Litteratur som er brukt i dette nummeret av Rødt!

Av

2005-03A

  • Ida Blom og Gro Hagemann (1977): Kvinner selv … Sju bidrag til norsk kvinnehistorie. Aschehoug
  • De Facto (2001): Tida er inne, nye muligheter for 6-timersdagen
  • Hilde H Holte, Steinar Krokstad og Per Magnus (2000): Årsaker til uførepensjonering. Rapport 5:2000. Statens institutt for folkehelse
  • Erika Jahr (red), Gro Balas, Anne Marie Berg, Brit Førde og Margit Glomm (1982): Faglig kvinnepolitikk – hvor går LO? Pax
  • Siri Jensen (1986): 37 1/2 times uke – på vei mot 6-timersdagen. AKP og RV
  • Siri Jensen (1997): "Kvinner og kvinnekamp i arbeid og fagforening", i Fra bly til bytes. Oslo Grafiske Fagforening 1872-1997
  • Samordningsgruppa for sekstimersdagen (2003): Kampen om arbeidstida. Lysbildeforedrag
  • Britt Schultz (red), Tone B Jamholt og Kristin Moksnes (1982): På dagsorden: 6-timersdagen. Tiden

Annonse:

6-timersdagen på Kellogg's

Kellogg’s – mer enn cornflakes!

Visste du at arbeiderne på Kellogg’s-fabrikken hadde seks timers arbeidsdag i 55 år?

Ei spennende bok om dette er nå oversatt til norsk:

6-timersdagen på Kellogg’s
av Benjamin Kline Hunnicut

Boka er utgitt på norsk av For sekstimersdagen

Pris: 120 kroner pluss porto

Bestilles fra: boka@6-timersdag.net