Røde Fane med nytt nummer annenhver måned

Av Redaksjonen

Nr. 1 1970