Plukk

Av Redaksjonen

Nr 2a 2016

EUs flyktningavtale med Tyrkia er et brudd på asylretten

Verden står ovenfor den største flyktningkrisa siden andre verdenskrig. Krigen i Syria er inne i sitt femte år og flere millioner mennesker er tvunget på flukt. Rødt mener det er en skam at EU og de europeiske landene gjennomfører hestehandler med menneske-rettighetsverstingen Tyrkia for å stenge flyktninger ute, heller enn å verne om mennesker på flukt og retten til å søke asyl.
(…)
Rødt krever at EU og de europeiske landene stopper avtalen. Europeiske land må bli enige om en solidarisk og rettferdig måte å fordele ansvaret for bosetting av flyktninger på, og begynne å arbeide for å etablere trygge og lovlige veier til Europa for personer som har behov for å søke asyl. Det er den eneste måten å forhindre at flere desperate mennesker risikerer livet sitt for å nå trygghet i Europa. Og det må skje nå, mennesker skyller stadig opp på greske strender.
(Vedtak på Rødts landstyremøte 8.–10. april)

Frankrike

Det ble voldsomme opptøyer i Paris og andre franske byer da titusenvis av studenter og arbeidstakere demonstrerte mot et omstridt forslag til ny arbeidsreform.

I hovedstaden kastet en rekke ungdommer flasker og brostein mot sikkerhetsstyrkene som savrte med tåregass. Lignende scener utspilte seg i byene Nantes, Marseille, Lyon og Toulouse torsdag.

Demonstrasjoene er de siste i en protest-bølge som startet for rundt to måneder siden. De sammenfaller med arbeidsnedleggelse i en rekke sektorer, deriblant luftfart og tranport.

Den omstridte reformen har til hensikt å redusere den vedvarende arbeidsledighetene som ligger på 10 prosent i Frankrike.

Men motstanderne frykter at lovreformen i arbeidslivet skal knuse arbeidernes rettigheter og føre til ytterligere svekking av unge franskmenns jobbsikkerhet.

Ungdomsledigheten er på 25 %. «Vær ung – hold kjeft» sto det å lese på et banner i en protest i Toulouse sørvest i landet.

– i løpet av de siste ti årene har forholdene forverret seg på forferdelig vis for unge folk, sier pensjonisten Gilles Cavaliere, som deltok i en demonstrasjon i Lyon. (…)
NTB 28/4

Benytt unntaksklausulen i EØS-avtalen

Situasjonen er alvorlig i flere bransjer, med flere løsarbeidere, færre faste stillinger og mer arbeidslivskriminalitet. I deler av arbeidslivet står tariffavtalene i fare for å rakne. På tross av skjerpet regulering og kontroll har arbeidsinnvandringa etter EUs østutvidelse ført til økt lavlønnskonkurranse i arbeidslivet. Rødt går inn for å begrense arbeidsinnvandringa i dagens situasjon.

Vi opplever nå et «tilbudssjokk» av arbeidskraft, med massearbeidsledighet i utsatte bransjer. Det vil gjør organisering av arbeidsinnvandrere vanskeligere, og øker risikoen for utnyttelse fra useriøse aktører. Rødt jobber i kommunestyrer og fylkesting landet rundt for å bedre rutinene for offentlige innkjøp og anbudsprosesser etter den såkalte Telemarksmodellen. Dette er et viktig ledd i kampen mot sosial dumping.

Færre arbeidsinnvandrere fra EØS-området vil lette på trykket i arbeidsmarkedet, samtidig som det vil være en offensiv mot et useriøst arbeidsmarked. I tillegg til å bekjempe det økende innslaget av vikarer og midlertidig ansatte i norsk arbeidsliv, må Norge ta i bruk EØS-avtalens unntaksklausul (artikkel 112–114): EØS-regler kan settes til side «når alvorlige økonomiske, samfunnsmessige eller miljømessige vanskeligheter som kan vedvare er i ferd med å oppstå».
(Vedtak på Rødts landstyremøte 8.–10. april)