Rethinking revolution

Av Tore Linné Eriksen

2017-01 Bokomtaler

Leo Panitch og Greg Albo (red.)
Rethinking revolution. Socialist Register 2017.
London: Merlin Press/New York Monthly Review, 2016, 363 s.

Et annet årvisst fenomen er Socialist Register, som punktlig har kommet med ikke mindre enn 53 årganger (!), og ser ut til å holde opp sin høye kvalitet. En bedre oversikt over marxistisk samfunnsforskning, hovedsakelig med forankring i Vest-Europa og Nord-Amerika kan vanskelig tenkes. Mens de siste bøkene har vært viet klasser og klassekamp, er hovedtemaet denne gang refleksjoner over tidligere revolusjoner (vi skriver 2017!) og hvordan revolusjonsbegrepet kan gjøres konkret og aktuelt i dag. Det siste kaller selvsagt ikke på noen lettvint optimisme, men det gjør godt med fornuftige tanker om mulige strategier og risikoer for feilslag.

Utenom oversiktsartikler om «arven fra 1917» og mer teoretiske drøftinger av forholdet mellom klasse, parti og stat, er det grunn til å framheve Andreas Malm spennende bidrag og klima, sult, natur og revolusjon i historien, med eksempler fra Russland til Syria. Patrick Bond bidrar med en skarpskodd gjennomgang av økonomisk krise og øko-sosialistiske muligheter i Sør-Afrika, etterfulgt av kritiske analyser av både Bolivia og Venezuela. Et av høydepunktene er utvilsomt den kinesiske marxisten Wang Huis sterke forsvar for den kinesiske revolusjonen og «folkekrigen» på landsbygda som en mer demokratisk strategi enn bolsjevikpartiets forankring i en beskjeden arbeiderklasse, samtidig som forfallet blir desto større i dagens partistyrte markedsliberalisme. Det bør også legges til filosofen med status som en rockestjerne, Slavoj Zizek, opptrer med en tekst som er mer tilgjengelig, og politisk forståelig, enn han stundom har for vane. Mye er ganske tettpakka, men det er et år til neste gang, og en artikkel i måneden burde kunne gå.

Tore Linne Eriksen