Fra redaksjonen

Av Redaksjonen

2007-03A

Dette er ei lita samling debattinnlegg Tron Øgrim skreiv i mai 2006. De er meningsytringer kjapt klapra ned og sendt til RVs diskusjonsliste. Temaet er kommunisme – slik Tron så for seg et slikt samfunn. Han ville vise at kommunismen ikke er en fjern utopi, men allerede finnes i kimeform i dagens Norge. Og at mange flere enn vi vanligvis trur, har regna seg som kommunister.

 

Er det forsvarlig å gi ut disse innleggene nå, som et eget hefte? Ja, mener vi. Det er helt i Trons ånd – han ga for eksempel sjøl ut ei heil bok (Den vestlige maoismens sammenbrudd i 1982) med det han i forordet kalte «en uferdig kladd», rufsete og litt ustrukturert i formen og ikke helt fintenkt på alle områdene den tok opp. Men han ga den ut slik den var, fordi tida hans var knapp, og det var viktig å få den ut der og da. Viktig for debatten, for diskusjonen blant de aktive revolusjonære den gang.

Slik ser vi det også nå: Tron er død, han kan ikke jobbe videre med prosjektene sine. Men tankene hans er fortsatt viktige for debatten vår, ikke minst for diskusjonen om målene våre. Derfor gir vi ut denne lille samlinga nå – i den formen de blei skrevet av Tron.

Takk til Jon Børge Hansen som har gjort tekstene mer lesevennlige.

Innleggene utgis med tillatelse fra Tron Øgrims familie.

(Les Rødt!s minneord om Tron.)