Plukk

Av Redaksjonen

2012-04A

Samsung: Grove arbeidsmiljøforbrytelser


China Labour Watch (CLW) har publisert resultatene av undersøkelser i fem av Samsungs egeneide- og leverandørfabrikker i Kina. Under gjennomføring av undersøkelsene oppdaget CLW sine etterforskere en rekke problemer i Samsung fabrikker i Dongguan og Tianjin. Fabrikkene fortsatt bruker blanke arbeidskontrakter for nye arbeidstakere, ansetter kun kvinner mellom 16–24 år, regelmessig bruk midlertidig ansettelser, tvinger arbeidstakere til å stå uten at det er behov for det og de ansatte jobber mellom tre og seks ganger mer overtid en hva som er lovlig.

Samsung lover å forbedre arbeidsvilkårene på sine frabrikker og evaluere at deres nye standarder blir fulgt. CLW mener at Samsung heller bør opprette kanaler for direkte kommunikasjon med arbeidstakerne.

Streikerekord i oktober

China Labour Bulletin melder om 49 rapporter om aksjoner i oktober, som er det høyeste antallet siden de begynte å registrere i januar 2011. De fleste av aksjonene har sammenheng med at for lite lønn ble utbetalt.

Revidering av arbeidskontraktsloven utsatt

Revideringa av arbeidskontraktsloven fra 2008 er blitt utsatt i Kina. Arbeidskontraktsloven har ført til en oppblomstring av vikar- og bemanningsbyråer. Ansatte gjennom bemanningsbyråer har som regel lavere lønn, færre velferdsgoder og svakere jobbtrygghet.

Arbeidsgiverne krever mer fleksibilitet på grunn av de økonomiske tøffe tidene i Kina og verden. Samtidig øker presset fra arbeidere, ikke statlige organisasjoner og den statlige landsorganisasjonen ACFTU for å få lik lønn for likt arbeid og bedre regulering av bemanningsbyråene.

Børsen

Både Shanghai og Shenzhen børsen har hatt nedgang siden begynnelsen av mai. Shanghai Shenzhen CSI 300 Indeksen, som følger 300 selskaper på de to børsene, har falt med nesten 22 prosent siden begynnelsen av mai. Den samme trenden ser man også på indekser som følger alle A- og B-aksjer på de to børsene. Shanghai børsen sin SHCOMP-indeks, som følger alle A- og B-aksjer, er nå på sitt laveste siden januar 2009.

Kina hadde i tredje kvartal 2012 den laveste veksten i BNP siden 2009. Veksten ligger på 7,4 prosent i tredje kvartal. I første og andre var den henholdsvis 8,1 og 7,6 prosent.