Plukk

Av

Nr 1 2013

Maoistene splittes i Nepal

Communist Party of Nepal-Maoist ble stiftet på en kongress i januar. De forlot regjeringspartiet, Unified Communist Party of Nepal, som samtidig avholdt sin kongress. Prachanda ble gjenvalgt.

Uenighetene dreier seg om hvordan fullføre revolusjonen når en har fått regjeringsmakt, valgt av folket.

Kort sagt: Utbryterne er utålmodige.

Amin om Mali

Samir Amin overrasker. Han er positiv, om enn under tvil, til den franske intervensjonen i Mali.

– Jeg er av dem som på prinsipielt grunnlag fordømmer all vestlig militær intervensjon i land i Sør. Disse intervensjonene er i sin natur kontrollert av monopolkapitalen som dominerer Vesten.

Er den franske intervensjonen i Mali et unntak fra regelen? Både ja og nei. Og det er grunnen til at jeg oppfordrer til å støtte intervensjonen, uten at jeg har noen illusjoner om at den vil stoppe den pågående forverringen av de politiske, sosiale og økonomiske forholdene, ikke bare i Mali, men i hele regionen. Årsaken til forverringene er innføringen av monopolkapitalisme i regi av den imperialistiske triaden – USA, Europa, Japan – akkurat som den også er et utgangspunkt for utbredelsen av politisk islam i området.

(Les hele artikkelen på norsk på den nye internettportalen, Radikal Portal.)

Rød Ungdom i hagen til Fabian Stang

– Det er ikke er noen sammenheng mellom folks økonomi og boligprisene lenger. Noen tjener på at boligmarkedet er sånn som den er i dag, men de fleste av oss taper på det. Vi vil bygge gode boliger, som folk har råd til å bo i, sier leder i Rød Ungdom Seher Aydar.

5. februar aksjonerte de i hagen til Fabian Stang for en sosial boligpolitikk, og bygde bolig av pappesker på Oslos Vestkant.

Les også heftet En ny boligpolitikk fra partiet Rødt, utgitt av Forlaget Rødt!.

Helsedirektivet

«Både EU og Norge har i dag regler for helsehjelp på tvers av landegrenser. Personer som oppholder seg midlertidig (besøk/ferie/ som arbeidstaker) i et annet EU/EØS-land har rett til nødvendig helsehjelp, på hjemlandets regning. Man kan også bli henvist til gratis helsehjelp i utlandet dersom nødvendig behandling ikke kan tilbys i Norge innen en medisinsk forsvarlig frist.

Med Helsedirektivet blir sykehus-behandling en del av et europeisk marked hvor pasienter skal ha rett til å velge sykehus og hvor hjemlandets trygdeordning skal betale regningen. Dermed slippes markedskreftene inn i hele den europeiske sykehussektoren. I dag kan myndighetene ha styring med både omfang og kostnader, og man kan stille de krav til kvalitet, arbeidstakerrettigheter og så videre som ligger i dagens forskrift for offentlige anskaffelser. Dette kan nå stå for fall.»

(Fra et nytt hefte om EØS fra partiet Rødt, som Forlaget Rødt! utgir.)

Kvinnekonferansen 2012 på YouTube

Du finner nå de fleste innledningene fra Kvinnekonferansen 2012 på vår YouTubekanal. Se vår nettside www.marxisme.no eller http://www.youtube.com/TidsskrifteRoedt

Landskonferanse

Rødt har arrangerer en åpen landskonferanse i Oslo 12.–14. april om viktige spørsmål i valgkampen. Valg, velferd og venstreside: Samtale mellom Clara Lindblom (Vänster-partiet), Pernille Skipper (Enhedslisten) og Mari Eifring (Rødt) Økonomifokuset i norske sykehus: Eli Berg (førsteamanuensis ved UiO) Oljeboring eller grønn industri? Lene Liebe Delsett (Stip. i paleontologi) Et nytt boligtilbud utenfor markedet: Roar Eilertsen (De Facto) innleder.

For sted og påmelding, se Facebook og på www.rødt.no/landskonferansen.

Radikal Portal

er en ny nettside med daglige, nye artikler som kommenterer innenlandske og internasjonale spørsmål. Kommentatorer fra en brei venstreside. www.radikalportal.no