
206842
Merk talongen:
STREIKEKASSA.

Hammer og sigd. Røde Fane / Gnist

Hammer og sigd. Røde Fane / Gnist